18.04.2005.

Ministarstvo graditeljstva poništilo lokacijske dozvole za dva sporna objekta u MO Kardinal Franjo Kuharić

Betonaru i asfaltnu bazu – srušiti!

Ministarstvo graditeljstva poništilo lokacijske dozvole za dva sporna objekta u MO Kardinal Franjo Kuharić

Nakon stalnih prosvjeda oko izgradnje asfaltne baze u krugu bivše Fotokemike, ali i protiv industrijskih zagađivača na području MO Franjo Kuharić, od kojih najistaknutije mjesto pripada Samoborkinoj betonari, cijela se stvar preko zime pomalo stišala. No, ono što se kod nas pomalo cinički naziva "pravnom državom", konkretno Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH, ipak je, podaleko od očiju javnosti, pomalo rasplitalo spor pokrenut protestima građana i u konačnici definiran službenom žalbom na izgradnju spomenutih objekata.

5. travnja ove godine Ministarstvo je donijelo dva rješenja, po kojima se poništavaju lokacijske dozvole Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava Samobor, te se predmeti vraćaju tijelu prvog stupnja na ponovni postupak.

U obrazloženju vezanom za izgradnju Samoborkine betonare konstatira se, između ostalog, da je u prostoru na kojem je betonara izgrađena zrak bio zagađen već 1996. godine, kad je donesen GUP. Uvidom u "makrosituaciju" utvrđeno je da se u neposrednoj blizini planirane betonare nalaze i drugi industrijski pogoni, među njima i asfaltna baza za koju je izdana lokacijska dozvola. Članak 36. GUP-a propisao je da se radne zone mogu formirati kao isključive namjene kada je njihova površina veća od 0,5 ha i kada su namijenjene za proizvodnju, usluge, skladištenje, trgovinu i druge vrste rada, ali da se pri planiranju, projektiranju, te odabiru tehnologija za djelatnosti koje se u radnim zonama obavljaju, moraju osigurati propisane mjere zaštite okoliša. Odredbom čl. 38. GUP-a u radnoj zoni u kojoj se nalazi čestica na kojoj je već izgrađena betonara nije predviđena mogućnost izgradnje takvog objekta.

Ishođenom lokacijskom dozvolom odobrena je izgradnja betonare kapaciteta 17,5 kubičnih metara na sat, dok za pogon za izradu pločica nisu određeni svi elementi, niti je lokacijskom dozvolom predviđeno montiranje manje betonare unutar pogona za izradu pločica. No, to je navedeno u tehničkom opisu idejnog rješenja, iz čega je jasna neusklađenost izdane lokacijske dozvole i idejnog rješenja, koje je njen sastavni dio.

Neusklađenost traženog zahvata i idejnog rješenja vidljiva je i u činjenici da su u Izvodu iz katastarskog plana, te na katastarskoj podlozi koja prezentira postojeće stanje objekti prikazani, a u situaciji Novo stanje nije označeno da se isti ruše, niti idejno rješenje sadrži prikaz na način da je decidirano određeno što se ruši, što se dograđuje, a što gradi, s točno ucrtanim udaljenostima od međe, kako za legalno izgrađene, tako i za novoplanirane objekte.

Jednom riječju, nacrtalo se bilo što i to je bilo dovoljno za dobivanje lokacijske dozvole, a vlasniku Željku Kodriću i za izgradnju – bez građevinske dozvole!

Primjedbi zbog kojih je lokacijska dozvola za izgradnju već postojeće betonare poništena ima nepretek: u idejnom rješenju nije prikazan način uređenja okoliša, nisu ucrtane zelene ni parkirališne površine, niti parkirališna mjesta za kamione i transportne cisterne.

Konačno, konstatira se da su betonara i hala za proizvodnju pločica već izgrađeni, te da je svako izvođenje radova bez i protivno izdanim dozvolama u nadležnosti građevinske inspekcije.

U drugom rješenju, onom vezanom uz nezakonitu izgradnju asfaltne baze u krugu Fotokemike, stvari stoje slično. Lokacijska dozvola izdana je bez obavezno priloženih dokumenata i podataka, a oni koji postoje sugeriraju da se na spomenutoj lokaciji trebalo proizvoditi znatno više od dozvoljenih 70 tona asfalta na sat.

Opet nisu poštovani propisi o ozelenjavanju površina, a konstatirano je i da se "muljalo" s dokumentima i "tumačenjima". Svojevremeno "autentično tumačenje" odredaba Odluke o donošenju GUP-a Grada Samobora, koje je potpisano od Urbanističkog zavoda Grada Zagreba, s kojim je Kodrić mahao i koje mu je "išlo na ruku", nije nimalo "autentično" – takvo tumačenje može dati samo donositelj GUP-a, koji je ovlašten donijeti i njegove izmjene i dopune.

I tako do kraja: na diobenom nacrtu nisu kotirane dimenzije svakog od odobrenih zahvata i međusobne udaljenosti, kao ni udaljenost od međe, ne postoji legenda iz koje bi bilo vidljivo što čini postrojenje, što utovarnu rampu, transportne trake, kabinu za upravljanje, bubanj za sušenje, toranj mješalice, silose za bitumen, a što je sve trebalo biti na taj način specificirano.

