05.02.2005.

Ako se nepravda već ne može ispraviti, ne treba činiti nove

Konačna devastacija posjeda Allnoch

Ako se nepravda već ne može ispraviti, ne treba činiti nove

Poznato je da je jednom učinjenu nepravdu teško u potpunosti ispraviti, ali da je mnogo gore nepravdu ponoviti ili je učiniti i većom. Nešto se slično događa nasljednicima Aleksandrine Allnoch, njenim unucima Fritzu Allnochu i Aleksandrini Hock. Njihovoj baki prije pedestak godina konfiscirane su u Samoboru nekretnine, od kojih je najpoznatija ona u Starogradskoj ulici, koju stariji Samoborci znaju kao Đački dom. Tamo je svojevremeno bio smješten Radio Samobor, a danas se njime koristi Samoborski muzej, neke političke i društvene organizacije. Zgrada naočigled propada, Grad Samobor sanirao je svojevremeno samo krov, a unutrašnjost je u stanju koje ne zadovoljava ni minimum civilizacijskih standarda. No, još uvijek služi...

Uz prije spomenutu zgradu, nasljednicima Aleksandrine Allnoch vraća se i okolno zemljište i to je, sada, pred donošenje Generalnog urbanističkog plana, predmet sporenja nasljednika i Grada Samobora. Naime, visokovrijedno zemljište po novoj i, po svemu sudeći, posljednjoj varijanti prijedloga GUP-a, ispresijecano je dvjema prometnicama. Obje su nastavak Šenoine ulice. Jedna spomenuto zemljište presijeca dijagonalno i spušta se na Starogradsku, a druga bi jednog dana trebala u nastavku ulaziti u sustav tunela i vijadukata i izlaziti negdje kod starog pješčanika u Gornjem kraju. Tim rješenjem, jasno je, zemljište Aleksandrine Hock i Fritza Allnocha znatno gubi na vrijednosti i to je ta nova nepravda koja im se nakon pedesetak godina ponovno čini.

Inače, do sada se zemljište o kojem je riječ nalazilo u zoni pejzažnog i zaštitnog zelenila, na kojem je bila moguća gradnja građevine do 500 metara kvadratnih, na građevnim česticama ne manjim od 3.000 metara kvadratnih. Nikakva prometnica na tom području nije bila planirana. Prema prvom prijedlogu novog GUP-a, koji je bio na javnoj raspravi, zemljište je bilo smješteno u zoni stanovanja u perivoju i bila je moguća izgradnja građevina do 400 metara kvadratnih, na površini ne manjoj od 3.500 metara kvadratnih. Bila je planirana samo jedna prometnica, koja je zemljište presijecala po sredini i bila nastavak predviđene prometnice koja je trebala prolaziti između zgrade Općinskog suda i Osnovne škole Samobor. U javnoj su raspravi dane primjedbe na taj prijedlog i traženo je da se planirani koridor pomakne sjeverno i da ide po sjevernoj međi zemljišta o kojem je riječ.

Na kraju se u javnosti pojavio konačni prijedlog GUP-a Grada Samobora, onaj prije spomenuti, u kojem zemljište obitelji Allnoch presijecaju dvije ceste. Oko 1/6 spomenutog zemljišta sada se nalazi u zoni stanovanja u perivoju - SP, oko 1/4 u zoni mješovite namjene - M. No, najveći dio zemljišta nalazi se u zoni kultiviranog krajobraza - Z6, u kojoj gradnja nije dopuštena.

Time je, tvrdi Aleksandrina Hock, zemljište devastirano, a ne vidi ni da je Grad Samobor tim rješenjem profitirao. Naime, prometnica koja dijagonalno siječe njen posjed spušta se na Starogradsku pod kutem koji ne nudi kvalitetno prometno rješenje, dok će se sjeverni krak graditi tko zna kad...

Aleksandrina Hock konačno tvrdi da se o novom prijedlogu nasljednici Allnoch nisu stigli očitovati, pa su Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uputili predstavku, a ono je pak pokrenulo nadzor urbanističke inspekcije. Uskoro bi se trebali znati i rezultati njenog rada, a u međuvremenu Aleksandra Hock poseže za još jednom šansom. Lobira kod gradskih vijećnika, kako bi se na samoj sjednici Gradskog vijeća amandmanom na predloženi GUP ovaj ipak promijenio i još jedna nepravda, spominjana na početku ovog teksta, ipak spriječila.

Inače, ni to nije sve u zbivanjima oko posjeda Allnochovih. Njihov prvi susjed Purić do svoje je kuće kroz njihov posjed betonirao prilazni put, a da vlasnike o tome ništa nije pitao, tvrdi Aleksandrina Hock.

U Gradu, naravno, tvrde da u postupku donošenja GUP-a nije bilo proceduralnih pogrešaka, što će, kako je rekao Marijan Lukšić, potvrditi i urbanistička inspekcija. A što se tiče devastacije zemljišta obitelji Allnoch, ne mogu se zadovoljiti svi interesi, i gradski i privatni. Nakon prvog prijedloga novog GUP-a potpisivana je peticija protiv predloženog rješenja, a Grad mora tražiti izlaz iz prometnog kolapsa. Zadovoljni ne mogu biti baš svi, rekao je Lukšić.

