12.08.2005.

Prosvjedi nisu polučili rezultate

Prevareni građani brane se šutnjom

Prosvjedi nisu polučili rezultate

- Prvo da Vas čujem, kaj smo se to mi dogovorili sa Samoborkom!?

Tim riječima gradonačelnik Filipec započeo je 25. srpnja, u gradskoj vijećnici, svoje obraćanje okupljenim stanovnicima mjesnog odbora Kardinal Franjo Kuharić, koji su došli prosvjedovati zbog daljnje izgradnje asfaltne baze i betonare pred svojim vratima.

Asfaltna baza je, kažu, puštena ovih dana u rad unatoč njihovim jednogodišnjim prosvjedima. Građani već godinu dana bezuspješno pokušavaju ukazati na beskrajnu glupost izgradnje takovih objekata 500 metara zračne linije od Gradske vijećnice u Samoboru.

Ljiljana Jenko je u ime prosvjednika istknula da je cilj ovog okupljanja čuti iz prve ruke kako stvari stoje i što je ljudima dalje činiti.

- Nismo se mi ništa dogovorili sa Samoborkom, ali da bi se problem riješio potrebno je pregovarati i mi razgovaramo sa njima. Na vidiku je nešto što bi zadovoljilo i Grad i Vas. Dajte nam još samo malo vremena, zamolio je je gradonačelnik okupljene.

Ogorčeni građani pred gradske su čelnike iznijeli sve teškoće života uz buku, prašinu i isparavanja koji ne prestaju dvadesetičetiri sata dnevno, ali i svoju odlučnost, da, kako su rekli, i po cijenu života, ne dozvole da im pucaju kuće od prolaska teških kamiona.

- Da li Kodrić smije tamo graditi?, upitao je jedan od okupljenih

- Ne smije, kratko je odgovorio gradonačelnik

- Pa zašto i dalje radi?

- Pitajte državne službe koje su za to nadležne, Grad nema nadzornih službi.

Gradonačelnik nije želio ništa više reći osim da su pregovori u tijeku, te je dao naslutiti da Grad vodi pregovore sa Samoborkom o premještanju spornih objekata na neku drugu lokaciju koju bi osigurao Grad.

O rezultatima pregovora, o nekom konačnom rješenju, izvijestit će se građani za petnaestak dana.

Dogovoreno je i da se osnuje pregovarački tim koji bi razgovarao sa ravnateljem Samoborke, Kodrićem, čiji arogantni stav izaziva najviše bijesa građana i za kojeg je rečeno da je krajnje vrijeme da pokaže dobru volju u rješavanju problema.

Na sastanku održanom u srijedu 27. srpnja,uz gradonačelnika, dogradonačelnika Tomislava Mastena i člana Poglavarstva, Mladena Guliša, u pregovaračkom timu bili su i četiri predstavnika građana MO Kardinal Franjo Kuharić. Jedini uvjet pregovora, od strane građana, bio je da asfaltna baza i betonara odmah prestanu s radom. Direktor Kodrić je načelno potvrdio svoj pristanak da se sporni objekti premjeste na neko drugo mjesto.

Nade u istinitost njegovih riječi pokopane su 3.8.2005. kada su u MO Kardinal Faranjo Kuharić zaprimili lokacijske dozvole za oba objekta. Zbog sumnji da ih se želi u najmanju ruku izigrati i da se sve ovo radi samo da bi se dobilo na vremenu, mještani i odvjetnički tim njihovog mjesnog odbora do daljnjega su odlučili više ne davati nikakve izjave za javnost.

Nenad Kobasić

 
12.08.2005.

Treća sjednica Gradskog poglavarstva

Kuda sa smećem?!

Treća sjednica Gradskog poglavarstva

U četvrtak, 20. srpnja održane su na istom mjestu, sa istim ljudima, dvije sjednice. U Gradskoj vijećnici okupilo se novo Poglavarstvo Samobora na svojoj trećoj sjednici, a rad su počeli kao sjednica Skupštine TD Poduzetničkog centra Samobor d.o.o. čiji su osnivač.

Bavilo se samo jednom točkom. Problemom Poduzetničkog centra Samobor(PCS) i Poduzetničkog inkubatora Samobor (PIS). Prvo se saslušalo izvješće Ilije Živkovića iz revizorske kuće Imer d.o.o. Izvještaj je bio tragikomičan i porazan. Realni gubitak centra je oko 410 tisuća kuna nedostaje sedam mobitela i kompjuter, fiktivno se kupovalo i putovalo, direktor je sam sa sobom potpisivao ugovore…

Sjednici je prisustvovao i stečajni upravitelj PCS-a Darko Terihaj, koji je ustrajao na tome da je Poduzetnički centar dobra ideja koja je pala na ljudskom faktoru. Podsjetio je prisutne da isti takvi ili slični centri uspješno funkcioniraju u Čakovcu, Bjelovaru, Varaždinu, Zagrebu… Na kraju je zaključeno da, unatoč svemu, Poduzetnički centar Samoboru treba, te je zadužen Upravni odjel za gospodarstvo i financije da do 1.9.2005. pripremi prijedlog Poglavarstva za saniranje stanja.

Podnijet će se i prijava Državnom odvjetništvu i priložiti nalazi revizije koji upućuju na to da je od strane uprave PIS-a bilo nezakonitog poslovanja.

Sjednica Poglavarstva, koja je potom uslijedila, započela je prezentacijom Studije utjecaja na okoliš za zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Trebež, koju je izradila tvrtka Elektroprojekt d.d. iz Zagreba.

Na odlagalište Trebež, koje se nalazi na zaštićenom vodoopskrbnom području, otpad se deponira od 1968. godine i do danas se skupilo respektabilnih 555000 kubičnih metara smeća koje zagađuje podzemne i površinske vode (jezera), a spaljivanjem i otplinjavanjem na dijelu deponija utječe se i na kakvoću zraka.

Ovom studijom predviđena je izrada dubinske dijafragme koja bi spriječila daljnje zagađenje podzemnih voda, te zatrpavanje i ozelenjavanje odlagališta u roku od tri godine. Za potrebe sustava zbrinjavanja otpada privremeno bi se na odlagalištu uredili reciklažno dvorište i pretovarna stanica. Cijena investicije je oko 5o miliona kuna, Grad Samobor bi sudjelovao sa oko 33 ,a ostatak bi financirao investicijski fond.

Članovi poglavarstva ukazali su i na ulogu Svete Nedelje, koja koristi besplatno deponij za odlaganje svog smeća bez ikakvih obaveza, a trebala bi aktivno, što podrazumjeva i financijski, sudjelovati u rješavanju problema.

Ali, postavilo se i pitanje kuda sa smećem kada se Trebež zatrpa? Gdje će se odlagati i odvoziti smeće? Ako će se smeće odvoziti u Zagreb drastično će poskupiti usluge odvoza smeća, a naći mjesto za izgradnju spalionice ili novog deponija na ovom području još je neizvjesniji zadatak.

I na ova goruća pitanje, na ovaj začarani krug pitanja bez odgovora, Poglavarstvo je odlučilo dati ogovore na jesen za kada je najavljena izrada plana za postupanje s otpadom.

I za kraj i jedna dobra vijest vezana uz smeće. Do početka osmog mjeseca, kako je rečeno, biti će postavljeno pet novih zelenih otoka sa plastičnim kontejnerima za skupljanje smeća, a postojeći otoci biti će upotpunjeni sa noavim kontejnerima.

N. K.

 

Prosvjedi nisu polučili rezultate

Treća sjednica Gradskog poglavarstva

Arhiva 2005

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002