14.04.2017.

Zadnja sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje u ovom sazivu

Granice naselja i dalje nisu riješene

Zadnja sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje u ovom sazivu

Predizborna atmosfera, kombinirana s nervoznim nastupima, optužbama, zamjeranjem i predbacivanjem dovela je na kraju do toga da je posljednju sjednicu Gradskog vijeća Svete Nedelje u ovom sazivu, održanu 13. travnja, gradonačelnik Drago Prahin ljutito napustio prije njenog završetka. Upravo je najžešću raspravu izazvala posljednja točka dnevnog reda, Prijedlog odluke o utvrđivanju granica područja naselja u Gradu Svetoj Nedelji i prihvaćanju kartografskih prikaza istih.

Već na početku rasprave, vijećnik Ivica Vojvodić optužio je predsjednika Gradskog vijeća Dragutina Vinovrški Penteka da je počinio krivično djelo, jer je neovlašteno mijenjao službenu Odluku Gradskog vijeća, objavljenu u Glasniku 12/2016. Tom je Odlukom bila određena procedura za konstituiranje Povjerenstva od 10 predstavnika MO i predstavnika Gradskog vijeća, budući da je predsjednik GV taj broj samoinicijativno smanjio na 10, a dao je na usvajanje Poslovnik o radu Povjerenstva koji nije bio u skladu s tom odlukom Gradskog vijeća. Vojvodić je podsjetio da je Povjerenstvo između sebe trebalo izabrati predsjednika, a to nije napravljeno. Također, naglasio je da je Državna geodetska uprava zadužila gradonačelnika i izvršnu vlast da odluku toga povjerenstva provede kako bi se izradile, u dogovoru s mjesnim odborima, potrebne karte granica naselja. Ta je procedura, rekao je Vojvodić, točno opisana u Odluci koja je objavljena u Glasniku 12/2016., no nije poštivana.

Vijećnica Vesna Filipović podsjetila je da je Mjesni odbor Rakitje pokrenuo pitanje granica naselja još prije 12 godina, jer ljudi imaju velike probleme pa je poznat slučaj da u jednoj kući imaju i tri različite adrese i pripadaju različitim naseljima.

Viša pravna savjetnica, Mirela Grgić, rekla je da je ona napravila Nacrt poslovnika o radu, no Povjerenstvo se nije sastalo pa ona nije mogla, niti je dužna, na to utjecati. Ona je izjavila, prije no što je napustila sjednicu, da je Povjerenstvo trebalo biti samo tehnička podrška u slučaju potrebe.

Predsjednik Gradskog vijeća pojasnio je da su jedine službene granice naselja one iz 1984. godine, objavljene u Delegatskom listu SO Samobor (11/1984.) i Odluci o utvrđivanju područja mjesnih zajednica, objavljenoj u Službenim vijestima Općine Samobor (3/1985.), s tim da uz opisni dio granica nedostaje kartografski prikaz, koji nitko nema u arhivima. Rekao je da je Povjerenstvo trebalo imati 11 članova, a predsjednik je trebao biti predsjednik Odbora za prostorno uređenje Ivica Vojvodić, koji je dao ostavku. Zato je on sazvao sjednicu, no tri puta se nisu mogli svi članovi sastati. Treći put ih je bilo 9 i složili su se da usvoje poslovnik (8 za i 1 protiv) te da sjednicama predsjedava on kao privatna osoba, a ne predsjednik Gradskog vijeća, ali bez prava glasa. Oni su donijeli odluku da se naruči izrada kartografskog prikaza prema opisu iz 1984. i 1985. godine od tvrtke HVAT d.o.o., istom većinom glasova. HVAT je to i napravio, a nikakve im konzultacije nisu trebale.

Vijećnik Dario Zurovec optužio je predsjednika Gradskog vijeća da je preuzeo ovlasti gradonačelnika, a iznerviran time što ga Dragutin Vinovrški Pentek nije slušao, već je za vrijeme njegova izlaganja razgovarao, lupio je šakom o stol, za što se onda ispričao.

Kad se sjednica pretvorila u debatni klub izvan kontrole predsjednika Gradskog vijeća (vijećnici su sami uzimali riječ, upadali u riječ jedni drugima i dobacivali), bio je iznerviran i gradonačelnik Drago Prahin pa je postavio svima pitanje kako da on sada plati tvrtki HVAT obavljeni posao, kad je predsjednik Gradskog vijeća sam izabrao izvođača? Podsjetio je da ne može netko drugi trošiti proračun na račun gradonačelnika te dodao da je za problem u Rakitju rješenje već bilo dogovoreno. Prije no što je rasprava bila završena, gradonačelnik je napustio sjednicu i nije se više vratio.

