26.09.2017.

Iscrpljujuća sjednica svetonedeljskog Gradskog vijeća

Neželjeni viškovi u proračunu

U prvim minutama nakon ponoći u srijedu je završila treća sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje u novom sazivu, koja je započela u utorak, 26. rujna u 17 sati. Vijećnici su stoički podnijeli obiman dnevni red i uglavnom vrlo opširna uvodna obrazloženja, u kojima su prepričavani materijali koje su vijećnici u pisanom obliku dobili za sjednicu pa je do kraja na sjednici bilo svih 17 vijećnika.

Na početku sjednice prisegnuo je novi vijećnik HDZ-a Tomislav Lehpamer, koji je zamijenio stranačku kolegicu Vesnu Filipović, koja je iz osobnih razloga svoj mandat stavila u mirovanje na neodređeno vrijeme.

Vijećnici su jednoglasno primili na znanje Izvješće o izvršenju proračuna u prvom polugodištu ove godine, gdje je ostvaren višak prihoda od 13,5 milijuna kuna, koji uz preneseni višak iz prethodnog razdoblja od 15,8 milijuna kuna, osigurava u drugom dijelu godine ukupni višak od 29,3 milijuna kuna. Izvješće je pohvalio Damir Halužan ispred klubova HDZ-a i HSS-a, a zadovoljstvo ostvarenjem proračuna iskazao je i Ivica Vojvodić ispred kluba SDP-a i nezavisnih lista, no on je upozorio da je Grad zakazao na gradnji novih objekata i uređenju komunalne infrastrukture.

Uglavnom, uz pohvale i tek poneku primjedbu, vijećnici su primili na znanje i izvješća o radu i financijskom poslovanju proračunskih korisnika za 2016. godinu, od trgovačkog društva Svenkom, Dječjeg vrtića Slavuj, Gradskog društva Crvenog križa, Vatrogasne zajednice Grada, Sportske zajednice i Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada do Udruge umirovljenika Grada Svete Nedelje, a nakon opširnih uvodnih obrazloženja čelnika tih tvrtki i zajednica. Bez primjedbi vijećnici su na znanje primili i Izvješće o radu gradonačelnika Drage Prahina za razdoblje od 1. siječnja do 7. lipnja ove godine, uz koje je obrazloženje dao sadašnji gradonačelnik Dario Zurovec.

Niti nakon gotovo jednosatnog detaljnog uvodnog obrazloženja uz drugi rebalans proračuna za ovu godinu te obrazloženja gradonačelnika Darija Zurovca i njegovog zamjenika Davora Nađija da su nastojali u proračunu mijenjati samo ono što je bilo nužno, a da nove prijedloge i projekte planiraju uvrstiti u proračun za sljedeću godinu, vijećnici se nisu uspjeli složiti pa je proračun na kraju prihvaćen s 9 glasova ZA i 8 suzdržanih. Klub vijećnika HDZ-a i HSS-a nije želio prihvatiti izmjene proračuna, uz obrazloženje da nije realan, te jer nisu prihvaćena njihova dva amandmana (da se smanji izdvajanje za umjetnu travu nogometnog igrališta u Brezju, a da se povećaju davanja za prijevoz studenata i za novorođenu djecu).

Proračun je ovim rebalansom uvećan za 8,7 milijuna kuna pa sad iznosi nešto više od 114 milijuna kuna. Na rashodovnoj strani najveće je povećanje za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (4,7 milijuna kuna), za njihovo održavanje (1,7 milijuna) te za održavanje i gradnju zgrada u vlasništvu i suvlasništvu Grada (1,7 milijuna). Gradonačelnik Dario Zurovec najavio je još jedan rebalans proračuna u ovoj godini, koji ne bi donio bitne promjene, već bi bio više tehničke naravi.

Većinom glasova (10 ZA i 7 suzdržanih) prihvaćeni su i prateći dokumenti programa održavanja te gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ovoj godini.

Vijećnici su jednoglasno donijeli i Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću, a iznos naknada ostao je isti kao i u prvom dijelu godine.

S tek jednim suzdržanim glasom, pri kraju sjednice donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svete Nedelje, koja je u prijašnjem mandatu izazvala dosta dvojbi i sukoba. Gradonačelnik Dario Zurovec naglasio je da se ovim izmjenama želi poništiti i ispraviti ranije nanesene nepravde (kod V. izmjena i dopuna) te postrožiti uvjete građenja za hale unutar naselja.

