31.01.2013.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora raspravljalo se o Strateškom programu razvoja

Uvijek isti popis lijepih želja

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora raspravljalo se o Strateškom programu razvoja

U ožujku prošle godine Gradsko vijeće započelo je pripreme za izradu Strateškog programa razvoja Grada Samobora 2013. – 2020. Promijenjena je odluka o osnivanju Razvojnog savjeta, imenovani su njegovi članovi te prihvaćena ponuda Ekonomskog instituta iz Zagreba za vođenje izrade Strateškog programa.

Na prijedlog Razvojnog savjeta, gradski vijećnici su na sjednici održanoj 31. siječnja većinom glasova utvrdili Prijedlog nacrta Strateškog programa razvoja Grada Samobora 2013. – 2020. i uputili ga u javnu raspravu, koja počinje 11. veljače i trajat će do 11. ožujka ove godine.

U višesatnoj raspravi, nakon podužeg uvodnog obrazloženja Nenada Starca iz Ekonomskog instituta Zagreb, najviše primjedbi bilo je na to što materijal od 130 stranica najvećim dijelom donosi snimku sadašnjeg stanja, koja je prepuna krivih podataka.

Preopširno, nemjerljivo i neostvarivo

Ivan Vlainić zamjerio je izostavljanje Centra tehničke kulture, a Linda Rossini Gajšak nestručno obrađeno područje zdravstva i socijalne skrbi, nedostatak vizije, nepostojanje ciljeva i manjak koordinacije sa županijom, te je zaključila da je materijal preopširan, nemjerljiv i neostvariv.

Površnost u područjima sporta i kulture zamjerio je Boris Makarun, a Martina Tkalec zanemarivanje planinarskog dijela turizma. Anicu Vraneković smeta nerješavanje potreba za specijalističkim ambulantama i preporuka da se taj problem riješi liječenjem u Sloveniji, a Olga Mardešić tvrdi da je neadekvatno planiran dom za starije i nemoćne i pita se što je s najavljivanim domom umirovljenika.

Najviše primjedbi pobrojao je Tomislav Masten, uglavnom ukazujući na krive podatke u analizi postojećeg stanja. I on je zamjerio nedostatak vizije te se upitao kako možemo planirati realno, kad krećemo od nerealno utvrđenih činjenica. Također, Masten je podsjetio da je iz Strategije razvoja Samobora 2002. – 2012., koju je također radio Ekonomski institut Zagreb, malo toga ostvareno, pa misli da se taj posao opet radi, jer je samo bitno da imamo strategiju, ali ne i da se prema njoj radi i razvija.

Od 11. veljače u javnoj raspravi

Ipak, ovaj će se materijal od 11. veljače naći u javnoj raspravi. Tajnik Grada Dragutin Kušić obećao je da će prije toga greške biti ispravljene, da će materijal biti dopunjen nekim prijedlozima iz rasprave vijećnika, te da se očekuju i nove primjedbe iz javne rasprave. Tekst prijedloga bit će u cijelosti objavljen na web stranici Grada Samobora www.samobor.hr , a skraćeni tekst u Samoborskim novinama, te će biti dostavljen mjesnim odborima, ustanovama i trgovačkim društvima. U vrijeme javne rasprave održat će se i jedna javna tribina. Po završetku javne rasprave, Razvojni savjet će vidjeti koje će primjedbe uvažiti, a o konačnom tekstu Strategije odlučivat će opet gradski vijećnici.

Manja izdvajanja za komunalne doprinose

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu prihvaćene su jednogalasno. Njima je za sve investitore predviđen popust od 20% do 30. lipnja ove godine, kako bi se što više njih odlučilo na legalizaciju svojih objekata. Osim toga, svi investitori, osim onih na području samoga grada Samobora, dobivaju još i dodatne popuste, jer je umjesto sadašnje četiri, uvedeno pet zona gradnje, a taj će dio ostati i nakon 30. lipnja. Također, rok plaćanja je produžen na dvije godine, jer, pojasnio je pročelnik Mario Anušić, investitori mogu čekati s početkom plaćanja godinu dana, a onda im je omogućeno plaćanje u 12 rata.

