17.01.2013.

Obavijest Komunalca o plaćanju računa

Fiskalizacija mijenja navike plaćanja

Obavijest Komunalca o plaćanju računa

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Samobor obavještava građane kako se zbog primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN broj 133/12.) na blagajni Komunalca više neće primati uplate po računima za pražnjenje sabirnih jama, zakupe prostora, dnevne parkirališne karte i priključke na javnu odvodnju.

Sve navedene račune građani mogu platiti u poslovnicama banaka, Hrvatske pošte i FINE.

Računi za odvoz komunalnog otpada, grobnu naknadu i pričuvu i nadalje se mogu plaćati na blagajni Komunalca, budući da ne podliježu fiskalizaciji.

S.S.

 

Obavijest Komunalca o plaćanju računa

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002