20.12.2013.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen proračun za 2014. godinu

Proračun veći za 2,9% od 2013.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen proračun za 2014. godinu

Gotovo bez rasprave, većinom glasova od 18 za, 2 protiv i jednim suzdržanim, samoborski gradski vijećnici donijeli su Proračun grada Samobora za 2014. godinu.

Konsolidirani proračun od gotovo 187 milijuna kuna je za 5 milijuna kuna ili 2,9% veći od ovogodišnjeg. Tri amandmana je gradonačelnik prihvatio tijekom prethodne rasprave te ih je uvrstio u svoj konačni prijedlog proračuna, a većinom glasova odbijen je amandman samoborskog Ogranka HSLS-a, koji je pojasnila Linda Rosini Gajšak, uz zahtjev da se lovačkim udrugama stavka od 100.000 kuna za poticanje lovstva smanji na 15.000, a Udruzi za zaštitu i zbrinjavanje životinja REA stavka od 15.000 poveća na 100.000 kuna.

Većinom glasova doneseni su i svi prateći dokumenti uz Proračun za 2014. godinu, od Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada, preko održavanja komunalne infrastrukture, gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom, do programa javnih potreba u predškolskom odgoju, u školstvu, u kulturi, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu, u sportu te Program poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede.

Budući da neki sportski klubovi nisu do sada podmirili svoje obveze prema ustanovi Sportski objekti Samobor, gradski su vijećnici podržali prijedlog da se u Program javnih potreba u sportu za sljedeću godinu ugradi zaključak da će Samoborski športski savez podmiriti ta dugovanja cesijom sa stavki namijenjenih tim udrugama.

Gradsko vijeće još je jednom jednoglasno podržalo odluku da od početka sljedeće godine nova Referada za naplatu prihoda i javnu nabavu počne obavljati poslove utvrđivanja, naplate, ovrhe, nadzora i evidencije sljedećih gradskih poreza: porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili naziv i porez na korištenje javnih površina, koje je do sada obavljala Porezna uprava. Kao što je pojasnio pročelnik Upravnog odjela za financije, Željko Radovanić, Grad očekuje da će preuzimanjem tih poslova povećati uspješnost naplate tih poreza. Porez na potrošnju i nadalje će obavljati Porezna uprava Ministarstva financija, Ispostava Samobor, uz naplatu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Odlukom gradskih vijećnika, sukladno odredbama Zakona o cestama, odobren je upis nerazvrstanih cesta preuzetih od Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije u poslovne knjige Grada Samobora pa je nepokretna imovina Grada time povećana za gotovo 913 milijuna kuna.

Tajnik Grada Dragutin Kušić informirao je vijećnike o tome da je 6. prosinca obavljen upis trgovačkog društva Odvodnja Samobor u sudski registar Trgovačkog suda te da je gradonačelnik imenovao zamjenika gradonačelnika Željka Stanca za predstavnika Grada u Skupštini toga društva. Osim toga, proveden je natječajni postupak za imenovanje direktora - Uprave tog trgovačkog društva i na prvoj sjednici Skupštine Odvodnje Samobor trebao bi sljedećeg tjedna biti proveden postupak imenovanja pa bi društvo otpočelo s radom od početka sljedeće godine.

Dugogodišnji tajnik Grada Samobora iskoristio je priliku i oprostio se od gradskih vijećnika, budući da od početka sljedeće godine odlazi u mirovinu. Natječajni postupak za imenovanje novog pročelnika – tajnika Grada je u postupku i trebao bi biti završen do kraja ove godine.

Završetak rada u ovoj godini samoborski gradski vijećnici su proslavili ugodnim druženjem na domjenku nakon radnog dijela sjednice u Samoborskoj kleti.

D.K.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen proračun za 2014. godinu

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002