11.10.2005.

Na 13. sjednici Gradskog poglavarstva raspravljalo se o hitnim mjerama za obuzdavanje podivljale gradnje

GUP I PPU moraju biti jasni i laiku

Na 13. sjednici Gradskog poglavarstva raspravljalo se o hitnim mjerama za obuzdavanje podivljale gradnje

Sjednica Gradskog poglavarstva protekla je u znaku dvije točke o kojima se vodila zanimljiva rasprava. Prvo se raspravljalo o Prostornom planu uređenja Grada Samobora (PPU) i Generalnom urbanističkom planu (GUP). Kako je na sadašnji tekst ovih planova bilo mnogo primjedbi, svoj je izvještaj Poglavarstvu predočilo i Povjerenstvo za prostorno planiranje, koje je uočilo cijeli niz nepravilnosti, neusklađenosti i manjkavosti, a najveća je svakako primjedba da tekst nije jednoznačan i da postoji mogućnost različitog i proizvoljnog tumačenja.

Branko Adamek, predsjednik Povjerenstva, pročitao je prijedloge Povjerenstva gdje se, između ostalog, Poglavarstvu predlaže da uspostavi koordinaciju sa susjednim gradovima i općinama kako bi se izbjegle neusklađenosti u kontaktnim zonama te da sve prostorno planske zahvate predviđene PPU-om i GUP-om Grada Samobora treba usuglasiti s dopunjenim županijskim planom. Povjerenstvo je predložilo i da se nakon obavljenih izmjena provede javna rasprava.

Renata Glojnarić upitala je zašto se dopunjeni tekst mora ponovno davati na javnu raspravu, čime će se odužiti donošenje prostornih planova, na što je Stjepan Črnjak podsjetio da su GUP i PPU temeljni, dugoročni akti za planiranje jednoga grada, što javnu raspravu čini nužnom te da je zakonom točno propisano na koji se način donose ovi važni zakonski akti. Gradonačlnik je to potvrdio dodavši: - Mi to svakako moramo uputiti na javnu raspravu, jer je poslije uvida javne rasprave mijenjan GUP, unašale su se neke stvari koje nisu prošle javnu raspravu, što je i krivično djelo. Zbog toga smo najviše i zaustavili donošenje GUP-a i PPU-a. Druga stvar koja nas je ponukala na to je što mi je g. Mandarić, zamjenik zapovjednika naše vojarne, rekao da se za tri godine vojska seli u Zagreb, a vojarna ostaje Gradu – objavio je gradonačelnik.

Po pročelniku Željku Kovačiću osnovni razlog što će tekst morati ići na ponovnu javnu raspravu su konzervatori, koji su zabranili da se na području Žumberka i Samoborskog gorja šire građevinska područja. Njihov je stav, rekao je Kovačić, tako tvrd da se ne može postići nikakav dogovor.

Mladen Guliš želio je znati kada bi tako promijenjeni i usklađeni akti došli na Gradsko vijeće te hoće li netko odgovarati zbog loše napisanog GUP-a i PPU-a.

Tajnik Dragutin Kušić rekao je da se policija nije o tome izjašnjavala, a da on ne vidi nikakvih nepravilnosti u načinu donošenja odluka i prijedloga za novi GUP I PPU.

Oko rokova donošenja novoga GUP-a i PPU-a bilo je najviše nedoumica, na što je gradonačelnik podsjetio da je Sveta Nedelja svoje zaštitne mjere donijela za samo mjesec i pol dana, a njima su spriječili da im se događaju stvari tipa "asfaltna baza".

Za sljedeću sjednicu Poglavarstva zadužen je Komunalni odjel da pripremi prijedlog mjera kojima se može početi obuzdavati podivljala gradnja, a 30 dana je rok da se napravi prijedlog o prihvaćanju izvještaja s prilozima Povjerenstva za prostorno planiranje, da se stave van snage zaključci Gradskog poglavarstva o starom GUP-u i PPU, da se utvrde novi prijedlozi odluka PPU-a i GUP-a te da se zatraži od Urbanističkog zavoda Grada Zagreba da izvrši izmjenu i dopunu novih planova.

Naglašeno je također da je komisija zadužena za promjenu teksta dobila zadaću da tekstualni dio mora biti jasan i laiku i da se točno odrede zone gdje i kako se može graditi. Možda će se kasniti, ali dobit će se kvalitetni planovi. Novi prostorni planovi, predviđa se, morali bi biti u funkciji za sljedeću građevinsku sezonu.

Ne manje zanimljiva rasprava vodila se i oko prijedloga za imenovanje novog ravnatelja Komunalca te oko prijedloga za utvrđivanje odgovornosti i opoziv Stjepana Črnjka, predsjednika Nadzornog odbora Komunalca.

Taj prijedlog, kojim se zahtijeva i hitno sazivanje sjednice Gradskog vijeća, Poglavarstvu su uputili i potpisali Žarko Adamek, Ljiljana Jenko, Josip Berčić, Željko Koščica, Marijan Lukšić, Marijan Pehar, Damir Burcar, Žarko Željko i Mladen Rešetić. Prijedlogu je priložena izjava Borisa Kušta, rukovoditelja OPK službe u Komunalcu, kojom optužuje Stjepana Črnjka da ga je 28. rujna tražio da mu bude svjedok pri otvaranju koverti pristiglih na natječaj za novog ravnatelja Komunalca. Kušt tvrdi da je upozorio Črnjka da je to protuzakonito i da ne može sam, bez Nadzornog odbora, otvarati pristigle ponude te da ga je ovaj nakon toga istjerao van, a kada je Kušt na to upozorio i ravnatelja Komunalca, Slobodana Zorića, Črnjak ga je počeo vrijeđati. Izjavu Borisa Kušta potpisala su četiri svjedoka, a navedeni vijećnici traže njegovu smjenu zbog neovlaštenog otvaranja koverti pristiglih na natječaj, kao i nedoličnog i nedostojnog ponašanja.

Stjepan Črnjak na to je rekao sljedeće: – Mojim postupkom otvaranja ponuda nije povrijeđen niti jedan zakon. Ono što je Boris Kušt rekao ne odgovara istini i postupku koji je vodio Nadzorni odbor. Ne stoji da su se donosile bilo kakve nezakonite odluke – bio je jasan Črnjak.

Rasplet afere Komunalac, odnosno potvrđivanje ili nepotvrđivanje Antuna Bišćana, predloženog novog ravnatelja Komunalca, očekuje se na sjednici Gradskog vijeća, zakazanoj za dan kasnije.

Nenad Kobasić

FOTO: Branko Adamek i Mladen Guliš

 

Na 13. sjednici Gradskog poglavarstva raspravljalo se o hitnim mjerama za obuzdavanje podivljale gradnje

Arhiva 2005

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002