Robert Škiljan

FOTO: Nekada prekrasno zdanje u Starogradskoj ulici propada iz dana u dan

 
05.02.2005.

Lions club Samobor - dio svjetske mreže humanitaraca

Pod geslom SLUŽIMO!

Lions club Samobor - dio svjetske mreže humanitaraca

Nakon svake veće tragedije ili elementarne nepogode javnost se senzibilizira i aktivira oko pomoći i saniranja njenih posljedica. Isto tako, stalne su i javne akcije za prikupljanje pomoći onima kojima sudbina nije bila sklona i koji bi bez nje čekali tragičan kraj ili preživljavanje nedostojno čovjeka.

U svijetu i u našoj zemlji djeluju i organizacije koje se bave zbrinjavanjem i pomaganjem unesrećenima i potrebitima, a najpoznatije su Crveni križ i Crveni polumjesec, te Caritas.

Najširoj javnosti manje je poznata još jedna udruga čiji je moto, usvojen još 1954. godine na međunarodnoj konvenciji, MI SLUŽIMO (WE SERVE). To je međunarodna udruga Lions klubova, čija je misija stvaranje i učvršćivanje duha razumijevanja među ljudima svijeta i pružanje humanitarne pomoći.

Slogan LIONS zapravo je kratica od Liberty, Inteligence, Our Nation's Safety (Sloboda, razumijevanje i sigurnost našeg naroda), a usvojen je na Konvenciji 1919. godine.

Biti Lions znači biti posvećen služenju onih kojima je to potrebno, bilo tamo gdje pojedina organizacija djeluje, bilo negdje u svijetu. Od članova se očekuje da odvoje dio svog vremena i energije, da posjećuju sastanke klubova, te se ponašaju u skladu s prihvaćenim kodeksom.

No, Lionsi su, kako piše u njihovim pravilima, i "ljudi koji dijele prijateljstvo u svom klubu, individualci koji su posvećeni postizanju najviših etičkih i moralnih standarda u svom klubu i svojim osobnim životima". Lionsi su i osobe koje se druže i zabavljaju, ali i vrlo ozbiljni ljudi koji razvijaju vještine rukovođenja, planiranja i organizacije.

Ako ste nakon svega ovoga i vi poželjeli biti članom Lions kluba, to možete učiniti učlanjenjem u Lions club Samobor, koji u našem gradu broji oko 22 člana. Za one koji imaju namjere baviti se humanitarnim radom i družiti se s osobama koje krase gore opisane osobine naći ćete se u društvu Irene Borovečki, dr. Ivice Cvetkovića, Miljenka Boškovića, Ančice Bošnjak Praunsperger, Vjerana Blažekovića, Vesne Hunjet, Jasne Klišanin, Stipe Lucića, Krešimira Petrokova, Gordane Rubčić, Božene i Josipa Tomaškovića, Marcela Vukovića i drugih, ne manje poznatih i zaslužnih, Samoboraca.

Robert Škiljan

Dobrotvorni božićni bal samoborskih Lionsa:

Aukcijom do vrijednih donacija

Posljednja održana humanitarna priredba samoborskih Lionsa bio je Dobrotvorni božićni bal u Samoborskoj kleti. Tom je prilikom održana aukcija slika samoborskih slikara Franje Regvarta, Milana Kuhara, Vesne Hunjet i Ante Bakter, te organizirana tombola. Sav je prihod bio namijenjen i doniran u humanitarne svrhe.

Samoborcu Silviju Mucku na taj je način omogućena kupnja dekubitalnog madraca i jastuka, a dio sredstava namijenjen je udruzi Prva inkluziva, koja pomaže djeci s mentalnom retardacijom, te dječjim bolnicama u Klaićevoj ulici i Gornjoj Bistri.

Lionsi su ovom priredbom u potpunosti ispunili smisao svog postojanja: veselo druženje, kojem je pridonio i sastav Papageno, urodilo je i vrijednim humanitarnim plodovima.

R.Š.

Fašnička donatorska večer samoborskih Lionsa

7.000 kuna za Dječju bolnicu u Klaićevoj

U nizu različitih dobrotvornih priredbi samoborskih Lionsa tradicionalna je i ona u vrijeme Fašnika. Ove su se godine okupili u domu svoje predsjednice Gordane Rubčić. Sedamdesetak Lionsa iz Samobora i njihovih kolega i prijatelja iz Zagreba provelo je veselu subotnju večer u druženju, ali i ispunjavanju svoje zadaće. Prikupljeno je tom prilikom oko 7.000 kuna koje su ovaj put namijenjene Dječjoj bolnici u Klaićevoj u Zagrebu.

R.Š.

FOTO: Vesna Hunjet, glasnogovornica samoborskih Lionsa

 

Ako se nepravda već ne može ispraviti, ne treba činiti nove

Lions club Samobor - dio svjetske mreže humanitaraca

Arhiva 2005

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002