30.03.2018.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora najviše je vremena posvećeno izvješćima o radu gradonačelnika i upravnih odjela

Niže cijene komunalnog doprinosa

Najveći broj točaka obimnog dnevnog reda (čak devet) sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane 29. siječnja, bilo je posvećeno izvješćima o radu gradonačelnika i upravnih odjela Grada u 2017. godini. Gotovo bez rasprave i jednoglasno prihvaćena su tek izvješća o radu Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju, Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove i Jedinice za unutarnju reviziju. Sva su ostala izvješća prihvaćena većinom glasova, a najviše nezadovoljstva oporbe izazvalo je izvješće o radu gradonačelnika za drugi dio 2017. godine. I Vladimir Skendrović (HDZ) i Irena Franceković (MOST) i Damir Skok (BM 365) najviše zamjeraju gradonačelniku što ne dolazi na sjednice Gradskog vijeća i što inače premalo vremena provodi na svom radnom mjestu u Gradu, iako su priznali da ga zamjenici dobro zamjenjuju. U obranu gradonačelnika stao je njegov zamjenik Željko Stanec, rekavši da za izostanke gradonačelnika postoje opravdani razlozi te da se sve odluke donose u konzultaciji s gradonačelnikom.

Kod Izvješća o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Damir Skok je rekao da bi Gradsko vijeće trebalo imati veći utjecaj na ulaganja u sportske objekte (nakon što se napravi analiza potreba), Irena Franceković smatra da se premalo pažnje posvećivalo socijalnoj skrbi i zdravstvu, da su neki sportovi zakinuti u financiranju (npr. karate) te da bi se trebala izgraditi nova osnovna škola tamo gdje imamo najveći porast broja djece, a Vladimir Skendrović ustvrdio je da je on bio u pravu kad se nije složio s produljenjem mandata ravnatelju Samoborskog muzeja, već smatra da bi na tom mjestu trebao biti Luka Kazimović. Također, Skendrovića je zanimalo na što su se utrošila sredstva (on je čuo 70.000 eura) od transfera nogometaša NK Samobora Belaka. Pročelnik Juro Horvat rekao je da je na Skupštini Športskog saveza u utorak zaključeno da je potrebno zamijeniti dotrajalu umjetnu travu u NK Samoboru, a razmatra se i mogućnost da se u sljedeće dvije godine uredi jedan teren s umjetnom travom propisane veličine (što košta 4-5 milijuna kuna) te dva manja poligona kod NK Zrinskog u Farkaševcu i u Bregani. Naglasio je da je Samoborski športski savez autonoman u raspodjeli sredstava, a kriterije je propisao HOO. Za unapređenje zdravstvenih usluga Grad već duže svoje prijedloge šalje Domu zdravlja Zagrebačke županije, rekao je Horvat.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Zvonko Župančić odgovorio je Lovri Miheliću (HDZ) da je Ulica Dobrice Cesarića i dalje u planu za obnavljanje, najvjerojatnije u više od dvije etape, a na primjedbu Zlatka Rešetara (MOST) da bi prometni redari trebali više kontrolirati i rubne dijelove Grada, a ne samo centar, rekao je da je sistematizacijom predviđeno povećanje njihovog broja.

Izvješću Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte EU Vladimir Skendrović zamjerio je premalo apliciranje na natječaje EU fondova, a Zlatko Rešetar zatražio je pisano izvješće o tome koliko je EU sredstava Grad povukao na inicijativu ovog odjela. Damir Skok smatra da je ovo najkompleksniji upravni odjel po broju djelatnosti i misli da bi trebali oformiti i Ured za poljoprivredu i šumarstvo. Irena Franceković smatra da 18 zaposlenih u tom UO ne radi dovoljno, da bi trebali biti nositelji razvoja poljoprivrede i gospodarstva i ubuduće više raditi na terenu s poljoprivrednicima i gospodarstvenicima, turističkim djelatnicima... Pročelnik Marinko Džepina rekao je da je zadovoljan radom ovog UO u tri mjeseca koliko mu je na čelu. Međutim, složio se da ima mjesta za napredak te rekao da će taj potencijal biti iskorišten. Kako na rad UO za financije nije bilo primjedbi, izvješće je usvojeno većinom glasova.

Uz ova, razmatrana su i izvješća o realizaciji planova i programa u 2017. godini. Bez primjedbi i jednoglasno prihvaćena su izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, Programa javnih potreba u školstvu, Programa javnih potreba u sportu, Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. Jednoglasno je prihvaćeno i izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, uz pohvalu Vladimira Skendrovića visokoj razini aktivnosti Crvenog križa i prijedlog da se ubuduće s više sredstava sufinancira rad zdravstvenih ambulanti te razmisli o adekvatnijem prostoru za fizikalnu terapiju. Damir Skok pohvalio je rad Otoka dobrote na Autobusnom kolodvoru. Jednoglasno je prihvaćeno i Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i mjerama za sprečavanje, uz zgražanje vijećnika o količinama takvog otpada, ali i malim sredstvima za uklanjanje (svega 21.000 kuna) pa su predložili da se donesu mjere za smanjenje tih divljih odlagališta (npr. da se daje nagrada onima koji prijave takvo odlaganje ili da se postave mikrokamere na kritična mjesta).

