04.04.2013.

Nova klizišta na samoborskom području

Zemlja natopljena oborinama ne miruje

Nova klizišta na samoborskom području

Na području Grada Samobora u proteklih nekoliko dana ponovno su se aktivirala klizišta.

Odroni zemlje zatvorili su cestu pri kraju naselja Gvozd. Iako se radi o slijepom putu pristupit će se hitnom saniranju, odnosno izvršit će se zasijecanje u brdo da se omogući prolaz kroz klizište tamošnjim stanovnicima.

Odron zemlje zatrpao je i dio makadamske ceste u mjestu Cerina prema domu udruge Ekosspiritus te se klizište spustilo i do kućnog broja 32 u Smerovišću. Obzirom da je ugrožena jedna privatna kuća hitno se traži rješenje sanacije terena te su angažirani vatrogasci na rušenju stabala koje neposredno ugrožava kuću.

Na području Gregurić Brega "potonula" je cesta te će se pristupiti hitnom nasipavanju ceste kako bi se osigurao siguran prolaz.

3. travnja došlo je do nove aktivacije uvjetno rečeno starog klizišta u Rudama. Odron zemlje ponovno je počeo zatrpavati potok Gradnu uslijed čega je došlo do izlijevanja vode iz korita. Djelatnici Hrvatskih voda čiste korito Gradne od zemlje.

U Koklima se i dalje prometuje otežano zbog odrona zemlje, a građane se poziva na oprez na poštivanje prometne signalizacije.

I dalje je aktivno i klizište u Braslovju, a aktivirala su se klizišta i na području groblja u Svetom Martinu te Rudama i na Falaščaku neposredno uz samu cestu.

I.H.

 

Nova klizišta na samoborskom području

Arhiva 2013

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002