09.12.2017.

Forum žena SDP-a organizirao novu akciju u sklopu podrške Istanbulskoj konvenciji

Crvenim cipelama protiv nasilja nad ženama

Forum žena SDP-a organizirao novu akciju u sklopu podrške Istanbulskoj konvenciji

Članice Foruma žena SDP-a Samobor u subotu, 8. prosinca, na Trgu kralja Tomislava održale su akciju "Crvene cipele" – ZA društvo bez nasilja nad ženama i ZA ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Svaki oblik nasilja nad ženama za SDP je neprihvatljiv pa i ovom akcijom žele podržati i požuriti ratifikaciju Istanbulske konvencije, kako bi ženama pružili bolju zaštitu te osigurali servise za pomoć u slučaju nasilja.

Akcija je dio međunarodne kampanje "16 dana aktivizma", koja traje od 25. studenoga (Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama) do 10. prosinca (Međunarodnog dana ljudskih prava). Kampanja je prvi put pokrenuta 1991. s ciljem eliminacije svih oblika nasilja nad ženama i trenutno je u nju uključeno preko 3700 organizacija iz 164 države svijeta.

U Hrvatskoj je posljednjih godina prisutan trend porasta brutalnih zločina nad ženama, tako je u prošloj godini ubijeno 19 žena od strane bliskih osoba, od čega 15 od strane intimnih partnera. Gotovo 10 000 žena je u prošloj godini prijavilo neki oblik prekršajnog oblika nasilja u obitelji, dok je 279 žena bilo žrtvom kaznenog djela nasilja u obitelji. Ti podaci su još strašniji, ako znamo da se samo 30% slučajeva nasilja u obitelji prijavljuje. Usto, servisi za pomoć ženama koje žele izaći iz nasilnih veza gotovo i ne postoje.

Projekt Crvenih cipela je 2009. godine započela meksička umjetnica Elina Chauvet, koja je instalacijom praznih crvenih cipela željela prikazati protest svih žena kojih više nema. Na taj način je željela osvijestiti društvo o broju žena koje su svake godine ubijene ili otete u Meksiku. Nakon toga su slične akcije s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama održane diljem svijeta.

Z.S.

 

Forum žena SDP-a organizirao novu akciju u sklopu podrške Istanbulskoj konvenciji

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002