19.10.2017.

Obavijest o prestanku obveze dostave podataka o nekretninama

Kao tango: jedan korak naprijed, dva natrag

Obavijest o prestanku obveze dostave podataka o nekretninama

Iz samoborske gradske uprave javljaju da je prestala obveza dostave podataka o nekretninama, što je regulirano promjenom zakonske regulative.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Obavještavaju se građani i pravne osobe, odnosno svi vlasnici nekretnina na području Grada Samobora kojima je dostavljena obavijest o obvezi dostave podataka, da se Zakonom o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 101/17) brišu odredbe o porezu na nekretnine, kao lokalnom porezu jedinica lokalne samouprave.

Navedene Izmjene zakona stupaju na snagu dana 20. listopada 2017. godine te tog datuma prestaje obveza dostave podataka o nekretninama od strane poreznih obveznika.

Brisanjem odredbi o porezu na nekretnine vraćamo se na sustav poznatih javnih davanja: komunalne naknade, poreza na kuće za odmor i spomeničke rente.

Prikupljene podatke koristit ćemo za ažuriranje podataka kod obračuna postojećih javnih davanja.

Zahvaljujemo svima koji su sukladno obvezi utvrđenoj Zakonom o lokalnim porezima dostavili podatke. Obveznici koji nisu dostavili podatke, a imaju promjena na objektima u svom vlasništvu, iste mogu dostaviti budući da smo kao jedinica lokalne samouprave dužni kontinuirano ažurirati podatke koji služe za obračun javnih davanja."

I.H.

 

Obavijest o prestanku obveze dostave podataka o nekretninama

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002