Romana Semenić rekla je da se tu ne radi samo o Rakitju, jer se odluka odnosi na sva naselja na području Grada, a problema ima i drugdje te se odluka ne može donijeti bez konzultacije mjesnih odbora.

Riječ je dobio i Dražen Fabijan iz MO Rakitje, koji je ustvrdio da je Državna geodetska uprava od 1990. godine već četiri puta mijenjala granice naselja i da su sve to zapravo krivotvorine, jer za njih nije bilo odluka nadležnih tijela. On smatra da temelj za izmjene mora biti kartografski prikaz prema opisu iz 1984. i 1985. godine, na koji bi onda mjesni odbori davali primjedbe.

Tog je mišljenja bio i predstavnik HVAT-a, Hrvoje Aleksić, koji je rekao da su oni karte u omjeru 1:5.000 napravili prema opisnom dijelu iz Delegatskog lista iz 1984. godine jer, navodno, tih karata nema niti u katastru, niti u Državnoj geodetskoj upravi, niti u Arhivu. Međutim, iako su sve napravili po pravilima struke, nemoguće je tekstualni dio pretvoriti u kartografski savršeno točno.

Iako je predsjednik Gradskog vijeća tvrdio da vijećnicima nije dostavljen kartografski prikaz, jer je to nemoguće zbog izuzetno velikih karata, vijećnici su smatrali da su trebati vidjeti karte o kojima bi trebali donijeti odluku. Na kraju Odluka nije prihvaćena, jer je za nju glasovalo 8, protiv je bilo 6, a suzdržana su bila 3 vijećnika. Inače, glasovanje je triput ponavljano da bi se utvrdio točan rezultat.

Vijećnici su bili jednoglasni kod donošenja Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Svete Nedelje, koji će biti održani 21. svibnja, no većinom su glasova odbili Odluku kojom bi i kandidati za članove vijeća mjesnih odbora trebali priložiti potvrde o nekažnjavanju.

Na prijedlog gradonačelnika, vijećnici su jednoglasno odlučili i da se Grad natječe na 15. dražbi tvrtke DORF u stečaju, za kupnju gotovo 20.000 metara kvadratnih zemljišta (parkiralište iza vrtića i park unutar HOTO vila), po sada povoljnoj cijeni od ukupno 1,2 milijuna kuna.

Jednoglasna je bila i odluka vijećnika o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Svete Nedelje, koju čini i popis tih cesta s kartografskim prikazom. Naknadno će se još trebati napraviti popis poljskih i šumskih puteva, pojasnio je stručni suradnik Ivan Abramović.

Nova Odluka o gradskim porezima, usklađena s novim odredbama Zakona o lokalnim porezima, donesena je većinom glasova, a najviše je rasprave bilo o uvođenju poreza na nekretnine, koji će zamijeniti komunalnu naknadu od 1. siječnja 2018. godine, ali na koji lokalna vlast, nažalost, nema utjecaja.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu za 2016. godinu usvojeni su većinom glasova. Tu je, kao i na aktualnom satu te kod Izvješća o radu gradonačelnika, bilo najviše primjedbi na neizvršenje plana izgradnje ili asfaltiranja cesta, a postavljeno je i pitanje zašto nije napravljen spomenik poginulim braniteljima.

Na istu je temu kritike dobil i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu, jer je čak 15,8 milijuna kuna (ali i neizvršenih radova po ugovorima) prebačeno u ovu godinu. Pročelnica Biserka Delač i gradonačelnik su tumačili da je to bolje nego da zbog lošeg planiranja proračun bude u minusu, a napomenuli su i da su radovi lani kasnili zbog lošeg vremena. Na primjedbe vijećnika da se previše trošilo za razne ugovore i reprezentaciju, gradonačelnik je dao podatak da je Grad Sveta Nedjelja za rad svoje Uprave izdvojio tek 6% proračuna i po tome je na dnu, peti odozdo, između šestotinjak jedinica lokalne samouprave.

Iako nije dobio priliku da se formalno na kraju mandata oprosti ni od vijećnika, niti od gradonačelnika, niti od Gradske službe, jer su se razišli odmah po glasovanju o granicama naselja praktički bez formalnog pozdrava, predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Vinovrški Pentek izjavio je za medije da je ipak, gledajući cijelo mandatno razdoblje, zadovoljan radom Gradskog vijeća.

D.K.

 

Zadnja sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje u ovom sazivu

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002