23.11.2017.

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Prihvaćen Nacrt prijedloga proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.

Nakon kratkog Aktualnog sata, samoborski gradski vijećnici su prionuli rješavanju opsežnog dnevnog reda od 27 točaka na 5. sjednici Gradskog vijeća, koja je održana u četvrtak, 23. studenoga u gradskoj vijećnici.

Najvažnija točka odnosila se na nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, koji bi trebali biti usvojeni na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća 21. prosinca, jednako kao i za proračun vezani nacrti prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018., zatim planovi gradnje komunalnih vodnih građevina, komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, Program gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora, Program mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma te programi javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, školstvu, sportu, kulturi, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu.

Proračun bi u 2018. iznosio ukupno 237,5 milijuna kuna, od kojih 50% čini prihod od poreza na dohodak, a koji se smanjio za oko 8 milijuna kuna kada je 1. siječnja 2017. na snagu stupio novi zakon. U 2018. taj će proračunski manjak mjerom izravnanja biti podmiren od strane države, no već 2019. godine država će to kompenzirati s 50%, a u 2020. te kompenzacije više neće biti.

Obrazlažući stavke Proračuna pročelnik za financije Željko Radovanić uvodno je podsjetio kako Grad Samobor već duže vrijeme slovi kao jednan od najtransparentnijih gradova u državi te su izvješća revizije bezuvjetna, a tako će biti i ubuduće. Naglasio je kako su se u planiranju Proračuna, koje je provedeno i kroz sve gradske odjele, vodili smjernicama Vlade i Ministarstva financija RH, kao i makroekonomskim i drugim pokazateljima u državi, a njegovo planiranje dodatno je otežala obaveza da se u jednom dokumentu obuhvati trogodišnje razdoblje (2018.–2020.). Također, rekao je, ovim Proračunom su usklađeni prioriteti, potrebe i mogućnosti kojima će se zadržati postojeći standardi, ali i težiti njihovom rastu. Stoga se i provodi ova prethodna rasprava, nakon koje će biti podneseno izvješće, a vijećnici i klubovi stranaka imaju mogućnost svoje amandmane podnijeti još do 18. prosinca.

Pročelnik Radovanić pobrojao je odakle će stići ostali veći prihodi, a tu je 42 milijuna kuna kapitalnih pomoći iz drugih proračuna, i to 14,5 milijuna kn iz EU fondova za Mali tehnopolis Samobor, za projekt Vjetar u leđa 3, ostatak od Zagrebačke županije za održavanje cesta i gradnju društvenih domova, zatim ŽUC-a, Hrvatskih voda i drugih, zatim prihod od komunalne naknade od oko 25 milijuna kn te od prodaje građevinskog zemljišta na Gmajni (do sada ih je prodano 17, a preostalo još 16).

Što se rashoda tiče, veći dio od oko 50 milijuna kn ide na plaće zaposlenika, materijalne rashode, donacije i naknade građanima, a kapitalna ulaganja u sljedećoj godini su uređenje kina i dogradnja dječjeg vrtića u Bregani te ulaganje u javnu rasvjetu. Novih planiranih zaduženja Grada nema, postojeći krediti se vraćaju, postotak zaduženja je tek 8,5% (od mogućih 20%) pa pročelnik ovaj nacrt Proračuna smatra sveobuhvatnim, razvojnim, realnim i održivim.

Prve kritike na predloženi Proračun stigle su iz oporbenog HDZ-a, čiji je predsjednik Vladimir Skendrović odmah najavio i 15-ak amandmana, jer smatra da Proračun nije razvojan, socijalan ni sadržajan. Skendrović je rekao kako bi amandmani trebali biti sastavni dio Proračuna, da on bude prihvatljiv svim političkim opcijama. Osvrnuo se i na naplatu komunalne naknade, koja čini bitnu stavku Proračuna, jer sumnja da se namjerno pogoduje neplatišama i većim sustavima, na nedovoljno povlačenje sredstava iz EU fondova radi nejavljanja na natječaje, te prigovorio lažnim obećanjima iz kampanje, a spomenuo je bazen, novu školu, dom umirovljenika, tržnicu, kao i druge projekte za građane. Skendrović vidi i velik nesrazmjer u troškovima za komunalnu infrastrukturu, jer, kako je rekao, većina njih se raspada zbog nekvalitetne gradnje.

Irena Franceković iz Mosta nezavisnih lista smatra da je Grad Samobor zapao u "mrtvi kut“, da sve više propada, nema kapitalnih projekata te da je Proračun očajno sastavljen. Istaknula je prevelike troškove za plaće, velik broj zaposlenih u gradskim tvrtkama koji ne rade svoj posao, slabu prometnu povezanost s okolicom Samobora, ali i unutar grada, ne gradi se društvena infrastruktura (škola, koncertna dvorana), a prigovorila je i Energo metanu i Gradu, koji unatoč velikim prihodima i dobrom poslovanju ne žele smanjiti cijenu plina za građane.

Uz HDZ i Most, svoje amandmane najavio je i Damir Skok iz Stranke rada i solidarnosti Bandić Milan 365, jer oni također ne vide kapitalne projekte, smatraju da je budžet za poljoprivredu neozbiljan, a predložio je i da se Proračun usvoji konsenzusom.

U ime Kluba vijećnika SDP-a Maja Gračanin pohvalila je proračun te ponovno istaknula važne projekte i investicije u 2018. u korist svih građana, a koje smo već prije naveli, u čemu joj se pridružio Ivan Horvat iz HSS-a, koji je dodao da ovaj Proračun nije pao s neba, već je rezultat rada svih gradskih službi i kao takav nije rezultat politike.

