11.06.2011.

Svecani zavrsni koncert polaznika glazbenih radionica u Malog muzičkog ateljea

Mali glazbenici pokazat će naučeno

Svecani zavrsni koncert polaznika glazbenih radionica u Malog muzičkog ateljea

U nedjelju, 12. lipnja, s početkom u 11 sati, polaznici Malog muzičkog ateljea pokazati će javnosti u Kino dvorani POU Samobor što su naučili protekle godine.

Program

·1·

V. Faullend: Koral

- Ema Jurković gitara 1. st.

Dječja pjesma: Kukavica

- Hana Garašić gitara 1. st.

- Ivan Razum gitara 1. st.

- Stjepan Razum gitara 1. st.

·2·

Dječja pjesma: Pjevala je ptica kos

- Barbara Hajdinjak klavijature 1. st.

Dječja iz Engleske: Marry had a little lamb

- Laura Passiero klavijature 1. st.

- Mona Sutlar klavijature 1. st.

- Lucijan Vriševac klavijature 1. st.

- Tin Kufrin klavijature 2. st.

·3·

I. Tijardović: Šjor Bepo

- Bartol Bajić gitara 1. st.

N. Paganini: Karneval u Veneciji

- Pavle Bartolić gitara 1. st.

Crnačka duhovna: Kad sveci marširaju

- Matej Golubić gitara 1. st.

- Laura Štrlek gitara 1. st.

- Lovro Vešliga gitara 1. st.

·4·

M. Magidenko: Pjetlić

- Ana Šeper violina 1. st.

K. Rodionov: Etida br. 2

- Antonio Razum violina 1. st.

Narodna: Naša koza

- Iva Držanić violina 1. st.

- Antonio Razum violina 1. st.

·5·

P. Gretry: Magarac i kukavica

- Ian Drašković gitara 1. st.

- Hana Erbežnik gitara 1. st.

- Ana Fresl gitara 1. st.

- Toni Gluščić gitara 1. st.

- Nika Guliš gitara 1. st.

- Nikola Vlašić gitara 1. st.

- Lukša Vugec gitara 1. st.

Lennon & McCartney: All my loving

- Hana Erbežnik gitara 1. st.

- Ana Fresl gitara 1. st.

- Toni Gluščić gitara 1. st.

- Nika Guliš gitara 1. st.

- Lukša Vugec gitara 1. st.

Hrvatska narodna: Grad se beli

- Ian Drašković gitara 1. st.

- Hana Erbežnik gitara 1. st.

- Ana Fresl gitara 1. st.

- Toni Gluščić gitara 1. st.

- Nika Guliš gitara 1. st.

- Nikola Vlašić gitara 1. st.

- Lukša Vugec gitara 1. st.

- Klara Znika gitara 1. st.

·6·

Dječja brojalica: Strmečki rap

- Dorian Pondeljak harmonika 1.st.

- David Galović

- Sara Guzan

- Mihovil Lovasić

- Sanja Smoljanović

- Josipa Stanić

Dječja pjesma: Oj, Jelo, Jelice

- Dorian Pondeljak harmonika 1.st.

·7·

Dalmatinska: Diridonda

- Lana Jagodić gitara 1. st.

G. B. Pergolesi: Gdje je onaj cvjetak žuti

- Gabriela Skendrović gitara 1. st.

Hrvatska narodna: Cin can cvrgudan

- Fran Radek gitara 1. st.

·8·

Hrvatska narodna: Ti si rajski cvijet

- Marija Kovačić klavijature 1. st.

G. F. Händel: Canticorum Jubilo

- Lea Komočar klavijature 1. st.

·9·

W. A. Mozart: Allegretto

- Lana Noršić violina 1. st.

M. Krasev: Lopta

- Una Škugor violina 1. st.

W. A. Mozart: Allegretto

- Ivana Ivković violina 1. st.

·10·

Dječja pjesma: Maca prede

- Nika Guliš gitara 1. st.

Dječja iz Engleske: London Bridge

- Jana Hrs gitara 1. st.

- Mihaela Vidović gitara 1. st.

