02.08.2013.

Podsjetnik građanima iz Porezne uprave

Zadnji poziv za reprogram duga

Podsjetnik građanima iz Porezne uprave

Iz Porezne uprave stigla je obavijest u kojoj podsjećaju da je Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/2013.) stupio na snagu 9. svibnja 2013. godine, a u njemu je predviđena mogućnost podnošenja zahtjeva za reprogram poreznog duga. Stoga Porezna uprava poziva sve fizičke osobe, one koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja Zakona na snagu, kao i fizičke osobe u djelatnostima poljoprivrede i ribarstva, da na vrijeme podnesu zahtjev, jer to mogu učiniti samo 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu, odnosno do 7. kolovoza ove godine (do 24 sati na pošti preporučeno). Upozoravaju da se naknadno zaprimljeni zahtjevi neće uvažavati.

Zahtjev za plaćanje poreznog duga fizičke osobe mogu podnijeti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu. U Samoboru je to na Trgu kralja Tomislava 5. Fizičkim osobama koje podnesu zahtjev bit će omogućeno reprogramiranje naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5%. Plaćanje je omogućeno u mjesečnim obrocima na rok otplate, koji ovisno o visini poreznog duga može biti najmanje do 36 mjeseci te najviše do 60 mjeseci, uz istovremeni otpis duga s osnove kamata. Ako obveznicima više odgovara, može se omogućiti otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice jednokratnom uplatom. Sve informacije o novom reprogramu poreznog duga i pripadajući obrasci nalaze se na internetskoj stranici Porezne uprave www.porezna-uprava.hr.

I.H.

 

Podsjetnik građanima iz Porezne uprave

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002