04.01.2013.

Aktualnosti u opskrbi plinom na području Grada Samobora

O obračunu cijene plina i planovima za 2013.

Aktualnosti u opskrbi plinom na području Grada Samobora

Godinu koja je uskoro za nama, Energo metan završava s 5700 potrošača i s ukupnom potrošnjom koju na osnovi proteklih 11 mjeseci procjenjujemo na više od 15,5 milijuna m3 plina.

Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (Narodne novine 43/09.) i Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina (Narodne novine 126/10. i 128/11.) propisano je da se obračun isporučenoga plina od 1. siječnja 2012. godine iskazuje za isporučenu energiju iz plina izraženu u kunama za kWh, umjesto dosadašnjeg obračuna za isporučeni volumen plina u kunama za m3.

Odlukom o visini tarifnih stavki, za potrošače iz kategorije kućanstva opskrbljivaču Energo metan propisane su sljedeće tarifne stavke, bez PDV-a:

• Tarifna stavka - Ts1………………………. 0,307752 kn/kWh i

• Tarifna stavka - Ts2………………………. 16,50 kn/mjesec.

U Tarifnu stavku Ts1 uključene su: dobavna cijena s tarifnom stavkom za skladištenje, tarifna stavka za transport plina, tarifna stavka za distribuciju i tarifna stavka za opskrbu plinom.

Tarifna stavka Ts2 predstavlja fiksnu mjesečnu naknadu, koja se naplaćuje neovisno o potrošnji plina kod svakog računa ili mjesečne novčane obveze (akontacije).

Najvažnije aktivnosti u 2012. godini

Godinu 2012. karakteriziraju dvije značajne aktivnosti, a to su početak izgradnje plinske mreže prema udaljenijim djelovima Grada i plinifikacija kotlovnice u Južnom naselju.

• izgradnja plinovoda prema rubnim dijelovima gradskog područja

Plinifikacija udaljenijih dijelova gradskog područja tema je i težnja stanovnika tih naselja od samih početaka planiranja i izgradnje distribucijskog sustava Grada Samobora.

No, od postojeće, izgrađene mreže, dijele ih kilometri na kojima nema potrošača, a dionice praznog hoda postoje i dalje među samim naseljima, što je uz manju gustoću i očekivani broj priključaka, pokazivalo nerentabilnost izgradnje i odgađalo samu izgradnju.

Respektirajući potrebe potrošača, Energo metan, kao operator distribucijskog sustava prirodnog plina i koncesionar na području Grada Samobora, u doglednom planskom razdoblju kao dominantnu aktivnost planira razvoj i proširenje rubnog distribucijskog sustava.

Na tragu toga osmišljeno je financiranje izgradnje plinske mreže u udaljenijim dijelovima gradskog područja, što je potvrđeno odgovarajućim ugovorom sklopljenim u siječnju 2011. godine između Grada Samobora i Energo metana. Tim ugovorom su obuhvaćena naselja Molvice, Galgovo, Rakov Potok, Pavučnjak i Rude.

U tom smislu je izrađen petogodišnji plan razvoja, ažuriran ove godine do uključivo 2016. godine, te je dostavljen Ministarstvu gospodarstva kako je to propisano Zakonom o energiji. U okviru tog plana predviđena je izgradnja i dovršenje glavnih distribucijskih pravaca kroz naselja udaljenija od gradskog središta i spojni plinovodi koji ih povezuju. Projekt izgradnje glavnih distribucijskih pravaca kroz spomenuta naselja trebao bi biti završen do kraja 2016. godine, no dinamika izgradnje ovisit će o sredstvima Energo metana, drugim riječima ovisit će o naplaćenoj naknadi za priključenje, odnosno interesu građana za nova priključenja, osobito u navedenim područjima, ali i o urednoj naplati potrošnje plina.

Nakon dovršenja glavnih distribucijskih i spojnih pravaca, pristupit će se širenju distribucijske mreže u samim naseljima plinifikacijom pokrajnjih ulica koje nisu bile na glavnim pravcima, kao i u okolna naselja prema iskazanom interesu i mogućnostima.

