05.04.2018.

S radom počinje mobilno reciklažno dvorište

U svaki mjesni odbor tri puta godišnje

Mobilno reciklažno dvorište počinje s radom u ponedjeljak, 9. travnja, u mjesnim odborima na području Grada Samobora. Prvi mjesni odbor u koji dolazi mobilno reciklažno dvorište je Bregana, a planiran je dolazak istog u svaki mjesni odbor tri puta tijekom 2018. godine.

U mobilno reciklažno dvorište, koje će raditi svakog radnog dana, građani mogu odložiti one vrste odvojeno prikupljenog otpada koje mogu odlagati i u reciklažnom dvorištu kod sajmišta (papir, karton, plastika, metal, tekstil, baterije, akumulatori, boje, ambalaža opasnih tvari, jestiva ulja i masti, električna i elektronička oprema i drugo).

Kompletan raspored je u prilogu tekstu.

A.B.

 

S radom počinje mobilno reciklažno dvorište

Arhiva 2018

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002