- Nikola Vlašić gitara 1. st.

- Nicol Vrbančić gitara 1. st.

·11·

T. Petrović: Lastavica

- Dječji zbor Smiješak

M. Matanović: Proljeće u srcu

- Dječji zbor Smiješak

- Gabriela Skendrović gitara 1.st.

P. Getry: Magarac i kukavica

- Dječji zbor Smiješak

- Nika Guliš gitara 1. st.

- Jana Hrs gitara 1. st.

- Nikola Vlašić gitara 1. st.

M. Matanović: Uspinjača

- Dječji zbor Smiješak

- Nika Guliš gitara 1. st.

- Jana Hrs gitara 1. st.

- Mihaela Vidović gitara 1. st.

- Nikola Vlašić gitara 1. st.

- Nicol Vrbančić gitara 1. st.

·12·

M.Hadjidakis: Djeca Pireja

- Mia Bernardić gitara 2. st.

E. Presley: Always on my mind

- Tomislav Demerac gitara 2. st.

- Dario Draženović gitara 2. st.

- Paula Galić gitara 2. st.

- Mihael Jelkovac gitara 2. st.

- Ivona Lozančić gitara 2. st.

- Dominik Mihaljević gitara 2. st.

- Vjeran Muftić gitara 2. st.

- Laura Mužinić gitara 2. st.

- Hana Škugor gitara 1. st.

·13·

Dječja pjesma: Pčelica

- Dora Đigaš klavijature 2. st.

W. A. Mozart: Mala noćna muzika

- Ema Franjić klavijature 2. st.

Hrvatska narodna: Ja sam Varaždinec

- Tin Kufrin klavijature 2. st.

- Ana Sabo klavijature 2. st.

·14·

R. Stewart: Sailing

- Fran Hržić gitara 2. st.

- Marin Škiljan Konosić gitara 2. st.

- Bruna Mucko gitara 2. st.

- Josip Oroz gitara 2. st.

- Tin Radošević gitara 2. st.

- Matej Srića gitara 2. st.

- Sabina Šujster gitara 2. st.

- Hana Škugor gitara 1. st.

Španjolski ples: Fandango

- Fran Hržić gitara 2. st.

- Marin Škiljan Konosić gitara 2. st.

- Josip Oroz gitara 2. st.

- Tin Radošević gitara 2. st.

- Matej Srića gitara 2. st.

B. Žuvela: Sjećanje na Velu Luku

- Fran Hržić gitara 2. st.

- Marin Škiljan Konosić gitara 2. st.

- Bruna Mucko gitara 2. st.

- Josip Oroz gitara 2. st.

- Tin Radošević gitara 2. st.

- Matej Srića gitara 2. st.

- Hana Škugor gitara 1. st.

·15·

J. B. Lully: Pjesma

- Antonela Komuškić violina 2. st.

·16·

W. A. Mozart: Menuet

- Ema Arh gitara 3. st.

Meksička narodna: La Sandunga

- Mihovil Arh gitara 3. st.

Lennon&McCartney: Michelle

- Matea Grgin gitara 3. st.

- Matej Rafaj gitara 3. st.

- Martin Srića gitara 3. st.

- Maja Horvat gitara 4. st.

- Franco Krog gitara 4. st.

·17·

P. Simon: El condor pasa

- Leon Baždar klavijature 2. st.

- Dominik Bogovčić klavijature 2. st.

- Dominik Draženović klavijature 2. st.

- Ivo Grgin klavijature 2. st.

A. Vivaldi: Proljeće, 1. st.

- Leon Baždar klavijature 2. st.

- Dominik Bogovčić klavijature 2. st.

Jesen, 3. st.

- Ivo Grgin klavijature 2. st.

- Dominik Draženović klavijature 2. st.

E. Presley: Love me tender

- Leon Baždar klavijature 2. st.

- Dominik Bogovčić klavijature 2. st.

- Dominik Draženović klavijature 2. st.

- Ivo Grgin klavijature 2. st.

 

Svecani zavrsni koncert polaznika glazbenih radionica u Malog muzičkog ateljea

Arhiva 2011

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002