02.11.2023.

Modernizacija i rekonstrukcija žumberačkih cesta

Na Žumberku u jesen procvjetale ceste

Posljednjih se mjeseci intenzivno radilo na modernizaciji i rekonstrukciji cesta koje vode ka i po Žumberku.

Cesta Gabrovica - Stojdraga - Poklek prevučena je drugim slojem asfalta i djelomično su postavljene zaštitne ograde.

U fazi sanacije je odron iza Srojdrage, prema Pokleku, a trebao bi biti gotov tijekom 11 mjeseca.

Plan je u proljeće nastavak radova prema Novom Selu i Budinjaku.

Tri velika odrona, kod Petričkog Sela, Gornje Vasi i Novog Sela su sanirana.

Treba konstatirati da je na području Žumberka, koji spada pod Grad Samobor, rekonstruirano više kilometara cesta nego zadnjih 40 godina.

Uređuje se i dionica Gornji Oštrc prema Sošicama (do Babin dola), a iduće je godine u planu modernizacija ceste od Pribića do Kostanjevca.

Sve je počelo lani, 28. studenoga, kada su ministar Butković i direktor Hrvatskih cesta Škorić, primili delegaciju udruge Žumberačkih uskoka te djelomično prihvatili eleborat o sanaciji cesta Pribić - Sošice i Gabrovica - Stojdraga - Budinjak - Petričko Selo, koji je sačinio Željko Hranilović, tajnik udruge.

Rezultati su i više nego vidljivi.

M.R.

 

Modernizacija i rekonstrukcija žumberačkih cesta

Arhiva 2023

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002