22.03.2017.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Prostorni plan ipak će se mijenjati

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, održana 21. ožujka, započela je pitanjima vijećnika Darija Zurovca, a potom i Stjepana Bošnjaka o novim mjerama ulaska u prostorije Grada, koje više ne omogućavaju svakome da ulazi bez provjere. Gradonačelnik Drago Prahin pojasnio je da su nakon incidenta na prošloj sjednici Gradskog vijeća, kada je doživio i osobne prijetnje, na savjet policije zaposlili zaštitara koji provjerava dokumente onih koji ulaze i razloge dolaska, a dolazak na sjednicu je zabranjen osobama koje su incident izazvale. Gradonačelnik je dodao da je mogao izazivače incidenta i krivično tužiti, što ipak nije napravio.

Sve točke dnevnog reda usvajane su većinom glasova, osim što jednoglasno vijećnici nisu željeli podržati Izvješće gradonačelnika o Zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izradu prostornog plana, uglavnom uz obrazloženje da ne žele da se unutar građevinskih zona šire zone gospodarske namjene, posebno ne velika skladišta.

Nekoliko je vijećnika inzistiralo na tome da bi se trebale zadovoljiti potrebe za mirnim i kvalitetnim životom stanovnika u njihovim privatnim kućama, ali i potrebe za širenje poduzetničkih zona radi prosperiteta Grada, novog zapošljavanja i povećanja društvenog standarda.

Diskusija na istu temu nastavljena je i uz Prijedlog odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje. Bilo je čak i prijedloga da se V. izmjene i dopune PP-a ukinu, što bi, konstatirali su mnogi, zaustavilo bilo kakvu izgradnju i moguće promjene. Na kraju je, većinom glasova, uz usvojeni amandman kluba HDZ-a i povezanih stranaka, donesen zaključak da će se krenuti u VI. izmjene i dopune PP-a, za što će temelj biti V. izmjene i dopune, ali bez onih koje su (i dalje se ne zna čijom greškom) napravljene izvan obuhvata plana. Na taj način je zapravo riješen i problem obitelji Hudjek u Brezju i ostalih koje je zasmetalo što se dozvoljava izgradnja novih velikih gospodarskih objekata izvan obuhvata industrijskih zona, u neposrednoj blizini obiteljskih kuća.

Da su vijećnici počeli "puhati i na hladno" vidjelo se kod donošenja Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki i Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Sveta Nedelja, gdje je stručna suradnica Renata Rožek teško uvjerila vijećnike da se zapravo radi o formalnosti usklađenja s Prostornim planom, o kojem su vijećnici već ranije odlučivali. I ove su odluke donesene većinom glasova.

Zbog usklađenja planiranih radova s potrebama na terenu (kao što je, na primjer, oborinska odvodnja budućeg rotora prema autoputu), donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2017. godini.

Većinom glasova vijećnici su prihvatili i Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.–2020. Cilj ovog projekta je rekonstrukcija društvenog doma Strmec EU sredstvima. Investicija je vrijedna 3,8 milijuna kuna, a ukoliko projekt bude prihvaćen, Grad računa da bi iz EU fondova dobio oko 3 milijuna kuna. Za dom je već ishođena građevinska dozvola 2016. godine, raspisan je natječaj i izabran izvođač, kao i stručni nadzor, ali se nije krenulo s radovima, jer se čeka na natječaj za EU sredstva, a radovi ne smiju započeti ukoliko žele potporu, rekla je pročelnica Biserka Delač. A za dio radova Grad planira dobiti i sredstva po raspisanom natječaju Zagrebačke županije za poticanje energetske učinkovitosti.

Na kraju, nakon već uobičajene rasprave o tome da bi netko trebao donijeti kriterije za dodjelu javnih priznanja (što se ponavlja već nekoliko godina uzastopce), većinom glasova podržan je prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja pa je Damir Petravić proglašen počasnim građaninom Grada Svete Nedelje i bit će mu dodijeljena Medalja počasnog građanina. Dobitnicima Nagrade Grada Svete Nedelje bit će dodijeljene povelje i prigodan dar. To su Dragica Dekanić, Josip Burić, Borna Čujić, Martin Sinković, Zdenko Šeketa, Udruga Balans, Mia Pećnik, Zoran Jašek i Petra Stanec. Dobitnici ovogodišnje Zahvalnice Grada Svete Nedelje dobit će i Povelju o zahvalnici. To su: Adam Mandić, Nogometni klub Sava Strmec, Zvonimir Živoder, Renata Žalac, Martina Jaklenec, Ivica Čakanić i Josip Hlevnjak.

Predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Vinovrški Pentek informirao je vijećnike da se još nije konstituiralo povjerenstvo koje će pomoći pri izradi novog kartografskog prikaza granica naselja te je najavio još jednu sjednicu Gradskog vijeća u sadašnjem sazivu, prije raspuštanja i raspisivanja lokalnih izbora.

Aktualni sat

Mladena Katušića zasmetalo je što su obračuni za kamate na komunalnu naknadu došli na iznose od 10 ili 20 lipa, a na to se onda mora platiti provizija od 5 kuna. Brine ga i stanje ceste u Medsavama, koja je praktički neprohodna od silnih rupa.

Biserka Delač je rekla da su računi za te male iznose poslani greškom, zbog brzine i velike količine posla, a gradonačelnik Prahin rekao je da je već dao nalog za popravak te ceste.

Vesnu Filipović zanimalo je zašto se ne provode županijski projekti javne rasvjete te pametnih nadstrešnica i klupa, a gradonačelnik je rekao da se za rasvjetu izrađuje master plan za cijelu Zagrebačku županiju. Za klupe i slično županija poklanja jeftiniji dio, a Grad bi trebao osigurati priključke na električnu energiju, koji su višestruko skuplji.

Ivica Vojvodić pitao je što je s gradskim vozilima poslijepodne i vikendom, a gradonačelnik je odgovorio da se vozila koriste prema pravilniku.

Žarka Mihinu zanimala je cijena rušenja starog doma u Kerestincu, za što će dobiti pisani odgovor.

Dragutin Vinovrški Pentek upozorio je na kuću koja je u Strmcu izgrađena povrh odvodnog kanala (koji je zatvoren) i kojega bi opet trebalo učiniti propusnim.

Romana Semenić je, uz podsjećanje da i dalje nije dobila odgovor o broju i visini sklopljenih ugovora o radu u Gradu, pitala hoće li i u Svetoj Nedelji cijena plina ostati nepromijenjena kao u Samoboru te ju je zanimao broj poduzetnika i nezaposlenih u Gradu. Drago Prahin odgovorio je da je za cijenu odgovorna Gradska plinara, koja plin isporučuje, a za nezaposlene Grad dobiva podatke od HZZZ-a, a za poduzetnike u FINI. Dodao je da je poznat podatak da 8 700 ljudi radi u poslovnoj zoni u Svetoj Nedelji.

Darijo Zurovec dao je načelnu primjedbu na zapisnike, tražeći da se pišu "od riječi, do riječi".

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002