17.07.2018.

Gradu Svetoj Nedelji 24.000 kuna potpore Zagrebačke županije

Financijska pomoć za EU projekte

Gradu Svetoj Nedelji 24.000 kuna potpore Zagrebačke županije

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić potpisali su 16. srpnja Ugovor o potporama za EU projekte, kojima će se sufinancirati tehnička pomoć za prijavu projekata, izradu projektne dokumentacije i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova i programa EU.

Navedenim ugovorom Zagrebačka županija dodijelila je Svetoj Nedelji potporu za prijavu projekta "Informirano za zeleno sutra" na Otvoreni poziv za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu od 24.000 kn.

Gradonačelnik Zurovec tom je prilikom zahvalio Zagrebačkoj županiji na financijskoj potpori i istaknuo kako će navedena sredstva uvelike pomoći svim jedinicama lokalne samouprave u prijavama na EU projekte.

A.B.B.

 

Gradu Svetoj Nedelji 24.000 kuna potpore Zagrebačke županije

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002