02.02.2013.

Žumberčani potpisuju peticiju za asfaltiranje cesta

Podsjećamo: to je pogranično - planinarska zona

Žumberčani potpisuju peticiju za asfaltiranje cesta

GRADSKOM POGLAVARSTVU GRADA SAMOBORA

GRADSKOM POGLAVARSTVU GRADA JASTREBARSKOG

MINISTARSTVU REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

PETICIJA

Okupljeni na prezentaciji Žumberačkog krijesa, 26. siječnja 2013. godine, u župskim i društvenim prostorijama u Grabru – Golubići, slobodni smo, kao stanovnici Žumberaka, uputiti ovu peticiju nadležnim vlastima Grada Samobora, Grada Jastrebarskog i Zagrebačke županije, Ministarstvu regionalnog razvoja RH za asfaltiranje cesta koje preko žumberačkog planinskog grebena povezuju Budinjak preko sela Jelenići - Golubići - Tihočaj sa Svetom Janom i krakom koji povezuje selo Brezovac s Gradom Samoborom. Isto tako potrebno je asfaltirati cestu kanjonom potoka Bregana od Gabrovice do sela Jelenići.

Sadašnje stanje navedenih cesta uz pojačano održavanja dobro je, ali svaka jača kiša uništi sav nemali trud i sredstva koja su uložena u provoznost navedenih prometnica. Zbog konfiguracije terena bez konačnog asfalta neće biti konačnog rješenja. Sadašnjem održavanju ovih makadamskih prometnica dodatni problem je izvoz velike količine drvne mase iz žumberačkih šuma.

Zbog svakodnevnih odrona koji se pojavljuju na državnoj cesti Bregana – Stojdraga – Budinjak, postoji sasvim realna opasnost da će navedena dionica biti trajno zatvorena. Zato valja razmišljati o alternativnom rješenju prije nego se dogodi ono najgore na toj cesti.

Asfaltiranje navedenih dionica stvorilo bi preduvjete održivog života na području istočnog dijela Žumberka. Potkanulo bi razvoj poljoprivrede i izletničkog turizma.

Svjesni teške gospodarske situacije i dužine navedenih dionica ne očekujemo da se taj problem može riješiti u jednoj godini, ali u nekoliko godina taj veliki zahvat bi se mogao uspješno realizirati na dobrobit ovdašnjih ljudi, kao i onih koji bi se željeli vrati na svoju djedovinu. Svakako bi se za rješavanje ove teške situacije valjalo obratiti i na europske fondove, jer je to pogranično - planinska zona.

Kao privitak prilažemo preslike potpisa okupljenih građana.

Uz očekivanje pozitvnog rješenja ovih naših opravdanih zahtjeva, primite naše pozdrave.

Kao svećenici Križevačke biskupije Žumberačkog vikarijata u cijelosti podržavamo opravdan zahtjev građana i velike većine naših vjernika. Ovlašćujemo žumberačkog biskupskog vikara prečasnog Milana – Milu Vranešića da u naše ime potpiše ovu peticiju.

 

Žumberčani potpisuju peticiju za asfaltiranje cesta

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002