24.10.2013.

Još jedna potvrda o djelotvornosti i transparentnosti uprave Grada Samobora

Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti

Još jedna potvrda o djelotvornosti i transparentnosti uprave Grada Samobora

Stigla je još jedna potvrda djelotvornosti i transparentnosti rada službi Grada Samobora, a prema bezuvjetnom mišljenju Državnog ureda za reviziju, kojim je utvrđeno kako je u 2012. godini Grad Samobor poslovao bez nepravilnosti te potpuno u skladu sa zakonima i drugim propisima.

Postupkom koji je trajao od 20. ožujka do 3. listopada ove godine, obuhvaćena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Grada u protekloj godini, s ciljem utvrđivanja vjerodostojnosti financijskih izvještaja poštivanjem računovodstvenih propisa i standarda te usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza, a revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima koji bi utjecali na izražavanje drugačijeg mišljenja.

P.A.

 

Još jedna potvrda o djelotvornosti i transparentnosti uprave Grada Samobora

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002