Većinom glasova, ali bez rasprave, prihvaćeno je Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Većinom glasova prihvaćeno je i izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture, a primjedbe je oporba imala na loše stanje prometnica nakon zime, lošu kvalitetu novoizgrađenih prometnica, nesanaciju klizišta, nekvalitetnu led rasvjetu i nezadovoljstvo građana vremenom i načinom odvoza komunalnog otpada. S tim se nije složio Željko Stanec, podsjetivši da Grad održava 550 km nerazvrstanih cesta, koje su naslijeđene u prilično lošem stanju. Predviđeno trajanje cesta je 20 godina te bi, želimo li da budu u idealnom stanju, trebalo godišnje izgraditi 22 km novih cesta, što košta 40-50 milijuna kuna, a to nije moguće. Za novu led rasvjetu rekao je da je kvalitetna i da na nju Grad ima 10-godišnju garanciju te podsjetio da prije 8 do 10 godina Komunalac nije zbog održavanja zelenih površina dolazio ni u jedno selo, a sada je to sasvim drugačije, uređuju se i nogostupi, čisti sipina s cesta... Većinom glasova prihvaćeno je i izvješće o realizaciji Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja, a jedinu primjedbu imala je Irena Franceković, koja smatra da Grad prodaje građevinska zemljišta po preniskim cijenama. Željko Stanec nije se s time složio te je podsjetio da unatoč tim cijenama, potražnja za tim zemljištima nije prevelika i nisu prodana, iako su bila na javnom natječaju.

Većinom glasova prihvaćeno je i izvješće o realizaciji Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma, a oporbene vijećnike najviše je zasmetalo što nisu u planiranom iznosu iskorištene razne potpore (za kapitalna ulaganja ili razvoj poljoprivrede). Pročelnik Marinko Džepina rekao je da su iskorišteni poticaji za zapošljavanje i još neki za koje je bilo interesa, dok za neke nije bilo interesa, a planirani su. Također, podsjetio je da je broj nezaposlenih u Samoboru u stalnom padu i sada ih je na Zavodu za zapošljavanje tek 905, najmanje u posljednjih 18 godina.

Kod izvješća o radu Komunalca kao davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, koje je prihvaćeno većinom glasova, Vladimir Skendrović pitao je hoće li se koristiti potpore Fonda prilikom kupnje novih kanti te predložio da se svakako kupe kamioni koji bi vagali zaprimljeni otpad, što je najpravičnije za naplatu. Željko Stanec pojasnio je da je točno da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obećao sudjelovati s 85% u kupnji kanti, no oni tek izračunavaju broj korisnika u RH, a predviđaju isporuku kanti tek u roku od 3 godine, a uredba je već na snazi. Grad ne može toliko čekati i već je kupio kante, a njihova isporuka započet će u tjednu nakon Uskrsa.

Zbog usklađenja sa Zakonom o gradnji, donosi se nova Odluka o komunalnom doprinosu, pojasnio je pročelnik Marinko Džepina te naglasio da ni u jednoj od 5 zona neće doći do povećanja visine doprinosa u odnosu na one iz 2011., kada je prijašnja odluka donesena. Dapače, neka su mjesta premještena u niže, jeftinije zone, a samo je Samobor ostao u prvoj zoni i Bregana u drugoj, tako da će u nekim mjestima iznosi biti i do 50% niži. Također, da bi se privukli novi investitori, za sve proizvodne pogone i skladišta doprinos će se plaćati samo po tarifi od 1 kune za metar prostorni. Džepina je najavio da se uskoro očekuje i novi zakon pa će se tada vidjeti postoje li još neke pogodnosti koje se mogu dati potencijalnim ulagačima.

Na upit Damira Skoka zašto je samo Bregana u 2. zoni, Željko Stanec je pojasnio da su lani određene te zone za komunalnu naknadu pa su identične stavljene i za komunalni doprinos, a rađene su prema stvarnom stanju komunalne razvijenosti. Iste zone koriste se i za boravišnu pristojbu. Irena Franceković ipak je podsjetila da je poskupjela komunalna naknada, što povećava troškove života u Samoboru, pa smanjenje komunalnog doprinosa neće to nadoknaditi. Odluka je donesena većinom glasova.

Iako na Prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Samobora za razdoblje od 2018. do 2023. godine nije bilo nikakvih primjedbi u javnoj raspravi (koja je trajala od 20. veljače), vijećnici oporbe su zamjerili da su prekasno dobili tako obiman materijal pa je Odluka donesena većinom glasova.

Iz istog razloga se Vladimir Skendrović izuzeo od glasovanja o Procjeni rizika od velikih nesreća na području Grada Samobora, koja je donesena jednoglasno.

Jednoglasno je donesen i zaključak o osnivanju Međustranačkog vijeća grada Samobora, za čije su članove, uz predsjednika GV Mirana Šoića, izabrani Ivan Horvat (HSS), Vladimir Skendrović (HDZ), Irena Franceković (MOST) i Damir Skok (BM 365). Vijeće je osnovano radi razmjene mišljenja, utvrđivanja zajedničkih osnovnih stavova, unapređivanja rada te razvijanja drugih oblika međusobne suradnje i aktivnosti vijećnika.