Konkretno o do sada izvedenome:

Nakon provedenih postupaka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i za dio radova, početkom 2012. započela je izgradnja. Na tom planu, u ovome času završeni su radovi za građevinsku sezonu 2012., u kojoj su izgrađene dionice kroz Baltin Jarek, dio plinovoda prema Galgovu i dionica do Molvica te kroz Molvice Ulicom Burići i Molvičkom cestom, u kupnoj duljini 7 km.

• plinifikacija kotlovnice u Južnom naselju

Kotlovnica u Južnom naselju uistinu je priključena pred sam kraj prošle godine, no kao početak punog pogona možemo smatrati godinu 2012. Prijelaz na prirodni plin, umjesto ulja za loženje, predstavlja znatno poboljšanje ekoloških uvjeta i zaštite okoliša u Južnom naselju, naravno i Grada Samobora u cjelini. Ovim priključkom HEP – Toplinarstvo d.o.o., postao je najveći pojedinačni potrošač Energo metana, s predviđenom potrošnjom, govoreći u starim jedinicama, preko 2 milijuna m3 godišnje.

Poruka sadašnjim i potencijalnim korisnicima prirodnog plina

Od svih realno i komercijalno dostupnih energenata prirodni plin je, uzevši u obzir sve pokazatelje, daleko najpovoljniji.

Neki energenti povoljniji su u pojedinačnim karakteristikama; tako je na primjer ogrjevno drvo najjeftinije u cijeni koštanja, rezervoari za propan-butan mogu se ugraditi u najudaljenijim područjima, a postoje i obnovljivi, tzv. nekonvencionalni izvori energije.

No, ukupno promatrano, prirodni plin je danas optimalno rješenje.

Postoje i mjere koje nisu popularne

Zadovoljsto mi je istaknuti podatak da velika većina naših potrošača, građana Samobora i okolnih naselja, shvaća partnerski odnos i uredno izvršava svoje obveze za potrošeni plin. Time omogućavaju i nama da izvršimo svoje obveze prema dobavljaču plina.

Postoji, nažalost, i manji dio potrošača koji ne plaćaju račune za potrošeni plin i zbog kojih je Energo metan prisiljen intenzivirati naplatu svojih potraživanja putem dostave opomena i obustave isporuke plina, a u krajnjim slučajevima i pokretanjem postupaka ovrhe.

Istovremeno, nenaplaćena potraživanja po računima za isporučeni plin dosegla su višemilijunski iznos, a pojedini potrošači "zaboravljaju" na Energo metan po nekoliko mjeseci, uz dugovanja od desetak i više tisuća kuna. Takvo je ponašanje krajnje neodgovorno i prema velikoj većini naših sugrađana i potrošača koji uredno podmiruju svoje obveze prema Energo metanu, koji bi ta sredstva trebao ulagati u daljnje proširenje mreže i u bolju opremljenost, a sve opet na korist potrošača.

Zato koristim ovu priliku i pozivam sve naše potrošače da, u zajedničkom interesu, na vrijeme podmiruju obveze za potrošeni plin.

Nikada dosta opreza - sigurnost prije svega!

Prirodni plin je najučinkovitiji, ali i potencijalno daleko najopasniji energent po kućanstva, ne postupa li se pravilno s njim i s instalacijama. Napominjem to zato što vrlo često kod ispitivanja instalacija utvrdimo da su korisnici u međuvremenu na svoju ruku napravili neke pregradnje svojih kućnih instalacija. Izvođači su uglavnom razni "fuš" majstori, koji ne jamče za kvalitetu svojih radova. Naši zakoni vrlo jasno propisuju da se to ne smije raditi bez naše kontrole, što je, uostalom, i vrlo opasno.

Zakonskim aktima je određeno da sve što se mjenja na kućnim instalacijama može biti napravljeno samo prema stručno izrađenom glavnom projektu, od strane ovlaštenog izvođača i samo i isključivo uz našu suglasnost. Zato, prije nego odluče nešto mijenjati na instalaciji ili nabavljati nova plinska trošila, naši korisnici moraju doći u Energo metan po energetske uvjete i suglasnost. Kod nas će dobiti popis ovlaštenih projektanata i/ili instalatera koje potom kontaktiraju i s njima dogovaraju posao.

Antun Oklopčić, dipl.ing.

direktor trgovačkog društva Energo metan d.o.o.

 

Aktualnosti u opskrbi plinom na području Grada Samobora

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002