25.08.2005.

Ima još mjesta u srednjim školama

Probajte još 29., 30. i 31. kolovoza

U Ekonomskoj, turističkoj i ugostiteljskoj školi ostalo je još nekoliko slobodnih mjesta za upis u prvi razred u jesenskom roku. Upisi su od 29. do 31. kolovoza, a neupisani učenici mogu popuniti 17 mjesta za zanimanje konobar, dva mjesta za kuhara i dva mjesta za prodavača.

s.s.

 
25.08.2005.

IZVJEŠĆE o šteti nastaloj uslijed elementarne nepogode

Debla su poput torpeda rušila sve pred sobom

IZVJEŠĆE o šteti nastaloj uslijed elementarne nepogode

O poplavi koja je zadesila samoborsko područje u Gradskom poglavarstvu sastavljeno je izvješće temeljem kojeg je od župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića zatraženo proglašenje elementarne nepogode.

Zbog slikovitosti, te preciznih i nadahnutih opisa događaja i njegovih posljedica prenosimo ga u cijelosti.

Debla su poput torpeda rušila sve pred sobom

IZVJEŠĆE

o šteti nastaloj uslijed elementarne nepogode – poplave i obilne kiše na području Grada Samobora

Stoljetna kiša koja je padala u noći s nedjelje na ponedjeljak 21./22. kolovoza 2005. godine na području Grada Samobora poplavila je brojna domaćinstva te učinila velike štete na obiteljskim kućama, gospodarskim zgradama, okućnicama i vrtovima, kao i na komunalnoj infrastrukturi.

Ogromne količine vode koje su se slile s područja Samoborskog i Žumberačkog gorja zatekle su stanovništvo, a bujica se u vidu tsunamia sručila koritima rječice Gradne i Breganice.

Stradala su domaćinstva i to najčešće prizemlja obiteljskih kuća gdje je visina vode bila od 40 – 100 cm. Uništeni su interijeri (zidovi, podovi, podne obloge), namještaj, kućanski aparati, a oštećenja su takve prirode da su mnoge obitelji dovedene na rub egzistencije. Bujica je nosila domaće životinje, debla, panjeve koji su poput torpeda jurili i rušili sve pred sobom. U vodenoj stihiji stradali su i gospodarski objekti kao i komunalna infrastruktura, poglavito; Bio park i ribogojilište Divlje vode u Gabrovici, pogoni drvoprerađivačke industrije Drvometalija u Grdanjcima, kamenolomi ukrasnog kamena u Lipovcu, kaptaže s pripadajućim objektima vodovoda u Slapnici, kanalizacijski sustavi, sustav plinske mreže, telefonski i elektro sustav.

Na vodoprivrednim objektima nastale su ogromne štete; srušene su utvrđene obale, a na mnogim mjestima bujica je odnijela i cijelo šljunčano zaobalje, uništene su betonske kaskade, odneseni mostovi. Osobito na području vodotokova rječica Lipovačke, Slapničke i Rudarske Gradne s pritocima, te na području vodotokova rječice Breganice s pritocima.

U naselju Celine i Savrščak, u nizinskom dijelu Grada Samobora došlo je do nepotrebnog izlijevanja rječice Gradne iz korita uzrokovanog nepažnjom izvođača ceste Bregana – Zagreb. Pri izvođenju radova skinuta je kruna nasipa, koju izvođač po svršetku radova nije vratio u prvobitno stanje.

Izlijevanje rječica iz njihovih korita uzrokovalo je i ogromne štete na županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Grada Samobora. Djelomično su uništene i kompletne ceste s asfaltnim i makadamskim zastorom, bankine, propusti kao i ostala oprema na cestama. Otvorila su se i brojna klizišta koja ugrožavaju živote i materijalna dobra.

Poplava je prouzročila i velika oštećenja na poljoprivrednim kulturama, jer je zbog obilnog nanosa zemlje i pijeska na nekim područjima uništena zemljišna osnova.

U ponedjeljak, 22. kolovoza o.g. u ranojutarnjim satima, između 2,00 i 3,00 sata, alarmirane su i mobilizirane sve gradske službe, komunalno poduzeće, vatrogasci – dobrovoljna vatrogasna društva i Javna vatrogasna postrojba, koja su pružila svesrdnu pomoć svojim unesrećenim sugrađanima.

Gradsko poglavarstvo oformilo je tri ekipe koje su obišle cijelo područje Grada Samobora zahvaćeno poplavom s ciljem uvida i procjene štete.

Na kraju izvješća pobrojane su i procijenjene nastale štete.

1.) Štete na komunalnim objektima:

- oštećenja na obalama i objektima vodotoka, kanalizacijskom i vodovodnom sustavu, plinskoj, elektro i ht mreži, u ukupnoj vrijednosti cca 13.000.000,00 kn

- oštećenja na županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama, u ukupnoj vrijednosti cca 7.000.000,00 kn

- oštećenja na gospodarskim i privatnim objektima, u ukupnoj vrijednosti cca 2.500.000,00 kn

- štete na poljoprivrednim kulturama u ukupnoj vrijednosti cca 500.000,00 kn

Temeljem gore navedenog traži se od župana Zagrebačke županije da za područje Grada Samobora proglasi elementarnu nepogodu, a vezano za nevrijeme i poplave na dan 22. kolovoza 2005. godine, s obzirom da ukupna šteta po prvoj procjeni ekipa Gradskog poglavarstva Grada Samobora iznosi cca 23 milijuna kuna, a što će se utvrditi detaljnim izvješćem po proglašenju elementarne nepogode i procjeni pojedinačnih prijava štete.

 

Ima još mjesta u srednjim školama

IZVJEŠĆE o šteti nastaloj uslijed elementarne nepogode

Arhiva 2005

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002