14.01.2013.

Grad Samobor osigurao sredstva za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

9,6 milijuna kuna za baštinu

Grad Samobor osigurao sredstva za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

Programom javnih potreba u kulturi Grada Samobora za 2013. godinu utvrđuju se aktivnosti u kulturnoj djelatnosti od značenja za Grad Samobor, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ukupno je u proračunu za programe ustanova i udruga u kulturi te programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara osigurano 9.645.120 kuna.

S.S.

 

Grad Samobor osigurao sredstva za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002