Mogući su istovremeni izbori

Jednoglasno je prihvaćena nova Odluka o izborima članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, prema kojoj je moguće istovremeno provesti izbore za lokalnu vlast i izbore za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, što bi značilo dosta veliku uštedu, a i pokazalo se da na izbore za lokalnu vlast izlazi više birača, pa bi i to bilo bolje.

Izborna tijela su ista i za lokalne izbore i za izbore za MO-e i gradske četvrti, a prema stranačkom sastavu Gradskog vijeća, biraju se izborna povjerenstva i birački odbori. Na sjednici Gradskog vijeća 28. ožujka, kada će se mijenjati Statut Grada, može se donijeti i odluka da se izbori za MO-e i gradske četvrti održe 19. svibnja, kad i izbori za lokalnu vlast, no to zavisi od političke volje većine vijećnika u Gradskom vijeću. U svakom slučaju, pojasnio je tajnik Kušić, te odluke trebaju biti donijete prije raspuštanja sadašnjeg saziva Gradskog vijeća, što će Vlada RH učiniti između 5. i 15. travnja.

Odluka o izmjeni granice između naselja Galgovo i Rakov Potok, zapravo manja korekcija te granice, donesena je jednoglasno, nakon što su se dogovorili predstavnici ta dva mjesna odbora.

Bez rasprave o GUP-u

Bez rasprave i jednoglasno su vijećnici prihvatili vjerodostojno tumačenje koje je, nakon nalaza građevinske inspekcije, utvrdilo da niti po jednoj točki u postupku donošenja izmjena i dopuna GUP-a Grada Samobora nije došlo do povrede zakona. Ipak, tajnik Kušić je najavio da će se kod donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana detaljnije pojasniti sporne odredbe članka 35.f i 35.j izmjena i dopuna GUP-a.

Bez rasprave prihvaćeni su i programi rada Savjeta mladih i Povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2013. godinu. Nije bilo rasprave niti oko sufinanciranja srednjoškolskih pokaza do 30. lipnja ove godine, kao ni za povećanje sufinanciranja srednjoškolskih pokaza s dosadašnjih 50 na 100 kuna mjesečno, ali ne i u srpnju i kolovozu.

Opet bez poljoprivrednog zemljišta

Očito razočaran bio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Radovanić, kad je morao vijećnicima predložiti poništenje već provedenog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Iako je natječaj proveden na osnovu programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, koji je Ministarstvu dostavljen 2010. godine, prema naputku istog ministarstva, natječaj su morali i poništiti. I ovaj je zaključak prihvaćen jednoglasno, a daljnji postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, preuzet će Agencija za poljoprivredno zemljište.

Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Grigor Vitez da se ponovno na mandat od 4 godine za ravnateljicu tog vrtića izabere Nada Kuhar. Također je jednoglasno prihvaćen prijedlog Hrvatske stranke umirovljenika da se umjesto Vinka Fabekovca, koji nije više njihov član, u Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja imenuje Nenad Radek iz Braslovja.

Aktualni sat

Najviše primjedbi na Aktualnom satu odnosilo se na nezadovoljstvo čišćenjem snijega, od Žumberka, gdje se mrtvozornik nije mogao dva dana probiti da utvrdi smrtni slučaj, do parkirališta u središtu grada koja nisu još bila očišćena, i to dan uoči Fašnika.

Bilo je primjedbi na autobusni prijevoz za vrijeme padalina, jer u istim vremenskim uvjetima autobusi Autoturista nisu vozili na liniji Savski most – Drežnik, a Samoborčekovi su autobusi vozili.

Ponovno je na tapeti bio i Katastar, jer je Anica Vraneković navela primjer iz Male Rakovice, gdje uvode raznim promjenama zbrku pa ljudima koji su godinama na istoj adresi, mijenjaju i ulicu i kućni broj, bez da je došlo do ikakvih promjena na terenu.

Na upit vijećnika Mastena zašto se stalo s katastarskim izmjerama, gradonačelnik Beljak najavio je da će taj posao uskoro biti nastavljen, a zapelo je, naravno, zbog nedostatka novca, te dodao da nitko od vijećnika nije tražio da se u proračunu osiguraju sredstva za tu namjenu.

D.K.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora raspravljalo se o Strateškom programu razvoja

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002