31.01.2018.

Direktor Komunalca Ivica Karoglan predstavio nova pravila o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada u Samoboru

Za neodgovorne slijede i kazne

Svi gradovi i ostale jedinice lokalne samouprave bile su dužne do 31. siječnja 2018. donijeti odluke i planove o zbrinjavanju komunalnog otpada za sljedeće četverogodišnje razdoblje, tijekom kojeg se količina miješanog komunalnog otpada, odnosno pravog smeća koje se mora negdje zbrinuti, mora smanjiti na svega 25%, a poželjno je i manje, što znači da se sav ostali koristan otpad treba početi razvrstavati i adekvatno odlagati te, na koncu, i komercijalno iskoristiti. Tako je to u civiliziranoj Europi, a od sada će ista pravila vrijediti i u Hrvatskoj.

O svemu tome u sklopu Građanskog utorka, održanom u prostorijama Autobusnog kolodvora, pred brojnim zainteresiranim građanima govorio je 30. siječnja direktor našeg komunalnog poduzeća Ivica Karoglan. Komunalac je, rekao je Karoglan, spremno dočekao obaveze koje je postavio zakonodavac, ali ih očekuje još puno posla kojeg treba odraditi zajedno s građanima.

Naime, danas je situacija u Hrvatskoj obrnuta. Odvaja se tek 20% korisnog otpada, brojna odlagališta smeća nisu sanirana, a većina lokalnih samouprava nema novaca niti tehničkih mogućnosti i kapaciteta da riješi taj problem. No, novi zakon je neumoljiv i situacija će se morati drastično mijenjati, jer inače slijede poveće kazne.

Grad Samobor je, u odnosu na većinu drugih gradova u državi, već daleko odmaknuo riješivši Trebež, na kojem će u navedenom periodu u 4 faze biti izgrađen centar za odlaganje otpada s kompostanom, sortirnicom, odlagalištem za krupni komunalni otpad i svim ostalim potrebnim pratećim postrojenjima i sadržajima. Cijeli projekt vrijedan je oko 50 milijuna kuna, a da bi sve išlo po planu i zaživjelo potrebna su velika ulaganja, ali prije svega treba mijenjati navike građana i njihovu svijest o važnosti recikliranja, pri čemu će se stimulirati oni koji vrijedno i sustavno vode brigu o pravilnom odlaganju svojeg otpada, dok će se oni koji ne budu poštivali pravila, a nakon nekoliko upozorenja, i novčano kažnjavati.

U Komunalcu znaju i svjesni su da, ukoliko žele postići zadani cilj, prije svega moraju građanima omogućiti da svakodnevno odlažu otpad na primjeren način pa se već krenulo s čipiranjem kanti, sve gradske ustanove i institucije dobile su spremnike za razvrstavanje otpada, dostupni su i komposteri, dio zgrada opremljen je i njihovim vlastitim patentom – vrtuljkom s kantama, nabavljena su dva pokretna reciklažna dvorišta, redovito se provodi edukacija u školama i vrtićima, a do studenog, što je i zakonski rok, svim građanima i korisnicima usluga Komunalca, kojih je sada nešto manje od 12 000, bit će omogućeno da odvajaju otpad na kućnom pragu.

Sada je na građanima da prihvate nova pravila.

Direktor Karoglan potvrdio je da se, unatoč velikim financijskim obavezama koje iziskuje novi zakon, cijena odvoza otpada u Samoboru neće povećavati, što smatra svojevrsnom stimulacijom za savjesne građane, a vremenom će se kažnjavati oni koji ne poštuju nova pravila i obaveze.

Građani su mu postavili brojna pitanja upravo na tu temu, jer smatraju da bi im se iznos računa, ukoliko savjesno recikliraju, trebao smanjiti, a primjedbi je bilo i na obračun po volumenu kanti, a ne po težini otpada. Dio pitanja odnosio se i na problem kada u kontejnere i kante pred zgradama svoj otpad odlažu i svi ostali, a komunalno redarstvo ne može ništa učiniti na prijave, unatoč evidentiranim prekršiteljima.

Uglavnom, pred svima nama je velik zadatak i problem koji ćemo u skoro vrijeme morati riješiti. Komunalac je spreman. Jesmo li mi spremni?

M.K.

 

Direktor Komunalca Ivica Karoglan predstavio nova pravila o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada u Samoboru

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002