12.06.2023.

Doniranjem hrane stvaramo dodatne vrijednosti u zajednici

GDCK Samobor olakšava doniranje hrane

Doniranjem hrane stvaramo dodatne vrijednosti u zajednici

U Republici Hrvatskoj godišnje se baci više od 400.000 tona hrane. Doniranjem hrane ova se brojka može značajno umanjiti i time pozitivno utjecati na razvoj društva u kojem živimo.

DONIRANJE HRANE - DODATNA VRIJEDNOST ZA ZAJEDNICU

Proizvodnja, prerada, pakiranje, transport i distribucija hrane zahtijevaju značajne gospodarske resurse jedne zemlje. Bacanje i uništavanje zdrave i sigurne hrane znači uzaludno trošenje već iskorištenih resursa.

Doniranje hrane stvara dodatne vrijednosti u zajednici, čime zajednica postaje bolje mjesto za život i rad!

DONIRANJE HRANE - BRIGA ZA OKOLIŠ

Hrana koja završava kao komunalni otpad proizvodi stakleničke plinove, neugodne mirise, izvor je zaraze i negativno utječe na kvalitetu života sadašnjih i budućih generacija.

Doniranje hrane sprječava nepotrebno pretvaranje hrane u otpad i čin je odgovornosti koju preuzimamo za sadašnjost i budućnost, kako okoliša tako i društva u kojem živimo.

DONIRANJE HRANE - POMAGANJE POTREBITIMA

U Republici Hrvatskoj 1 od 5 osoba živi u riziku od siromaštva. Mnogi od njih nemaju pristup hrani, čime im je onemogućeno da ostvare osnovne životne uvjete.

Doniranje hrane moralni je čin pomaganja potrebitima i put prema osiguravanju dostojnih uvjeta života za sve naše sugrađane!

HRANA ZA DONIRATI

Donirati se može sva hrana koja je sigurna za korištenje i propisno označena rokovima trajanja. Moguće je donirati hranu koja zbog različitih razloga nije prikladna za prodaju, sve dok ti razlozi ne utječu na njenu sigurnost i kvalitetu.

Nije moguće donirati hranu koja je već bila poslužena, hranu kojoj je pakiranje oštećeno na način da to utječe na njenu sigurnost, kao i hranu nakon isteka roka trajanja označenog datumom ‘upotrijebiti do’.

U slučaju da je hrani istekao rok minimalnog trajanja označen datumom ‘najbolje upotrijebiti do’, takvu hranu moguće je donirati samo ako je krajnji primatelj o tome obaviješten i prihvaća takvu donaciju.

TKO SU DONATORI HRANE

Donator hrane je svatko tko želi besplatno dati hranu osobama u potrebi ili posrednicima te pri tome za vrijeme doniranja preuzeti odgovornost za sigurnost hrane koju se donira i o doniranoj hrani voditi propisanu evidenciju.

Donatori hrane mogu biti:

• građani

• pravne i fizičke osobe

• trgovački lanci

• proizvođači hrane

• obrti

• obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)

• mesnice

• pekare

• ostalo

Donatori moraju voditi brigu o pravilnom čuvanju, rokovima trajanja i sigurnosti hrane dok je pod njegovom kontrolom. Zadaća donatora je voditi evidenciju o datumu doniranja, vrsti, količini, vrijednosti i primateljima doniranje hrane.

Odgovornost za sigurnost hrane prelazi u trenutku doniranja hrane s donatora na posrednika, stoga je nužno da posrednik u doniranju hrane pregleda hranu.

TKO SU POSREDNICI U DONIRANJU HRANE

Posrednik je svaka fizička i pravna osoba koja želi prikupljati doniranu hranu i na siguran način omogućiti da ona dođe do osoba u potrebi.

Posrednik može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima namjeru obavljati djelatnost primanja i skladištenja doniranje hrane te njene preraspodjele osobama u potrebi.

Posrednik u doniranju hrane treba imati osigurani prostor za čuvanje hrane i upisati se u Registar posrednika pri Ministarstvu poljoprivrede te raspolagati adekvatnim prostorom namijenjenim isključivo djelatnosti.

Posrednici u doniranju hrane moraju voditi brigu o pravilnom čuvanju, rokovima trajanja i sigurnosti hrane dok je pod njegovom kontrolom, kao i voditi evidenciju o datumu primanja, vrsti, količini, vrijednosti i primateljima doniranje hrane.

Posrednici moraju raspodijeliti hranu onima za koje smatra da su u potrebi. Odgovornost za sigurnost hrane prelazi u trenutku doniranja hrane sa donatora na posrednika.

TKO SU KORISNICI U SUSTAVU DONIRANJA HRANE

Korisnik donirane hrane je svatko kome je iz bilo kojeg razloga onemogućen pristup hrani. Krajnji cilj je iskorijeniti glad i osigurati svim građanima pravo na dostojan život!

Korisnik u sustavu doniranja hrane može postati:

• korisnik prava u sustavu socijalne skrbi prema Zakonu o socijalnoj skrbi

• korisnik novčanih naknada i socijalnih usluga prema općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

• korisnik prava u sustavu socijalne skrbi prema Zakonu o socijalnoj skrbi

• osoba koja donatoru, odnosno posredniku učini vjerojatnim da se nalazi u potrebi

• osobe koje se nalaze na područjima pogođenim elementarnom nepogodom

 

Doniranjem hrane stvaramo dodatne vrijednosti u zajednici

Arhiva 2023

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002