17.01.2006.

250 stanovnika Giznika potpisalo peticiju za zabranu gradnje višestambenih objekata u svom susjedstvu

NE građevinskim špekulantima!

250 stanovnika Giznika potpisalo peticiju za zabranu gradnje višestambenih objekata u svom susjedstvu

Bitka za dragocjene samoborske stambene kvadrate nastavlja se nesmiljenom žestinom. S jedne strane barikada nadiru beskrupulozni investitori, podržani vještim arhitektima i državnim službama koje im često idu na ruku "tumačenjima" postojećih prostornih i urbanističkih planova, a s druge su strane građani - stanovnici obiteljskih kuća kojima prijeti susjedstvo betonskih kubusa - takozvanih "višestambenih objekata". U posljednje se vrijeme na stranu građana stavlja i gradska vlast, pa je od proljeća ove godine već desetak potencijalnih građevinskih nakarada od nadležnog gradskog tijela dobilo negativno mišljenje za izdavanje lokacijske dozvole. U pravilu se radilo o višestambenim objektima interpoliranim u naselje s obiteljskim kućama. O nekim smo slučajevima već pisali, a i opet ćemo.

U posljednje se vrijeme osjeća još intenzivnija aktivnost na izdavanju lokacijskih dozvola. Raznorazni su investitori, željni brze i sigurne zarade, pokupovali gradilišta na obroncima oko Samobora te "papirologiju" svakako žele završiti prije donošenja novoga GUP-a, koji Gradsko vijeće mora usvojiti do sredine godine. Njime bi prostor raznoraznih "tumačenja nadležnih" trebao biti maksimalno sužen, ali i zone višestambene gradnje i one namijenjene obiteljskim kućama bit će strogo definirane.

Posljednji slučaj pokušaja ishođenja lokacijske dozvole za gradnju višestambenog objekta na Gizniku, u Ulici Stjepana Oreškovića, prelio je čašu strpljenja stanovnika dijela grada koje je već nagrđeno s nekoliko "hangara" i "višestambenih sivih monstruma", za koje su dozvole ishođene i koji su izgrađeni unatoč protivljenju susjeda i nasuprot zdravom razumu.

Građani, njih 250, predvođeni Krešimirom Purićem i Željkom Majićem, prvim susjedima čestice na kojoj se sprema novi građevinski zločin, "deli su glave skupa", cijeli problem stavili na papir i, potpisavši ga u vidu peticije, uručili prvom čovjeku Grada, Antunu Dubravku Filipcu.

Osim njemu, peticija je poslana i Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja i njegovoj ministrici Marini Matulović Dropulić, Uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoliša Zagrebačke županije i Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove – Ispostava Samobor.

Građani u peticiji ističu da su se "udružili kako bi sačuvali svoj Giznik, njegove vrijednosti, a time i vrijednosti Grada Samobora u cjelini. Kulturi i kvaliteti življenja prijeti uništavanje izgradnjom te pokušajem izgradnje objekata sa stanovima za prodaju neprimjerenih reljefu i okolišu po veličini, obliku i sadržaju na predjelima našega Giznika, predviđenom isključivo za izgradnju obiteljskih kuća. Takva prijetnja narušava i materijalne vrijednosti naših obiteljskih kuća, jer nedopustivo je da između naših obiteljskih kuća strše mastodonti.

Način života u tim zgradama nije i neće biti primjeren našem načinu života u kojem je čovjek stopljen s prirodom u svom vrtu, voćnjaku, cvjetnjaku, vinogradu...

Objekti takvog tipa opterećuju infrastrukturu i sve ostale javne sadržaje (neadekvatna kanalizacija, prometna zakrčenost, dotrajala vodovodna mreža, nedostatak prostornih i kvalitativnih sadržaja za djecu...) i stvaraju nezadovoljstvo među građanima. Gdje je tu samoborska krilatica s kojom se dičimo - SAMOBOR, GRAD PO MJERI ČOVJEKA?

Građani podsjećaju na činjenicu da je "važećim Generalnim urbanističkim planom Grada Samobora stavljen, na žalost, van snage Provedbeni urbanistički plan Giznik, koji je na kvalitetan način štitio taj izuzetno vrijedan prostor, a novi regulacijski i detaljni planovi nisu izrađeni, iako je to bila obveza".

