22.09.2017.

Hitan sastana samoborske gradske uprave s predstavnicima Hrvatskih voda

Kako skupiti lovu i riješiti probleme

Hitan sastana samoborske gradske uprave s predstavnicima Hrvatskih voda

Nakon učestalih problema uzrokovanih izlijevanje vode na nekoliko lokacija, a uslijed velike količine oborina, Grad Samobor sazvao je hitan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda.

Prisutni su bili i predstavnici najviše ugroženih mjesnih odbora Ruda i Grdanjaca, kako bi se zajednički pokušalo pronaći rješenje za četiri problema koja najviše muče Grad Samobor, a to su: problem izlijevanja Rudarske Gradne kod kuće obitelji Kelečić, mogućnost izgradnje nogostupa na dijelu prometnice u Grdanjcima, rješavanje odrona na vodotoku Bregane te izgradnja mosta na vodotoku Lipovečke Gradne kod Čaraparne. Za rješavanje stalnog izlijevanja Rudarske Gradne u Rudama nužan je preduvjet rješavanja problema je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Ukoliko se ne postigne nagodba, Hrvatske vode pokrenut će postupak izvlaštenja te uputiti zahtjev za građevinsku dozvolu, a odmah nakon toga započet će se s izvođenjem zahvata koji će spriječiti daljnje izlijevanje vode iz korita potoka.

Nogostup na dijelu prometnice u Grdanjcima riješit će se na način da će Hrvatske vode sufinancirati izgradnju obaloutvrde i nogostupa, zajedno s Gradom Samoborom, sukladno nadležnostima.

Vezano uz rješavanje odrona na vodotoku Bregane, sanacija će se sufinancirati prema izrađenom projektu čiji je nositelj Grad Samobor.

Važno je napomenuti kako su Hrvatske vode izradile Studiju glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata "Radovi sanacije korita, uklanjanja nanosa i radovi redovitog održavanja vodnog režima na rijeci Bregani", koja će biti otvorena za javnu raspravu u Zagrebačkoj županiji i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a slijedom njezinog usvajanja, pristupit će se rješavanju nastalih problema.

Studija je dana na uvid Mjesnom odboru Grdanjci kako bi i lokalno stanovništvo bilo upoznato s procedurom.

Posljednja tema sastanka bila je izgradnja mosta na vodotoku Lipovečke Gradne kod bivše Čaraparne u Gornjem kraju, a sukladno troškovniku radova, stručne službe Grada Samobora i Hrvatskih voda dogovorit će međusobne odnose u sufinanciranju projekta.

T.I.

 

Hitan sastana samoborske gradske uprave s predstavnicima Hrvatskih voda

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002