26.08.2011.

Zaseoci Brezovac i Pavkovići na Žumberku proglašeni kulturnim dobrom

Očuvanje postojeće arhitekture

Zaseoci Brezovac i Pavkovići u Brezovcu Žumberačkom, prema Rješenju Ministarstva kulture od 9. kolovoza ove godine, imaju svojstvo kulturnog dobra. Iz tog razloga za ta je mjesta određena zona A, što znači potpunu zaštitu povijesnih struktura oba zaseoka i prvih kontaktnih parcela koje pripadaju naselju.

Tim se Rješenjem uvjetuju mjere cjelovite zaštite i očuvanja postojeće stambene i gospodarske tradicijske arhitekture uz najveće moguće poštivanje izvornih karakteristika prostora, funkcije i sadržaja. Također, preporučuje se rekonstrukcija zgrada na starim temeljima, te se potiče obnova i revitalizacija zapuštenih zgrada, tradicijskih rukotvorstava, znanja i vještina. U budućnosti je otvorena je i mogućnost turističke namjene oba zaseoka.

M.K.

 

Zaseoci Brezovac i Pavkovići na Žumberku proglašeni kulturnim dobrom

Arhiva 2011

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002