10.03.2006.

Poglavarstvo Grada Samobora dalo negativno mišljenje za izgradnju višestambenog objekta na Gizniku

Samobor nikad neće biti Štakorovac!

Poglavarstvo Grada Samobora dalo negativno mišljenje za izgradnju višestambenog objekta na Gizniku

Polovicom su siječnja ove godine Krešo Purić, Tomislav Jozić i Željko Majić u ime 250 građana Giznika predali gradonačelniku Antunu Dubravku Filipcu peticiju kojom su tražili sprječavanje izgradnje višestambenog objekta na Gizniku, u Ulici Stjepana Oreškovića. Prelila se je, naime, čaša strpljenja stanovnika dijela grada koji je već nagrđen s nekoliko "hangara" i "višestambenih sivih monstruma", za koje su dozvole ishođene i koji su izgrađeni unatoč protivljenju susjeda i nasuprot zdravom razumu.

Osim što je uručena prvom čovjeku Grada Samobora, peticija je poslana i Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja i njegovoj ministrici Marini Matulović Dropulić, Uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoliša Zagrebačke županije i Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove – Ispostava Samobor.

Građani se se udružili "kako bi sačuvali svoj Giznik, njegove vrijednosti, a time i vrijednosti Grada Samobora u cjelini". Naveli su da "kulturi i kvaliteti življenja prijeti uništavanje izgradnjom te pokušajem izgradnje objekata sa stanovima za prodaju neprimjerenih reljefu i okolišu po veličini, obliku i sadržaju na predjelima Giznika, predviđenom isključivo za izgradnju obiteljskih kuća".

Za zgradu s 5 stanova, s izgrađenosti parcele od 59%, (za razliku od susjednih na kojima su smještene obiteljske kuće koje su izgrađene na 20 - 30% parcele), nije osiguran odgovarajući broj parkirnih mjesta, na površini nije predviđeno mjesto za kontejner za otpatke, kao ni protupožarni put, te mjesto ulaska i izlaska s parkirališta.

Investitor iz Štakorovca(!) - Brckovljani ima nakanu na čestici, koja je jedva dovoljna za manju obiteljsku kuću, izgraditi mastodont sa 4 etaže. Jasno je da ga vodi isključivo glad za profitom, a interes susjeda ne zanima ga.

No, i za njega je trenutačno krenulo po zlu.

Na sjednici Gradskog poglavarstva, održanoj 13. veljače, odlučeno je da objekt ne zadovoljava kriterije gradnje u prostoru Giznika, na kojem je predviđena niska obiteljska gradnja pa je takav zaključak i otpravljen Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove - Ispostava Samobor.

Hoće li ta služba ovo tzv "prethodno mišljenje" Grada Samobora uvažiti ili će investitoru iz Štakorovca ipak izdati lokacijsku dozvolu znat će se uskoro.

Robert Škiljan

 
10.03.2006.

Slučaj Komunalac vratio se s Trgovačkog suda u Samobor

Komunalac poprima Bandićevske konture

Trgovački sud u Zagrebu 21. veljače 2006. godine donio je presudu kojom se utvrđuje ništavnom odluka Skupštine Komunalca d.o.o. Samobor donijeta na sjednici održanoj 26.10.2005. godine o imenovanju Antuna Bišćana za direktora Komunalca. Istom presudom odbio se kao neosnovan prijedlog tužitelja Žarka Adameka i osam oporbenih vijećnika, kojim se tražila privremena mjera kojom bi se direktoru Komunalca, Antunu Bišćanu, zabranilo vođenje poslova i zastupanje tog trgovačkog društva, a iste bi dužnosti preuzeo Boris Kušt.

Prije sjednice Poglavarstva, 27. veljače, zamolili smo neke od članova Poglavarstva da komentiraju ovu presudu, ali nitko, osim Tomislava Mastena, nije želio ništa reći prije nego stignu dodatna pojašnjenja presude.

Tomislav Masten komentirao nam je presudu prije sjednice, a osvrnuo se na nju i pod točkom razno, na kraju sjednice.

- Kako komentirate ovu presudu?

- Radi se o tome da je sud proglasio ništavnom odluku Skupštine Komunalca, ali nije utvrdio tu ništavnost zbog proceduralnih pogrešaka, kao što su oporbeni vijećnici tvrdili, nego Trgovački sud iz Zagreba tvrdi da Skupština Komunalca ne može biti Gradsko vijeće nego da Skupština društva predstavlja one koje zastupa Grad, a to je gradonačelnik. I temeljem naše Izjave o osnivanju, koja je najspornija, zapravo bi Skupština društva trebao biti gradonačelnik. Ili temeljem Zakona o lokalnoj samoupravi, koji se nadopunjuje na njihovo tumačenje, a obzirom da Poglavarstvo upravlja pokretninama i nekretninama u vlasništvu Grada, a udjel u trgovačkim društvima se smatra nekakvim pokretninama, onda bi se, po tome, odluke trebale donositi na Gradskom poglavarstvu. Što znači da ovih svih pet proteklih godina Skupština Komunalca radi nelegalno i sve odluke koje je donijela su nelegalne.

- I što sada?

- Ovo je rješenje suda. Mi čekamo tumačenje, koje bi trebalo stići za 15 dana i tada ćemo znati puno više. Vjerojatno ćemo morati pristupiti i izmjenama određenih akata koji reguliraju rad Komunalca, od izjave o osnivanju nadalje. Možda ćemo čak morati mijenjati i neke gradske akte. Mi smo zatražili, u ime Grada, da se Antun Bišćan imenuje privremenim upraviteljem dok se sve to ne riješi i ne uskladi sa zakonom.

Vjerujem da će već od kraja tjedna Komunalac početi najnormalnije funkcionirati, a potom nastavlja sa svojim preustrojem.

Nenad Kobasić

 

Poglavarstvo Grada Samobora dalo negativno mišljenje za izgradnju višestambenog objekta na Gizniku

Slučaj Komunalac vratio se s Trgovačkog suda u Samobor

Arhiva 2006

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002