31.10.2013.

Gradsko vijeće Grada Samobora - drugi i posljednji ovogodišnji rebalans proračuna

Odvodnja se izdvaja iz Komunalca

Gradsko vijeće Grada Samobora - drugi i posljednji ovogodišnji rebalans proračuna

Ukupni konsolidirani proračun Grada Samobora umanjen je drugim izmjenama i dopunama za ovu godinu za nešto manje od tri milijuna kuna (1,6%), većinom glasova gradskih vijećnika na sjednici održanoj 30. listopada.

Prihodi i rashodi proračuna planirani su ovom izmjenom u ukupnom iznosu od 182.548.278 kuna te u ovoj godini više ne bi trebalo biti rebalansa, rekao je v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, Željko Radovanić.

- U devet mjeseci prihodi su ostvareni u iznosu od 125 milijuna kuna, dok su rashodi 117 milijuna, pa je manjak od 9,2 milijuna pokriven u cijelosti. Štedjelo se racionalizacijom rashoda i promjenom ponašanja svih proračunskih korisnika, ali su se poduzimale i aktivnosti za povećanje prihoda, jer se troškovi Grada kreću između 160 i 180 milijuna kuna i tu prostora za štednju nema puno više, naglasio je Radovanić.

Unatoč posljedicama krize koje su dovele do negativnih trendova na prihodovnoj strani, od komunalnog doprinosa i naknade te prodaje nekretnina u vlasništvu Grada i poreza na nekretnine, optimističan je podatak da je za 1,6% u odnosu na prošlu godinu porastao najznačajniji prihod Grada, porez na dohodak. Optimističan je i podatak da su u listopadu prihodi Grada bili oko 15 milijuna kuna pa Željko Radovanić očekuje da će se proračun za ovu godinu i ostvariti u planiranim iznosima.

Jedna od većih izmjena na rashodovnoj strani proračuna je dokapitalizacija Komunalca od 1,5 milijuna kuna, a potencijal za povećanje prihoda, podsjetio je Radovanić, su i nenaplaćena potraživanja Grada (komunalne naknade i doprinosi te porezi) od ukupno 25 milijuna kuna.

Nakon što su na početku sjednice minutom šutnje odali počast pokojnom predsjedniku Gradskog vijeća Željku Žarku, gradski vijećnici su jednoglasno za novog predsjednika izabrali Branimira Šiljka, a za njegovu zamjenicu Maju Gračanin.

Na prijedlog GO SDP-a, na upražnjenom vijećničkom mjestu započeo je mandat Tomislavu Pađanu (SDP), kao neizabranom kandidatu s kandidacijske liste HSS–SDP, koji je na sjednici položio vijećničku prisegu.

Uz Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Samobora za 2012. godinu, Željko Radovanić primio je u svoje, ali i u ime gradskog čelništva i gradske uprave, čestitke predsjednika Gradskog vijeća za bezuvjetno izvješće. Naime, nakon revizije koja je trajala oko šest mjeseci nije bilo primjedbi na kompletno poslovanje Grada u protekloj godini, što je najveće priznanje čelništvu, gradskoj upravi i svim djelatnicima, rekao je Radovanić.

Jednoglasno je donesena i odluka o odvajanju poslova odvodnje iz Komunalca i osnivanju TD Odvodnja Samobor d.o.o. Radi se o provedbi odredbi Zakona o vodama, prema kojima poslovi vodoopskrbe i odvodnje trebaju biti izdvojeni od komunalnih djelatnosti do kraja ove godine. Ukoliko se to ne bi napravilo, sankcije predviđaju da Grad ne bi mogao više od Hrvatskih voda dobivati sredstva za sufinanciranje investicija u tim djelatnostima.

Prije ove odluke Skupština Komunalca već je utvrdila prijedlog za podjelu imovine pa će za ovu djelatnost biti izdvojena 1,55 milijun kuna kao temeljni kapital novog trgovačkog društva, čije sjedište će biti na prostoru novog Autobusnog kolodvora, a za direktora je za sada određen direktor Komunalca Zvonko Marenić.

Gradsko vijeće pokrenulo je i postupak za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Samobora, a javni poziv bit će objavljen u lokalnom javnom glasilu i na web stranicama Grada Samobora.

Na području Samobora imena su dobile dvije nove ulice. U naselju Lug Samoborski to je Ulica Papratišće, a u samoborskoj gradskoj četvrti Giznik – Anindol nova ulica zove se Put žira.

Na prijedlog Vijeća MO Vrhovčak, sportski centar na Vrhovčaku u vlasništvu Grada Samobora dobio je naziv Memorijalni sportski centar Jurja Pavlina Bačanka, u sjećanje na preminulog vijećnika tog MO, legendarnog nogometaša NK Samobora i, kako je naglasio Boris Makarun, jednog od najboljih samoborskih sportaša, koji je igrao i u reprezentaciji bivše države.

Gradski vijećnici su bez rasprave prihvatili i izvješća dječjih vrtića Grigor Vitez i Izvor iz Samobora za pedagošku godinu 2012./2013.

Aktualni sat

Zaista aktualnim pokazalo se pitanje vijećnika Marinka Džepine, vezano uz nedavna događanja u NE Krško.

- Kako smo pripremljeni za eventualni radiološki incident? Postoji li procjena rizika? Gdje su skloništa i znaju li građani kako postupati? Tko je nadležan za organizaciju? Zašto su u Sloveniji dijeljene tablete protiv radijacije, a kod nas ne - pitao je vijećnik.

Odgovori Željka Radovanića nisu bili baš ohrabrujući, jer saznali smo da Samobor ima 4 atomska skloništa (2 u Bregani i 2 u Samoboru), no ona nisu dovoljna. Plan postoji u okviru Plana zaštite od požara i akcidenata, no tu nedostaje propisa na razini države. A zamjenik gradonačelnika Željko Stanec rekao je da se znaju zapovjedne linije od Stožera za zaštitu i spašavanje u Gradu, preko županijskog stožera do Državne uprave za zaštitu i spašavanje, no problem je u tome što ne raspolažemo adekvatnom opremom i tu treba vidjeti što se može napraviti, u prvom redu sa Zagrebačkom županijom.

Koja će biti namjena sadašnje zgrade Policijske postaje Samobor nakon preseljenja u prostor bivše vojarne, zanimalo je Lindu Rossini Gajšak, a odgovorio joj je tajnik Grada Dragutin Kušić. Iako je Grad Samobor već dugo upisan na tu zgradu te je izdvojio sredstva za uređenje nove zgrade, izgleda da će morati ići u kompromise s Državnom upravom i Državnim odvjetništvom, koji su također zainteresirani za taj prostor. A ono što je Gradu nužno i što bi se tamo moglo smjestiti, je arhiva.

Na upit o biciklističkim stazama Lindi Rossini Gajšak odgovorio je Željko Stanec te smo saznali da se s predstavnicima BBK Krpelj razmatra mogućnost izvođenja biciklističke staze od Samobora do Svete Nedelje, kroz Samoborsko polje, gdje ne bi trebalo puno sredstava utrošiti za otkup zemljišta, jer bi se koristili poljski putovi, koji su najvećim dijelom javno dobro.

D.K.

FOTO: Maja Gračanin nova je zamjenica predsjednika GV Samobor, a Branimir Šiljak novi predsjednik

 

Gradsko vijeće Grada Samobora - drugi i posljednji ovogodišnji rebalans proračuna

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002