Uz pohvale i odobravanje prihvaćeno je Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Samobora u 2017. godini, koje je predstavio njegov predsjednik Dominik Baltić te pozvao sve da poprate rođendanske programe Centra za mlade Bunker od 21. do 26. travnja.

Jednoglasno je donesena Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Samobora za 2018. godinu.

Zaključak o odobravanju prodaje nekretnina u Rakovici, Samoboru i Otoku Samoborskom donesen je većinom glasova, dok je zaključak o ukidanju statusa javnog dobra za put na Stražniku, koji to u naravi nije, donesen jednoglasno.

Na kraju sjednice, predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić najavio je sljedeću sjednicu Vijeća za 24. svibnja.

Aktualni sat

Damir Skok (BM 365), rekao je da je materijale za sjednicu dobio kasno, tek u ponedjeljak, kao i poziv za sjednicu Odbora za poljoprivredu te predložio da se materijali šalju e-mailom. Ponovio je i svoj prijedlog da se zajednički organizira jedinstvena gradska proslava Međunarodnog praznika rada, a ne da proslave organiziraju pojedine stranke, što je do sada bila praksa.

Zamjenica pročelnice Ana Vlah rekla je da su materijali poslani u četvrtak, u poslovničkom roku, zajedno s pozivima za odbore te obećala da će istražiti zašto je materijal kasnio, a vijećniku se ispričao i zamjenik gradonačelnika Željko Stanec, dok je predsjednik GV Miran Šoić rekao da će razmotriti prijedlog za proslavu Praznika rada.

Luka Tomovski (SDP) pozdravio je rješavanje pitanja granica s Gradom Jastrebarskim, no brine ga što se ne rješava granični spor između Samobora i Grada Zagreba na području MO Pavučnjak, gdje je i granica Zagrebačke županije. Pozdravio je i smanjenje broja nezaposlenih u Samoboru na 8,1% u 2017. godini s 11,4% u 2016., no zanimalo ga je koje se još mjere planiraju za daljnje smanjenje broja nezaposlenih. Zamjenik Stanec rekao je da je Samobor prijedlog rješenja granice sa Zagrebom dao još prije 3 godine, no unatoč obećanjima gradonačelnika Bandića da će se osobno založiti da se problem riješi, Skupština Grada Zagreba odbila je samoborski prijedlog. Stanec je rekao da smatra da je stvarni broj nezaposlenih još i manji i da su u Samoboru zaposleni svi koji žele raditi, a traži ih se još i više te je zahvalio obrtnicima i poduzetnicima koji ih zapošljavaju.

Na upit Irene Franceković (MOST) u ime nezaposlenih žena starijih od 50 godina, koje bi se mogle zaposliti kroz projekt gerontodomaćica, zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković rekla je da se Grad Samobor, u suradnji sa Svetom Nedeljom i Stupnikom te gradskim društvom Crvenog križa javio na natječaj za program "Zaželi" Ministarstva demografije, kojim bi se sufinanciralo zapošljavanje 30-ak gerontodomaćica, a planira se iskoristiti i sredstva EU socijalnog fonda za zapošljavanje u vrtićima.

Na konstataciju Irene Franceković da se ne poštuje komunalni red, jer psi bez nadzora šeću javnim površinama, a vrećica za izmet nema na predviđenim mjestima, Željko Stanec naglasio je da se, nažalost, vlasnici kućnih ljubimaca ne pridržavaju komunalnog reda, a kutije za vrećice po samoborskim parkovima se uništavaju, ali je dodao da su komunalni redari rigorozni u naplati kazni, posebno na lokacijama gdje se okupljaju djeca.

Vladimir Skendrović (HDZ) je od pročelnika Marinka Džepine dobio odgovor da se Grad javio na natječaje za sufinanciranje dogradnje vrtića u Bregani i za potporu cikloturizmu, a na upit može li se omogućiti oporbenim vijećnicima da jednom mjesečno gostuju u emisiji Tribina gradonačelnika, Željko Stanec je rekao da ne vidi problem u povremenom gostovanju, no ne i u redovitom, jer bi to bilo uvođenje stalne Tribine Gradskog vijeća, što bi iziskivalo dodatne troškove i što bi trebalo dogovoriti s vlasnikom radija.

Lovru Mihelića (HDZ) zanimalo je u kojoj je fazi tužba za neisporučeno vozilo DVD-u Rude te je li izvršen upis novog Autobusnog kolodvora u zemljišne knjige, na što će dobiti pisani odgovor.

Zlatko Rešetar (MOST) upozorio je da brojni vozači parkiraju na križanjima i zelenim površinama, pogotovo izvan centra grada te je zatražio da prometni redari češće obilaze rubne dijelove Samobora i okolna naselja, a ako je potrebno da se još jednoga zaposli.

Diana Koller

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora najviše je vremena posvećeno izvješćima o radu gradonačelnika i upravnih odjela

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002