17.03.2006.

Vijeće MO Lug Samoborski proglasilo se strankom u postupku u vezi dobivanja lokacijske dozvole za obilaznicu i traži novu trasu

Po šumama i gorama...

Vijeće MO Lug Samoborski proglasilo se strankom u postupku u vezi dobivanja lokacijske dozvole za obilaznicu i traži novu trasu

Obilaznica i predložena trasa kojoj se protive mještani Otruševca i Luga Samoborskog i dalje je najnezaobilaznija samoborska tema za koju su najviše zainteresirani, naravno, sami mještani mjesta kroz koja bi buduća obilaznica trebala prolaziti. Oni nisu mirovali nakon sastanka sa čelnicima Poglavarstva, održanog u Centru Lug 13. veljače, s kojeg su otišli vidno nezadovoljni i zbunjeni.

Vijeće Mjesnog odbora Lug Samoborski donijelo je stoga odluku o proglašenju MO-a strankom u postupku u vezi dobivanja lokacijske dozvole za obilaznicu te su tako, kao stranka u postupku, podnijeli zahtjev za poništenjem lokacijske dozvole za obilaznicu Grada Samobora (Etapa V – Cesta Lug) Uredu državne uprave za prostorno uređenje, stambene poslove i graditeljstvo u Zagrebačkoj županiji.

Tim zahtjevom građani traže hitnu obustavu predmetnog postupka i uskratu bilo kakavih dozvola te tvrde: "Ovim izborom trase zanemarena su osnovna ljudska prava na miran i zdrav život djece, obitelji i hrvatskih branitelja, uskraćeno je pravo na žalbu, izravno se ugrožava privatno vlasništvo te zaštićeni spomenik kulture (Balagovi dvori) i zaštićena park-šuma. Ignorirana su prava štićenika Centra za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje mladeži u Lugu Samoborskom."

Svoj zahtjev mještani Luga obrazlažu i time što građani preko čijih bi parcela trasa imala ići nisu na vrijeme obavještavani niti im je dostavljeno rješenje lokacijske dozvole te im je tako uskraćeno pravo žalbe. Iz toga su oni zaključili da se je namjerno išlo na zaobilaženje građana Ulice Ljudevita Posavskog, kroz koje veći dio trase u Lugu prolazi.

Građani izražavaju sumnju da će ih se i ubuduće, prilikom izdavanja daljnjih dozvola, pokušavati zaobići pošto su na sastancima s Poglavarstvom od strane gradskih čelnika davane proturječne izjave, a na zadnjem sastanku u Centru Lug, održanom 13. veljače, uskraćen je i uvid u lokacijsku dozvolu Mirku Matušku, odvjetniku kojeg su mještani angažirali da ih zastupa u sporu. Građani Luga drže neuvjerljivim izjave Tomislava Mastena i Antuna Dubravka Filipca, koji tvrde da građani imaju pravo žalbe. To pravo, ističe se u zahtjevu, i jest već jedanput uskraćeno, a čak ni sada građani Luga nemaju uvid ni saznanja o tome da li je i kada izdana nova lokacijska dozvola, odnosno produženje njene valjanosti.

Dokumentaciju je jedino primila Martina Glasnović Horvat i to 16. veljače, tri dana nakon zadnjeg sastanka. Njoj je dostavljena fotokopija lokacijske dozvole, Klasa UP/I-350-05/02-01/197; Ur.broj: 238-04-04-03-18, od 8.12.2003. godine. No, ni tu nije sve kako valja. Zadnje dvije znamenke Ur.broja (18) ne odgovaraju onima na lokacijskoj dozvoli s poziva na sastanak 14.11.2005.

I na kraju, građani napominju da krajnje neuvjerljivo i neutemeljeno zvuče i tvrdnje gradonačelnika Filipca da je trasa obilaznice od Otruševca preko Velike Jazbine i Luga Samoborskog najbolja, jer je najjeftinija, da Grad gradi ono što si može financijski priuštiti te da je vrijeme da i ostali građani Samobora suosjećaju malo sa stanovnicima stare gradske jezgre koji godinama trpe kamionski promet.

"Mi predlažemo novo, najpovoljnije rješenje za sve, a koje smo i osobno propješačili. Naš prijedlog je da trasa obilaznice Grada Samobora već u Otruševcu (ispod groblja) skrene kroz šume i livade, izađe uz dvorac Bistrac na Ulicu bana Josipa Jelačića i ide kroz Ulicu Ante Starčevića do Ulice grada Wirgesa. Ta trasa ne prolazi naseljenim područjem, a o gradnji tunela na toj trasi nema ni govora, tvrdi se na kraju zahtjeva koji je upućen i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za zaštitu prirode Ministarstva kulture, Državnom odvjetništvu RH, Gradskom vijeću Grada Samobora, gradonačelniku Grada Samobora, Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ekološkoj udrugi HHO-a i medijima.

Građani su uputili i prigovor na prijedlog PPU-a i GUP-a na Etapu V ceste Lug, a osnovano je i radno tijelo MO Lug Samoborski s ciljem potpunog i pravovremenog informiranja mještana kako bi mogli ostvarivati svoja prava.

Nenad Kobasić

Od Ulice Josipa Jelačića, uz dvorac Bistrac, sve do Otruševca vodi utabani poljski put

Obilaznica je – gotova!?

Zamolili smo mještane Luga da nam pokažu trasu koju su predložili. Odazvali su nam se Stanko Grdović, predstavnik stanara Ulice Ljudevita Posavskog i dva mještana Luga - Josip Lepen i Drago Juratovac. Odvezli smo se do križanja Ulice bana Josipa Jelačića i Ulice Ante Starčevića, gdje odmah uz dvorac Bistrac vodi utabani poljski put sve do Otruševca. Stanko Grdović nam je dao pojašnjenja.

– Ova trasa, duga samo dva kilometra, već je zapravo trasirana. Trebaju, da tako kažem, samo doći bageri i proširiti je. Jedan naš prijatelj koji je radio u Bechtelu na izgradnji tunela i cesta napravio nam je i dijagram trase, gdje se vidi da je ona idealna. Najveći nagib ove trase je 12%, dok je kod četiri kilometra dugačke sporne trase najveći nagib negdje čak i 38%. S Ladom Nivom i sada ovim putem bez problema prođete. Da ne govorimo koliko bi ova naša predložena trasa, koja prolazi pretežno kroz šume i polja, otvorila mogućnosti gradnje vlasnicima okolnih parcela.

Ta, "naša" trasa, izlazi na Jelačićevu ulicu kod dvorca Bistrac i samo bi produžila širokom Ulicom Ante Starčevića do Ulice grada Wirgesa. Prijedlog nove trase poslali smo svim relevantnim instancama.

- Ne mislite da bi se onda bunili stanari Ulice Ante Starčevića?

- Mislim da je njih mnogo manje i da se prvotnim planovima i razmišljalo o ovoj trasi, koja je, uostalom, gotovo potpuno gotova i ne bi se trebalo dirati ljudima u parcele.

N.K.

 

Vijeće MO Lug Samoborski proglasilo se strankom u postupku u vezi dobivanja lokacijske dozvole za obilaznicu i traži novu trasu

Arhiva 2006

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002