23.04.2013.

Eko – akcija Ekološkog društva Žumberak kod Krašića

Ne odlažite otpad u prirodu!

Eko – akcija Ekološkog društva Žumberak kod Krašića

Nakon svečanog misnog slavlja 11. ožujka, na obljetnicu smrti kardinala Franje Kuharića u njegovoj rodnoj župnoj crkvi u Pribiću, koju je predvodio msgr. Juraj Jerneić i nadahnuto propovijedao o zadnjim godinama i danima kardinala Kuharića, obratio nam se načelnik Općine Krašić Josip Petković Fajnik sa zamolbom za pomoć u saniranju divljih odlagališta otpada na području Općine Krašić. Zajedno s načelnikom i komunalnim redarom Željkom Koritićem obišli smo 8. travnja problematična divlja odlagališta otpada na lokaciji Baltičevac te dva odlagališta na području Donjeg Prekrižja. Čak i kad u Općini saznaju koja osoba je odložila otpad "na divlje", teško je uspješno pokrenuti prekršajni postupak protiv počinitelja, jer je praktički neizvedivo prikupiti za sud valjane dokaze protiv prekršitelja.

Zbog dugotrajnih snježnih padalina do kraja ožujka i poplava koje su uslijedile početkom travnja, nismo očekivali da će se Vodoprivreda d.d. Karlovac moći odazvati našem pozivu za pomoć pri uklanjanju otpada koji zagađuje podzemne vode, a teško je dostupan, pa ga ne mogu izvlačiti volonteri ED Žumberak, već to mogu obaviti samo izučeni radnici uz pomoć mehanizacije. No, u petak, 12. travnja javljeno nam je da je radni tim Vodoprivrede d.d. spreman za akciju u subotu, 13. travnja.

Sastali smo se u Brezarima kod Petrovine, gdje su kod obitelji Petruša prezimile sanjke – koš ED Žumberak, te se uputili na Baltičevac na predjelu Pustike, samo oko 200 m u smjeru juga i na oko 50 m nadmorske visine višem predjelu iznad poznate krašićke kapelice sv. Ivana Krstitelja, poznate kao jedino odredište kamo se za svoga zatočenja u Krašiću smio odšetati bl. Alojzije Stepinac. Kapelica je udaljena oko 700 m od krašićke crkve, a lokacija Baltičevac je još oko 300 m cestom pa putem lijevo dalje, a poznata je i po tome što su na toj lokaciji snimljeni najljepši kadrovi poznatog filma Ante Babaje Breza. Ono što nije snimljeno u filmu, a na određeni način je ipak viđeno u filmu, je vrlo zanimljiv, neveliki kameni kip Majke Božje na betonskom stupu, visok oko 2 metra, s natpisima na latinskom jeziku. Izrađen je u stilu naivne umjetnosti, a gledatelji filma Breza su taj kip Majke Božje vidjeli umanjen i izrađen od drveta; onaj kip koji je Joža Svetec izrezbario za Janicu i stavio joj ga na grob.

Svega 20 m od toga kipa nesavjesni ljudi godinama odlažu otpad. Čak i velike, debele grede od jelovine, koje su mogle poslužiti kao ogrjev onome koji ih je odbacio. U ponikvi, gdje ponire voda, nakupilo se oko 30 m3 otpada. Naizgled pretežno krupni otpad. Dakako, metalnog otpada nije bilo, jer su ga mali skupljači, uglavnom Romi, pokupili. No, osim krupnog otpada bilo je onog otpada koji stvara neizdržljiv smrad, što prekida akciju.

Radni tim od 8 ljudi Vodoprivrede d.d. Karlovac s traktorom s vitlom, koristeći specijalne metalne sanjke s košem Ekološkog društva Žumberak, izvukli su oko 20 m3, uključujući i debele 5 m duge grede. Eko-akciju su snimila dva TV snimatelja za TV Jabuka (prilog o eko-akciji emitiran je u emisiji TV Jabuka, Regionalna panorama, 16. travnja u 17 sati, a repriziran 17. travnja u 10,30 h; TV 4 Karlovac emitirao je u vijestima isti dan, a reportaža će se emitirati u redovnim terminima emisije Žumberački zov u subotu i nedjelju 20. i 21. travnja).

Eko-akciju je posjetio i načelnik Općine Krašić, koji je izabrao za saniranje ovo divlje odlagalište otpada i koji će se pobrinuti za zbrinjavanje izvučenog otpada, a da se spriječi buduće odlaganje u ponikvu na lokaciji će se postaviti veliki kontejner. ED Žumberak je djelatnike Vodoprivrede d.d. počastio napicima i hranom, uz potporu Zagrebačke županije.

Lokacija Baltičevac treba postati izletište i proštenjarska destinacija. S vrha su, kao i s Lovića Prekriškog, prekrasni vidici na Žumberak, cijeli krašićki kraj, kao i brdo Vodenicu na karlovačkoj strani. Pozivamo sve ljude krašićkog kraja da ne odlažu otpad na divlja odlagališta u prirodi, već ga razvrstavaju i odlažu u kontejnere.

Na kraju ističemo s pohvalom zalaganje načelnika Općine Krašić Josipa Petkovića Fajnika, s kojim već niz godina dobro surađujemo na sanaciji divljih odlagališta otpada i šumskog tla zagađenog otpadom. Zahvaljujemo direktorici Vodoprivrede d.d. Karlovac Nadi Štefanac, kao i djelatnicima Vodoprivrede d.d. pod vodstvom Josipa Horvata i traktorista Josipa Krnežića.

Pozivamo stanovništvo Prekrižja i vatrogasce DVD-a Prekrižje da nam se pridruže u eko-akciji saniranja divljeg odlagališta kod doma DVD-a Prekrižje u subotu, 27. travnja, s početkom u 9 sati.

Josip Šintić Zlatko

Predsjednik Ekološkog društva Žumberak

 

Eko – akcija Ekološkog društva Žumberak kod Krašića

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002