25.07.2013.

Prva radna sjednica novog Gradskog vijeća Svete Nedelje

Prihodi povećani, rashodi smanjeni

Prva radna sjednica novog Gradskog vijeća Svete Nedelje

Uzimajući u obzir činjenicu da je gradski proračun Svete Nedelje na prvom radnom zasjedanju gradskih vijećnika, 24. srpnja u gradskoj vijećnici, u cjelini izmijenjen za samo 1%, reklo bi se da je potkraj prošle godine bio dobro planiran. Prihodi su čak i uvećani za oko 800 tisuća kuna i proračun sada "teži" 73,3 milijuna kuna. Istovremeno su proračunski rashodi smanjeni za oko milijun kuna i sada su 67,6 milijuna kuna. Neznatno su smanjeni porezni prihodi - objasnila je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Delač, a za 1,2 milijuna kuna, na ukupno 4,8 milijuna, povećane tekuće i kapitalne donacije iz drugih državnih i regionalnih proračuna za gradnju škole u Rakitju, sanaciju i gradnju lokalnih prometnica i zaštitu dvorca Erdödy u Kerestincu. Planirano je i 1,5 kuna za slučaj potrebe stvarnog kratkoročnog zaduživanja Grada. Vraćanje postojećeg kredita za kanalizaciju HBOR-u zasad je uredno - rekla je Delač.

Rashodi su najviše smanjeni, gotovo prepolovljeni u dijelu planirane izgradnje društvenog doma u Kerestincu za koji projekti još nisu gotovi, kao i dogradnje postojećeg strmečkog društvenog doma. Neće se raditi ni novi prostorni plan grada. Preporuka je Vlade da se s time pričeka, dok se na državnoj razini ne provede strategija prostornog planiranja usklađena s Europskom Unijom.

Znatno su, pak, povećana sredstva za redovito i tzv. pojačano održavanje cesta, sa 6,7 milijuna kuna na 10,3 milijuna kuna, a istovremeno su s 9,6 na 7,7 milijuna kuna smanjeni rashodi za gradnju novih cesta.

- Dok se ne ispuni postojeći plan gradnje prometnica, nećemo uvrštavati nove - obrazložio je gradonačelnik Drago Prahin (HDZ), dodavši da će se neke od planiranih cesta temeljitije rekonstruirati preko programa održavanja, jer je to i brži postupak s obzirom na to da je za gradnju, uz troškovnik i druge "papire", potrebna i nova lokacijska dozvola.

Novi saziv Vijeća utvrdio je i nove, više naknade za svoj rad, pa će u ovom sazivu predsjednik Vijeća Dragutin Vinovrški Pentek (HSS) imati mjesečnu naknadu od 4.500 kuna (prijašnja je bila 2.500 kuna), njegovi zamjenici Vesna Filipović (HDZ) i Mladen Katušić (HSU) po 2.000 kuna (prije 1.000 kuna), a drugi članovi Vijeća po 700 kuna (ranije po 500 kuna).

- To su velika, pa i sramotna povećanja, a ingerencije Vijeća ostale su iste - rekli su opozicijski vijećnici Ivica Vojvodić (HNS) i Stjepan Čakanić (grupa birača), jer je time naknada predsjedniku povećana za oko 90%, dopredsjednicima za punih 100%, a vijećnicima za 40-ak posto.

- Zašto se, kad se već povećavalo, nije išlo linearno? - pitao je još Čakanić. Romana Semenić (SDP) predložila je da naknade ne budu paušalne, već da se isplaćuju prema odrađenim sjednicama i vijećničkoj prisutnosti na njima. Zamjenik gradonačelnika Damir Halužan (HDZ) objašnjavao je da su naknade uspoređene s naknadama vijećnika u drugim gradovima u okruženju pa je za svetonedeljske vijećnike predložena neka "zlatna sredina".

- Time nije probijena stavka za rad Gradskog vijeća - dodao je još Halužan - jer dva mjeseca, zbog provedbe izbora, ionako nisu isplaćivane nikakve naknade, a sada - rekao je - brojimo i dva vijećnika manje u odnosu na prijašnji saziv.

Prema posljednjim izbornim rezultatima raspoređena su i sredstva za rad političkih stranaka i svakoj zastupljenoj u Gradskom vijeću Svete Nedelje pripada po 7.700 kuna godišnje po vijećniku, što je također više nego dosad, ali je i broj vijećnika smanjen s 19 na 17. Tako će HDZ godišnje iz proračuna dobiti 47.000 kuna, SDP 31.500 kuna, HSS i Lista grupe birača 15.500 kuna, a HSP dr. Ante Starčević, HSU i HNS po jednu vijećničku naknadu.

Donesena je i nova odluka o plaći gradonačelnika i njegovih zamjenika, budući da u ovom novom postizbornom ustroju sva trojica profesionalno obnašaju svoje dužnosti. Određeni su im, naime, koeficijenti koji se primjenjuju na osnovicu koju im određuje Vlada.

- Ta je osnovica - rekao je gradonačelnik Prahin - smanjena, a i ranije su smanjivane plaće u Gradu.

Na traženje vijećnice Romane Semenić da se navede koliko stvarno iznose te plaće, Drago Prahin je rekao da je njegova oko 15 tisuća kuna.

K.K.

 

Prva radna sjednica novog Gradskog vijeća Svete Nedelje

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002