I tako dalje i tako dalje...

Dakle, objekti su izgrađeni i jasno je da su nadležni organi preko svake mjere "išli na ruku" Želimiru Kodriću i Samoborki. Inspekcije su žmirile, a šira se javnost u jednom trenutku pomirila s još jednim slučajem nekažnjene bahatosti nedodirljivog Kodrića.

No, cijeli je slučaj još daleko od rješenja, budući da oni koji se osjećaju oštećeni pred Upravnim sudom RH mogu pokrenuti upravni spor.

Građani su pak jasni u svojim zahtjevima: traže uklanjanje betonare i asfaltne baze iz svog susjedstva i to odmah i bez suvišnih otezanja.

Hoće li završetak ovog slučaja pokazati da se može i protiv onih koji su si umislili da su svemogući, te pokazati da ipak ima nade i da je pravda, kako se to kaže, spora, ali dostižna? Nadajmo se da hoće.

Kao što će se jednog dana, prije ili kasnije, saznati ono što je danas još uvijek najstrože čuvana državna tajna: način na koji su današnji kapitalisti postali gospodari Hrvatske i naših sudbina. Zna se da je 90% pretvorbe izvršeno mimo zakona, ali kako i tko je u tome i na koji način sudjelovao znat će se jednog dana. Prije ili kasnije.

Robert Škiljan

Nastavlja se rat protiv Samoborke u MO Kardinal Franjo Kuharić

STOP KAMIONIMA!

Lokacijske su dozvole za protuzakonito izgrađene objekte poništene, ali građani MO Kardinal Franjo Kuharić paralelno vode još jednu bitku, a to je ona za uklanjanje prometa kamionima iz Ulice Nikole Šubića Zrinskog. Svojedobno se skoro došlo do sporazuma oko tog problema, a potpis na zajednički prijedlog, po kojem bi se kamioni uklonili iz te nekad mirne prometnice, stavili su predstavnici Grada Samobora, Županijske uprave za ceste i MO Kardinal Franjo Kuharić, ali je, kako nam je potvrdila predsjednica mjesnog odbora Ljiljana Jenko, sve zapelo na Samoborki i Želimiru Kodriću. Sporazum je uzeo i nikad ga potpisanog nije vratio.

Sada su u mjesnom odboru krenuli s druge strane i Ulica Nikole Šubića Zrinskog, ovaj put bez pregovaranja i dogovaranja s Kodrićem, bit će ovih dana zatvorena za sva vozila ukupne mase veće od 7,5 tona. O tome će svjedočiti i prometni znakovi koji će uskoro osvanuti na njoj.

R.Š.

 
18.04.2005.

Svadba – još jedna prilika za divljanje po placu

Kad bu konačno mrtvih?!

Svadba – još jedna prilika za divljanje po placu

Da u Samobora dela ko kaj hoće i kaj mu padne na pamet i da je centralni gradski trg mjesto iživljavanja svih i svakoga općepoznata je činjenica. Po njemu i po pješačkim zonama oko njega vozi se kak kome padne na pamet, a ako ga već ne okupiraju automobili, nekom budalašu padne na pamet da na njega postavi šatore i izmisli sajmovanje u centru grada.

Kako je minula korizma, počele su opet i svadbe. Selski običaji da se u svatove ide s kolima, trobojnicom, i, po mogućnosti, s oružjem jačeg kalibra, vremenom je poprimila suvremenija obilježja. Kola s konjima zamijenili su automobili, a selske su glave i način razmišljanja ostali isti. Razmetanje i teroriziranje ni krivih ni dužnih prolaznika dobilo je s konjima pod haubom novu dimenziju.

U petak, 15. travnja, u večernjim satima, na Trgu kralja Tomislava imalo se što vidjeti: tridesetak automobila, prigodno ukrašenih, okupiralo je plohu trga, onaj dio koji je zabranjen za promet i namijenjen isključivo pješacima. "Svadba se ženi", rekli bi naši građani u prvom koljenu, te, uz nesnosno trubljenje i urlanje, potjerali svoje konje po placu, između stolova za kojima su sjedili nevini građani. A kad su nesretnici gore kod Perovića rekli svoje "sudbonosno da", uz nabijanje gasa i cviljenje guma, kolona je trubeći jurnula s placa.

Sve se to odigravalo neposredno pred samoborskom policijskom postajom i... A što reći, i naši su policajci ljudi iz naroda, i oni vole kad se mladi uzmu, pa se ljudi provesele...

Samo šteta što nitko nije stradao, na primjer, da se netko zabunom zaletio među stolove!

To bi tek bila prava svadba!

Robert Škiljan

 

Ministarstvo graditeljstva poništilo lokacijske dozvole za dva sporna objekta u MO Kardinal Franjo Kuharić

Svadba – još jedna prilika za divljanje po placu

Arhiva 2005

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002