25.10.2017.

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Urbana aglomeracija Zagreb - zajedništvom do EU sredstava

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Sve najvažnije odluke na sjednici Gradskog vijeća grada Svete Nedelje, održane 24. listopada, donesene su jednoglasno, a bržem završetku sjednice doprinijela je i odluka da se preskoči Aktualni sat, koja je također donesena jednoglasno.

Vijećnici oporbenih klubova HDZ-a i HSS-a ipak su se usprotivili prijedlogu da se zamijeni predstavnik Grada u Udruzi LAG Sava, bivši zamjenik gradonačelnika Damir Halužan. Obrazložili su da je bolje da Halužan ostane, budući da je predsjednik te udruge, a novi predstavnik možda neće ući niti u Upravni odbor, a pozivali su se i na njegove zasluge u radu ove udruge. Ipak, većinom glasova za novog predstavnika Grada Svete Nedelje imenovan je aktualni zamjenik gradonačelnika Davor Nađi. Prevladalo je mišljenje većine da gradonačelnik, koji zapravo predstavlja Grad, ima pravo izabrati svog predstavnika. Također, složili su se da bi Udruga LAG Sava trebala biti pristupačnija građanima i imati službu i u Svetoj Nedelji, kako građani ne bi morali ići u Zaprešić..

Najveći interes vijećnici su pokazali za konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, koji su jednoglasno i podržali. Pročelnica Biserka Delač podsjetila je da se radi o 7 područja u Hrvatskoj, koja su ustrojena 2015. godine, od kojih je ovo najveće. Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje donijelo je krajem 2015. godine Odluku o pristupanju Urbanoj aglomeraciji Zagreb, koja okuplja 29 jedinica lokalne samouprave unutar Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, s oko milijun stanovnika na 2 800 četvornih kilometara. Zakonom o regionalnom razvoju definirani su ciljevi i načela razvoja te ustroj urbanih aglomeracija u Hrvatskoj, a na raspolaganju će imati 345 milijuna eura za strateške projekte. Urbane aglomeracije zakonom su obvezane na izradu svojih strategija razvoja te je za taj posao u Urbanoj aglomeraciji Zagreb formirano vijeće od 114 članova, koje surađuje s Upravom grada Zagreba. Za Urbanu aglomeraciju Zagreb planirano je devet strateških projekata (integrirani prometni sustav Zagreba i dviju županija, veze sa zračnom lukom, biciklističke staze, modernizacija sustava javne rasvjete, Sveučilišni kampus Borongaj, Sljemenska žičara i drugi). Predviđeni su i projekti na razini jedinica lokalne samouprave pa je i Sveta Nedelja u Strategiju prijavila neke razvojne projekte, prema svojim proračunskim mogućnostima. Ukupno je za projekte Urbane aglomeracije Zagreb dobiveno 92 milijuna eura, no Biserka Delač uvjerena je da se za svetonedeljske projekte vjerojatno neće moći direktno povući sredstva iz te kvote, jer je ukupna vrijednost projekata u Strategiji daleko iznad dodijeljenih sredstava. Ipak, temeljem sudjelovanja u ovoj Strategiji, moguće je javljati se i na druge natječaje, za druge izvore financiranja regionalnog razvoja, pa će Sveta Nedelja sigurno imati koristi od realizacije strateških projekata aglomeracije. Zato je Biserka Delač podsjetila na projekt energetske učinkovitosti Dječjeg vrtića Slavuj, financiranog iz Fonda zaštite okoliša, odnosno iz EU sredstava te na pripreme za sanaciju OŠ u Svetoj Nedelji i PŠ u Kerestincu, a i sufinanciranje novog reciklažnog dvorišta očekuje se iz tih sredstava.

I o suglasnosti na prijedlog Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Strmec, Šibice i Bregana za postojeće građevine i postojeće djelatnosti, svetonedeljski su vijećnici odlučili jednoglasno. Tim programom su predviđene tri zone sanitarne zaštite. Za prvu je zadužen isporučitelj vode, Hrvatske vode i Vodoopskrba i odvodnja, a za druge dvije sanaciju treba napraviti onaj tko je vodu onečistio. Kao potencijalni zagađivači pobrojane su napr. šljunčare, poljoprivreda i neriješena infrastruktura oborinskih i otpadnih voda. Program se donosi za sljedećih pet godina, a Sveta Nedelja ne bi trebala imati financijskih obveza, jer bi eventualnu sanaciju onečišćenja (recimo divljih deponija) naplatila od zagađivača.

Na natječaj za održavanje javne rasvjete do 30. lipnja 2019. godine stigla je tek jedna valjana ponuda tvrtke Infopal d.o.o. iz Gornjeg Stupnika (druga je bila izvan roka), koju su vijećnici jednoglasno i prihvatili. Ipak, neki su vijećnici izrazili nezadovoljstvo njihovim dosadašnjim radom, posebno brzinom popravaka, jer je ta tvrtka i do sada obavljala taj posao. Bilo je i nekoliko prijedloga da se gradsko komunalno poduzeće Svenkom registrira i za obavljanje te djelatnosti. Gradonačelnik Dario Zurovec rekao je da se razmišlja o tome, no za sada Grad nema drugo rješenje pa će se ugovor za održavanje javne rasvjete sklopiti, a u međuvremenu će se napraviti izračun isplativosti preuzimanja tog posla od strane Svenkoma.

Jednoglasno su donesene i dvije odluke o davanju prava služnosti bez naknade Vodoopskrbi i odvodnji na nerazvrstanim cestama u vlasništvu Grada, kako bi se udovoljilo javnom interesu i zakonskoj obvezi za izgradnju infrastrukturnih objekata.

Vijećnici su jednoglasno podržali i inicijativu da se Sveta Nedelja uključi u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece, koju im je predstavila vijećnica Sabina Pejić.

Gradonačelnik Dario Zurovec najavio je za 7. studenoga svečanu sjednicu Gradskog vijeća.

D.K.

 

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002