Iako je vladajuća većina ponudila oporbi da predloži svog kandidata za člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, oni nisu na to pristali, kako rekoše, zbog prijašnjeg odbijanja podjele mjesta u Odboru za financije. U novi odbor, na prijedlog trećine vijećnika, uz 10 glasova ZA i 7 suzdržanih, izabrani su Ivica Vojvodić za predsjednika te Drago Prahin i Sabina Peić za članove.

I na kraju, jedan detalj iz izvješća Gradskog društva Crvenog križa Samobor za 2016. godinu. Nakon što se predstavila nova ravnateljica Anica Francetić Kufrin, obrazloženje uz izvješće je umjesto bivše ravnateljice Barbare Kos dala Maja Domović, koja se posebno zahvalila na tome što Grad Sveta Nedelja ispunjava sve svoje financijske zakonske obveze prema Crvenom križu. Pročelnica Biserka Delač potom je pojasnila da Grad Samobor ne poštuje zakonsku obvezu i izdvaja tek 210.000 kn, Općina Stupnik 56.000, a Grad Sveta Nedelja (prema zakonu) čak 350.000 kuna! Na području Grada Svete Nedelje registrirano je 622 dobrovoljnih darivatelja krvi, a u 2016. godini organizirane su 3 akcije darivanja.

Aktualni sat

Na upit Božidara Jedvaja (BM 365) o repetitoru kraj ambulante u Strmcu te o zebrama koje bi trebalo ucrtati u Orešju i Bestovju, gradonačelnik Zurovec je rekao da je Grad već dva puta slao zahtjev za rušenje te bazne stanice, a za zebre, uspornike (koji su isto traženi) i sve što se odnosi na regulaciju prometa, moraju se raditi prometni projekti.

Na upit Marija Čižmešije (SDP) o civilnoj zaštiti, gradonačelnik Zurovec je rekao da civilna zaštita praktički nije niti postojala (samo su kupljena odijela) pa su angažirali čovjeka koji će napisati program rada i djelovanja, a imenovali su i stožer od 12 ljudi.

Marka Kresonju (SDP) zanimalo je treba li popuniti obrasce za porez na nekretnine, a gradonačelnik je rekao da se obrazac može, ali ne mora ispuniti.

Gorana Kanižaja (HDZ) zanimalo je zašto gradonačelnik nije ispunio obećanje da će riješiti problem javnog prijevoza, a Dario Zurovec rekao je da su razgovarali sa svima relevantnima za rješavanje toga pitanja te da im je sugerirano da prikupe mišljenja građana, a nakon toga da se napravi studija.

Na upit Dragutina Vinovrškog Penteka je li Grad zainteresiran za preuzimanje poslova oko održavanja Hoto vila, nakon što je prijašnja tvrtka otkazala, gradonačelnik je rekao da jesu zainteresirani te da su već razgovarali s predstavnicima stanara.

Damira Halužana (HDZ) zanimalo je koliko je propalo natječaja javne nabave od dolaska nove vlasti, a Dario Zurovec odgovorio je da su propala tri natječaja (za Školsku ulicu, za Stočar i za parkiralište kod groblja), jer su ponude daleko nadmašivale osigurana sredstva za tu namjenu ili nisu bile potpune.

Istog je vijećnika zanimalo zašto službeni auto bivšeg gradonačelnika, koji je dosta plaćen, stoji u garaži, a mogli bi ga koristiti komunalni redari ili druge gradske službe, budući da se njime štedi potrošnja. Gradonačelnik Zurovec rekao je da je to preveliki auto za potrebe Grada i gradskih službi pa će ga prodati.

Zdenko Tubikanec (HDZ) zanimao se za priključke na kanalizaciju u Ul. braće Ribara, a gradonačelnik je pojasnio da se već zainteresirani za priključke obilaze, prije rekonstrukcije.

Marijan Vojvodić (HDZ) upozorio je na opasnosti od poplavljivanja u Novakima, a gradonačelnik je obećao da će vidjeti što je moguće napraviti.

Ivanu Bertović (NL Drage Prahina) zanimalo je što je s velikim rotorom kod silaska s autoputa, a Dario Zurovec pojasnio je da je Grad obavio svoj dio poslova i obaveza, a Hrvatske ceste će ići u 4. fazu dodavanjem desnih skretača, koje bi vjerojatno gradili sljedeće ljeto.

D.K.

 

Iscrpljujuća sjednica svetonedeljskog Gradskog vijeća

Arhiva 2017

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002