27.03.2013.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Strmčani se boje željeznice

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Iako tek naknadno stavljena na dnevni red, tema željeznice ponovno je najviše zaokupila svetonedeljske vijećnike na sjednici u utorak, 26. ožujka. Naime, na prijedlog Vijeća Mjesnog odbora Strmec, dnevni red je dopunjen očitovanjem tog mjesnog odbora na projekt gradnje željezničke pruge kroz naselje Strmec.

Uz pisani materijal, primjedbe VMO Strmec iznio je na sjednici i njegov predsjednik Zlatko Vlašić. Iako u Strmcu ne negiraju prednosti željeznice, kao što su bolja zaštita okoliša i brzina dolaska željeznicom u središte Zagreba, zabrinjavaju ih isti problemi koje su na prošloj sjednici spominjali gradski vijećnici. Uz nedostatno planiranje sigurnih i protočnih prijelaza preko pruge (kojih je čak sedam), Strmčani se boje da će dolaskom željeznice koncesionar autobusnog prijevoza ukinuti neke linije pa će morati pješačiti i do 1,5 km do željezničkog terminala. Mještani Strmca također su uvjereni da željeznica neće donijeti ništa dobroga niti mještanima Kalinovice, Kerestinca, Male Gorice te dijela Brezja, Rakitja i Novaka, zbog velike udaljenosti terminala.

Primjedbama VMO Strmec ponovno su se priključili vijećnici Gradskog vijeća, koji su, uz bojazan da će dolazak željeznice umanjiti sigurnost u prometu, dodali i uvjerenje da će usporiti cestovni promet između dijelova grada koje presijeca te ponovili da je nužna izgradnja nadvožnjaka na frekventnijim lokacijama, kao što je bilo predviđeno u idejnom projektu prije desetak godina, a kojih sada nema.

Na kraju su svetonedeljski gradski vijećnici podržali zahtjev VMO Strmec da se traži od investitora i projektanata da u Strmcu predstave projekt željeznice za mještane Strmca i okolnih zainteresiranih mjesta, gdje bi se oni upoznali s eventualnim mogućnostima promjene projekta i zatražili da se u projekt vrati makar jedan nadvožnjak u Strmcu.

O izborima za VMO na posljednjoj sjednici

Nakon što je, radi usklađenja sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi, donesena statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Svete Nedelje te poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, gradski su vijećnici izglasali i odluku o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Svete Nedelje. Vijeća mjesnih odbora imat će, uključujući i predsjednika, 7 do 11 članova, ovisno o broju birača.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30, niti više od 60 dana, pa su izbori mogli biti raspisani i na ovoj sjednici, ukoliko se planira da se oni održe zajedno s izborima za lokalnu samoupravu 19. svibnja. Međutim, rečeno je da se planira da izbori budu raspisani na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u ovom sazivu.

Obaveza priključka na odvodnju

Na sjednici Gradskog vijeća donesena je i Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine, kako bi se postigao što veći broj priključaka na fekalnu odvodnju te time smanjio ukupan trošak priključaka. Iako bi Sveta Nedelja mogla uvesti naknadu za priključenje, što bi bio prihod lokalne zajednice, ovom se odlukom naknada ne uvodi, već se samo investitori obvezuju da se priključe na postojeću infrastrukturu. Investitori, pravne i fizičke osobe, morat će platiti samo stvarnu cijenu izvođenja radova priključka. Grad Sveta Nedelja će za fekalnu odvodnju putem natječaja izabrati najboljeg ponuđača, a sam mora graditi objekte i uređaje za oborinsku odvodnju.

Na kraju sjednice je gradonačelnik Drago Prahin informirao vijećnike da je u Strmcu iza ambulante dobiveno zemljište na kojem će uz parkiralište za ambulantu, biti uređeno i dječje igralište.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002