12.03.2015.

U Svetoj Nedelji održana prezentacija "HGK i HZZ u susret poduzetništvu"

U Svetoj Nedelji posao cvate!

U Svetoj Nedelji održana prezentacija

Prva iz ciklusa prezentacija pod nazivom "Hrvatska gospodarska komora i Hrvatski zavod za zapošljavanje u susret poduzetništvu", koje u gradovima Zagrebačke županije zajednički organiziraju HGK - Komora Zagreb i HZZ - Područni ured Zagreb, u suradnji s gradskim upravama i Zagrebačkom županijom, održana je 11. ožujka u Društvenom domu u Strmcu za poduzetnike, obrtnike, udruge, nezaposlene i ostale zainteresirane s područja Grada Svete Nedelje.

Skup je otvorio gradonačelnik Svete Nedelje Drago Prahin, podsjetivši da na području Grada ima dvjestotinjak poduzeća i isto toliki broj obrtnika te da postoji stalan interes za otvaranje novih, posebno u poduzetničkoj zoni. Također, naglasio je da Grad nastoji, u okviru svojih mogućnosti, stvarati što bolje uvjete za poslovanje poduzetnika pa se tako, na primjer, upravo mijenja Prostorni plan, kako bi se omogućila izgradnja većih poslovnih hala za koje postoji interes poduzetnika.

Lokalnim poslodavcima i ostalim sudionicima je aktualne usluge i aktivnosti Hrvatske gospodarske komore, kao što su programi Poduzetnik – izvoznik, Moj EU projekt vaučer, Tenderi i Mobilni timovi, predstavio predsjednik Komore Zagreb dr. Zlatan Fröhlich. Bilo je riječi i o mogućnostima korištenja EU fondova za poduzetnike te programima i uslugama Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Između ostaloga, HGK daje sada pomoć od 10.000 kuna, koje poduzetnici mogu koristiti za plaćanje stručnih, ovlaštenih savjetnika koji im pomažu pri izradi i prijavi projekata za sredstva iz EU fondova.

Krunoslav Knežević iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje govorio je o mjerama aktivne politike zapošljavanja iz njihove nadležnosti, a potpore koje Zagrebačka županija već godinama daje poduzetnicima predstavio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Zagrebačke županije Damir Fašaić.

Cilj prezentacije bio je i da HGK, HZZ i ostale uključene institucije ujedno prikupe informacije o konkretnim problemima i potrebama poduzetnika pa su odgovarali i na pitanja sudionika te najavili bolje povezivanje institucija i poslovne zajednice.

D.K.

 
12.03.2015.

4 milijuna kuna za poboljšanje kvalitete života u ruralnom području

Županija za život na selu

4 milijuna kuna za poboljšanje kvalitete života u ruralnom području

Zagrebačka županija uputila je jedinicama lokalne samouprave na svom području javni poziv za prijavu programa/projekata za sufinanciranje izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima. Za tu namjenu Zagrebačka je županija osigurala 4 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a natječaj je otvoren do 15. studenog 2015. godine ili do utroška sredstava.

Sufinanciranje podrazumijeva programe/projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta te adaptaciju, sanaciju i opremanje društvenih domova i područnih škola. Prihvatljive aktivnosti su građenje, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i/ili opremanje infrastrukturnih objekata na ruralnom području. Zagrebačka županija sudjelovat će u sufinanciranju prijavljenog programa/projekta do 80% iznosa prihvatljivih troškova, a najviše do 500.000 kuna po odabranom programu/projektu.

Opći cilj programa je poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja na cijelom području Zagrebačke županije, posebno u dijelu koji se odnosi na infrastrukturu i kvalitetu života na ruralnom području. Prijavljeni program/projekt mora biti usklađen s Razvojnom strategijom Zagrebačke županije te razvojnim programima i planovima jedinica lokalne samouprave, a ciljevi njegove provedbe jasno definirani i mjerljivi.

Prijave mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2015. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih programa/projekata.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje i prijavni obrazac nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji i javni pozivi, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-496 i 01/6009-426.

Prijave programa/projekata dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, s naznakom "Prijava za sufinanciranje programa/projekata izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima", Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu.

M.B.

 
12.03.2015.

Zapuštena tržnica dobiva novu namjenu i postaje mjesto susreta

Umjesto rugla – kvalitetan urbani sadržaj

Zapuštena tržnica dobiva novu namjenu i postaje mjesto susreta

Postavljanjem fontane nastavlja se projekt uređenja zapuštene tržnice robe široke potrošnje u samom centru Samobora. Nakon uređenja, ovaj prostor prenamijenit će se u trg za širu društvenu namjenu, u sklopu zelene tržnice.

Grad Samobor prošle godine započeo je s uređenjem tržnice robe široke potrošnje, koja je dugi niz godina bila zapuštena i tako predstavljala ruglo u samom centru grada.

Do sad su uređene pješačke staze, postavljeni novi podzemni kontejneri, prvi ove vrste u Hrvatskoj, a danas je postavljena i fontana koju je projektirala tvrtka Tona Mont iz Zagreba.

Slijedi uređenje zelenih površina i postavljanje klupa za odmor.

Prvotna ideja uređenja ovog prostora bila je usmjerena na funkciju prodaje robe široke potrošnje, ali je u dogovoru sa zakupcima donesena odluka o prenamijeni prostora tržnice. Naime, tipske kućice privremeno su premještene uz zelenu tržnicu za vrijeme izvođenja radova, a to se pokazalo kao izvrsno rješenje s kojim su zadovoljni i prodavači i kupci.

Tako će nekadašnja tržnica biti prenamijenjena u trg na kojem će se u budućnosti odvijati raznovrsne aktivnosti, koncerti, izložbe i slične manifestacije, prigodna prodaja samoborskih tradicionalnih proizvoda, dječji programi…

- Nadamo se da će na ovaj način Samobor dobiti još jedno mjesto susreta koje će kao prostor društvene i kulturne namjene biti prepoznato od naših građana i posjetitelja. Naravno, ukoliko to zatraži veći broj zakupaca, moguć je i povratak tipskih kućica na ovaj prostor. Ali, s novim rješenjem za sada su zadovoljni svi – i prodavači i građani - poručuje gradonačelnik Krešo Beljak.

P.A.

 

U Svetoj Nedelji održana prezentacija "HGK i HZZ u susret poduzetništvu"

4 milijuna kuna za poboljšanje kvalitete života u ruralnom području

Zapuštena tržnica dobiva novu namjenu i postaje mjesto susreta

Arhiva 2015

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002