Potpisani građani zahtijevaju moratorij na izdavanje lokacijskih dozvola do donošenja novog Generalnog urbanističkog plana, te dodatno obrazlažu svoj zahtjev za sprečavanjem izgradnje višestambenog objekta među njihovim obiteljskim kućama.

Navode da investitor, koji se u Samoboru pojavio iz Štakorovca, Brckovljani(!?) ima nakanu na čestici koja je jedva dovoljna za manju obiteljsku kuću, izgraditi mastodont s 4 etaže.

"Podrum koji to neće biti, jer ukopanost je manja od 70% zakonski dopustivog, a funkcionalno bit će namijenjen stanovanju kao i potkrovlje. Ukupna brutto površina stambenog prostora iznosi 647,10 m2, ne uključujući pritom prostor spremišta i stubišta, dok naše obiteljske kuće imaju cca 200 m2 bruto površine. Investitor navodi izgradnju 5 stambenih jedinica što ne odgovara istini, jer na 647 m2 moguće je preetažiranjem napraviti do 7 stambenih jedinica. Sve to nije u skladu sa Zakonom čl. 53 st. 1b, čl. 55 st. 1.,čl. 61 st.d, i čl. 102 GUP-a", navode građani u peticiji.

Dodaju i da je izgrađenost parcele 59%, dok su njihove parcele izgrađene između 20 i 30%.

Osim toga, investitor osigurava samo 5 parkirnih mjesta na 62 m2, što je samo po sebi nedovoljno. Kad se računa površina parkirališta, iz skica idejnog rješenja vidljivo je da su urisani automobili postavljeni bez mogućnosti otvaranja vrata automobila iz čega je logično zaključiti da će se površina parkirališta morati znatno povećati na uštrb zelenih površina. To nije u skladu sa Zakonom čl. 66. GUP-a, koji propisuje 8 – 11 parkirnih mjesta, što je prema idejnom planu nemoguće, a isto tako je nemoguće parkirališta osigurati u Ulici Stjepana Oreškovića.

Na površini nije vidljivo ucrtano ni mjesto za kontejner za otpatke, a isto tako nije jasan ni protupožarni put niti mjesto ulaska i izlaska na parkiralište.

U peticiji se ističe da potencijalna zgrada nije u skladu s okolinom i s izgledom postojećih obiteljskih kuća ni načinom izvedbe krova koji je ravan, a ne tradicionalno kosi, niti volumenom fasada i visinom objekta. U donjem dijelu bit će viši od 11 m, što je protivno postojećem GUP-u čl.53. st.1b. Objekt skriva vizure Giznika i ne stapa se s okolinom poput postojećih kuća, što se kosi sa čl. 55.

Navode se i problemi s kanalizacijom u tom dijelu Samobora, te uske i teško prohodne ulice u kojima nema nogostupa, a na cesti parkirani automobili onemogućavat će zimsko održavanje prometnice.

Gradonačelnik Filipec potpisnicima peticije dao je do znanja da stoji iza njihovih zahtjeva i naglasio da će se u mjesecima koji dolaze stanje dramatično promijeniti. Već u veljači Grad Samobor dobit će novi Statut kojim će se uvrstiti u red tzv. "velikih gradova" koji sami raspolažu svojim prostorom, planiraju ga te izdaju lokacijske i građevinske dozvole.

- Do ljeta ćemo donijeti i novi Generalni urbanistički plan i prema njemu više neće biti moguće interpolacije i gradnja višestambenih objekata u okruženju obiteljskih kuća - tvrdi gradonačelnik. - Neka oni koji misle iskoristiti ovo međurazdoblje za omogućavanje novih špekulacija dobro razmisle o tome hoće li svoju službu zadržati nakon tih promjena - upozorio je Filipec i još jednom ponovio da čelništvo Grada podupire potpisnike peticije.

Robert Škiljan

FOTO: Krešo Purić, Tomislav Jozić i Željko Majić predali su peticiju s 250 potpisa gradonačelniku Antunu Dubravku Filipcu

 

250 stanovnika Giznika potpisalo peticiju za zabranu gradnje višestambenih objekata u svom susjedstvu

Arhiva 2006

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002