Replicirao im je Vladimir Skendrović s tvrdnjom da bi njihov Proračun bio transparentniji uz bolju preraspodjelu unutar stavaka, a požalio se i na slabu komunikaciju s pročelnicima i i gradskim čelnicima kada su tražili pomoć u sastavljanju svojih amandmana.

Na primjedbe je odgovorio zamjenik gradonačelnika Željko Stanec, ustvrdivši kako je jasno da su, kao oporba, u startu protiv, ali nisu u svojim izlaganjima ukazali na greške, jer, kako je rekao, ova gradska vlast preuzima odgovornost i za dobre i za loše stvari. Stanec je opovrgnuo i slabo povlačenje sredstava iz EU fondova, pri čemu je istaknuo sanaciju Trebeža, osvrnuo se na problem gradske tržnice, LED rasvjetu i uštede na potrošnji električne energije, za što je Grad dobio i priznanje struke, ali i na manjak natječaja na koje bi se mogli javiti. Ireni Franceković pojasnio je kako se određuje cijena plina, zašto je propao projekt gradske željeznice te kako nema dojam da sve propada, jer ništa takvoga nije čuo slušajući građane na brojnim tribinama gradonačelnika.

Zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković je rekla kako se itekako razmišlja o proširenju školskih kapaciteta radi povećanja broja djece i na tome se sustavno periodično ulaže, ali mali su izgledi da tu resorno ministarstvo može pomoći dok se ostatak Hrvatske prazni, a na neke natječaje Grad se ne može ni javiti zbog velikog indeksa razvijenosti pa će sredstva financiranja morati tražiti iz drugih izvora.

Oporbeni zastupnici izrazili su nezadovoljstvo diskusijom (Damir Skok), naveli da natječaja ima puno, ali se Grad na njih ne javlja (Skendrović), a Irena Franceković smatra da im ne treba poduka o načinu rasprave, dok je i pohvalila projekt LED rasvjete.

Nakon što je predloženi Nacrt Proračuna i njegove projekcije usvojen s 15 glasova ZA, 6 PROTIV i 2 SUZDRŽANA, Vladimir Skendrović zatražio je stanku, koju je iskoristio za obraćanje medijima. Ponovio je kako HDZ želi biti konstruktivan partner, ali i najavio mjere koje kane poduzeti oko netransparentnosti u raspisivanju natječaja za zapošljavanja u Gradu, kao i nekim drugim aktivnostima koje smatraju lošima.

Prije rasprave o Nacrtu Proračuna veću pozornost i raspravu izazvale su 1. i 2. točka dnevnog reda, koje se tiču komunalne naknade i vrijednosti obračunske jedinice za istu. Od početka sljedeće godine vrijednost boda povećava se sa 75 na 85 lipa po četvornom metru nekretnine, a mijenjaju se iz nižih u više, ali i obrnuto, zone nekih naselja. Odluku je pojasnio zamjenik Stanec, jer se na ovaj način poštuje kriterij razvijenosti komunalne infrastrukture na području Grada, a omogućit će se i podizanje tog standarda za sve građane.

Ovo povećanje od 13,5% za komunalnu naknadu oporba je ocijenila neprihvatljivom i amoralnom, štetnom za Proračun, jer će se ovim povećanjem, kako su rekli, krpati proračunske rupe.

Na sjednici su odobreni i ugovori o kupoprodaji nekretnina na Gmajni, Program rada Savjeta mladih Grada Samobora, prihvaćena su izvješća o radu gradskih dječjih vrtića te jednoglasno potvrđena imenovanja dosadašnjih ravnateljica Sandre Ivanuš i Martine Trošelj za sljedeće četverogodišnje mandatno razdoblje, a uz 5 suzdržanih glasova dano je pozitivno mišljenje na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, uz opći zaključak kako bi tu Grad Samobor trebao biti više uključen u planirane projekte.

M.K.

AKTUALNI SAT

Na neuobičajeno kratkom Aktualnom satu svoja pitanja postavilo je 5 vijećnika, a prije samog početka vijećnica Irena Franceković (Most) predsjedniku Vijeća Miranu Šoiću darovala je mali zvonček, kojim će moći podsjetiti vijećnike na prekoračenje predviđenog vremena za pitanja i izlaganja.

Prva se i javila sa zahtjevom da joj se dostavi popis svih zaposlenih u gradskim tvrtkama i ustanovama, jer smatra da Grad Samobor postaje privatni d.o.o. gradonačelnika i vladajućih u vidu zapošljavanja bliskih im osoba.

Damir Skok (MB 365) požalio se na kratak rok za iščitavanje dokumentacije potrebne da bi se aktivno sudjelovalo na sjednicama Vijeća i odbora pa predlaže da se ti datumi bolje usklade, a pohvalio je organizaciju proslave ovogodišnjeg Dana grada. Predložio je također da se i proslava vezana uz Međunarodni praznik rada 1. svibnja objedini i postane nestranačka.

HDZ-ovac Vladimir Skendrović podsjetio je na obećanja gradonačelnika Beljaka još iz njegovog prvog mandata, a spomenuo je Samoborček, Stari grad i Šmidhen, te ga prozvao za manipulaciju informacijama.

Lovro Mihelić (HDZ) pitao je zašto Grad nije tražio uknjiženje Autobusnog kolodvora te također postavio problem zapošljavanja u gradskoj upravi od 1. rujna 2016. do lipnja 2017.

Svebor Labura (HDZ) zanimao se za mogućnost prenošenja sjednica Gradskog vijeća putem live streama te ponovio pitanje tko je odobrio održavanje proslave KP-a na Anindolu.

Svi vijećnici odgovore će dobiti pisanim putem.

 

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002