20.07.2013.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen rebalans proračuna

Proračun smanjen za više od 10 posto

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen rebalans proračuna

Većinom glasova su gradski vijećnici donijeli rebalans ovogodišnjeg proračuna Grada Samobora, koji je i u prihodovnoj i u rashodovnoj strani smanjen za 21.341.232 kune ili 10,3% te sada iznosi 185.479.315 kuna.

U poduljem obrazlaganju razloga za izmjene i dopune proračuna, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Radovanić rekao je da je uglavnom greška u planiranju nastala zato što su se rukovodili očekivanim pozitivnim pomacima u makro ekonomskim kretanjima, koji su najavljeni s nivoa države, a do kojih, nažalost, nije došlo.

Postojali su tehnički razlozi za promjenu proračuna, obveze ugradnje prošlogodišnjeg manjka od preko 19 milijuna kuna u ovogodišnji proračun i namjenskog viška od oko 500.000 kuna, ugradnja organizacijskih promjena mjesne samouprave (umjesto 43 mjesna odbora, sada ih je 44 i uz to i 8 gradskih četvrti) te novi ustroj i djelokrug rada upravnih tijela Grada Samobora. Tu je, i manje od očekivanog, financiranje decentraliziranih funkcija školstva i vatrogasne postrojbe.

Realni razlozi

Ipak, najvažniji razlog smanjenja proračuna je što su za prvih pet mjesec ostvareni prihodi ispod planiranih, tek 34% od planiranih za cijelu godinu. Ohrabruje što su i rashodi manji od planiranih, 30%.

Zato je rebalansom planirano najviše smanjenje prihoda od poreza, a od toga pak najviše poreza na dohodak, pa smanjenje prihoda od prodaje imovine i komunalnog doprinosa.

Kod rashoda se najviše smanjivalo u kapitalnim investicijama, kao što je na primjer odgoda dogradnje OŠ Samobor i izgradnje sportske dvorane, ali su smanjena i sredstva za sport, kulturu, gospodarstvo, dječje vrtiće i socijalne pomoći.

Reorganizacijom do novih prihoda

Željko Radovanić naglasio je da će novi ustroj upravnih tijela Grada Samobora (koji je nešto kasnije usvojen bez rasprave) dovesti i do znatnih ušteda, a vjerojatno i povećanja prihoda Grada. Naime, Upravni odjel za financije sada će imati dvije referade. Referada za riznicu pobrinut će se da bude provedena odluka o zajedničkoj riznici iz 2007. godine pa će se tu uvesti više kontrole, zajednička nabava i slično u svim gradskim institucijama, a referada za naplatu trebala bi bitno povećati efikasnost naplate poreza, koje Porezna uprava naplati sada tek s 36%.

S druge strane, novi Upravni odjel za gospodarstvo, trebao bi provoditi ciljeve iz Strateškog programa u toj oblasti i pripremati razvojne projekte za sufinanciranje iz fondova EU.

Primjedbe oporbe

Iako bitno smanjen, oporbeni vijećnici su smatrali da je rebalans proračuna i dalje nerealan, da gubici nisu do kraja iskazani i da se prikrivaju, te se po njihovim procjenama kreću i do 30 milijuna kuna, da se ne treba kupovati nova čistilica i tri automobila, da se ne ispunjavaju obećanja o kapitalnim ulaganjima, da se ne bi smjela smanjivati sredstva za sufinanciranje privatnih vrtića i za pojedinačne socijalne pomoći.

Takve je tvrdnje demantirao Željko Radovanić, uz obrazloženje da će manjak od 19,2 milijuna kuna prenesen iz prošle godine, biti "pokriven" ove godine u iznosu od 9,2 milijuna, a 2014. ostatak iznosa od 10 milijuna kuna. Nova vozila Grad kupuje kao zamjenu za stara i dotrajala, koja traže velike izdatke za održavanje, a kupit će se na operativni leasing od 5 godina. Novu čistilicu Grad kupuje zbog većih obveza u održavanju županijskih cesta koje je preuzeo, a kupit će se uz 40% sredstava Fonda za zaštitu okoliša, na financijski leasing.

Također, zahvaljujući legalizaciji, povećavaju se prihodi od komunalnog doprinosa, jer svi podaci ulaze u bazu podataka za komunalnu naknadu pa se i tu povećavaju prihodi. A što se tiče kapitalnih ulaganja u gospodarstvu i prodaje imovine u vlasništvu Grada, tu se sasvim neposredno očitava stanje na tržištu nekretnina i kapitala i tu se teško može puno promijeniti s razine Grada, odgovorio je Radovanić.

Komunalni doprinos natrag na staro

Budući da je prošao rok za predaju zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, gradski vijećnici po treći su put izmijenili odluku o komunalnom doprinosu pa su ukinuti popusti i oslobođenja od plaćanja koje su predviđale prijašnje izmjene. Međutim, i dalje na snazi ostaje mogućnost plaćanja komunalnog doprinosa u najviše 12 mjesečnih obroka, s time da ne mogu biti manji od 5.000 kuna.

Bez primjedbi prihvaćena su izvješća o radu Vatrogasne zajednice i Javne vatrogasne postrojbe u 2012. godini, a budući da na sjednici nije bilo direktora Komunalca, odgovore na nejasnoće u financijskom izvješću trgovačkog društva Komunalac vijećnik Boris Makarun dobit će naknadno, jer će biti zatraženi u pisanom obliku.

Imenovanja i razrješenja

Gradski odbori popunjeni su predstavnicima oporbe, na prijedlog kluba vijećnika HDZ-a i HSLS-a. Imenovano je Zapovjedništvo civilne zaštite i Stožer zaštite i spašavanja Grada Samobora, a vijećnici su informirani da je gradonačelnik za predstavnika Grada u Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o. imenovao zamjenika gradonačelnika Željka Stanca.

Protiv razrješenja ravnatelja gradskih ustanova (Gradske knjižnice, Samoborskog muzeja, Sportskih objekata Samobor i dječjih vrtića Grigor Vitez i Izvor), koji su svoje mandate stavili na raspolaganje gradonačelniku, glasovali su oporbeni vijećnici, njih troje, uz obrazloženje da se protive ovakvoj smjeni, jer se ne radi o imenovanim dužnosnicima, već o ravnateljima koji su izabrani javnim natječajem.

Zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković pojasnila je da se radi o političkoj odluci kojom se želi stvoriti situaciju da i ubuduće, sa smjenom dužnosnika i vlasti u Gradu, a time i članova upravnih vijeća ovih ustanova, budu provedeni natječaji koji će omogućiti efikasniji rad. Tajnik Dragutin Kušić naglasio je da se radi o zakonitom načinu i da nitko nikome nije prijetio te podsjetio da je taj model preuzet od Zagrebačke županije. Za sve će ove ustanove u roku od 30 dana biti raspisani natječaji za nove ravnatelje.

Cijelu sjednicu, sa čak 33 točke dnevnog reda, po prvi je puta, vrlo uspješno, vodio novi potpredsjednik Gradskog vijeća Branimir Šiljak (SDP).

Budući da je vijećnik Miran Šoić svoj mandat stavio u mirovanje, na sjednici je kao novi vijećnik prisegao Franjo Štefanić, a prisegu je dao i Tomislav Masten, koji nije nazočio prvoj sjednici Gradskog vijeća.

D.K.

FOTO: Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Radovanić

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora usvojen rebalans proračuna

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002