16.01.2023.

Zimska služba odraz je nesposobnosti gradskog čelništva

Strpite se malo, proljeće je blizu...

Brojni Samoborci, pogotovo oni koji žive na okolnim bregima u Cerju, Rudama ili na Žumberku, gdje je palo i više snijega, javljaju kako samoborska Zimska služba kasni i ne uspijeva odraditi čišćenje lokalnih prometnica kojima stanovništvo iz ovih mjesta svakodnevno putuje na posao, a dio učenika nije stigao do svojih škola.

Dodatan problem prouzročila je i prometna nesreća na cesti prema Cerju, jer cesta nije na vrijeme očišćena, a građane posebno ljuti nedostupnost Komunalčevih službi od kojih očekuju konkretnije odgovore.

M.K.

 
16.01.2023.

Naš suradnik i najpoznatiji hrvatski eko-aktivist u fajtu je s drvima i šumarima

Napredak - zrompana su drva uredno označena!

A lepo sam ih prosil, kumil sam i preklinjal - dojdite brže. I konačno su došli i dugo su gledeli ta dreva kaj su se zrompala nasred Čudomerščaka. Do tad sam ja ta dreva zvlekel da ne smetaju prometu, al motorku nis vadil. To se ne sme. I rekli su da sam dobro napravil. Kam bi došli kad bi saki pilil po hrvatskim šumama kak se zmisli - tak su mi rekli.

Zval, sam, zval i - konačno su došli.

I, sad, stvarno ne razmem u čemu je tu kvaka.

Sako drevo dobilo je svog znaka. Na nekom su narisali točkice. Neko ima samo broj, na nekom su po dva broja i točkica, di koja, spreda i straga. Morti su to narisali planinari. Sumnjam da su to bili oni šumari od prošloga leta kaj su rekli da drevo na strujnom kablu niš ne smeta. Vrag bi ga znal kakve su to brojke i slova. Morti neka Schengen fora. Sako se drevo kaj je ušlo u Europu prebrojiti mora?! Videl sam po Žumberku da dreva imaju slične brojke i florescentna slova, al tam je u pitanju lova! Da to ni tak na Čudomerščaku jasno je sakomu bedaku.

Samo, zakaj su onda i gdo trošili farbu, ak još do danas nisu došli u "berbu". Ja sam sako to drevo po dva put obišel, na sako se je drevo moj Čuko tri put popišal...

Gruntam i dandanas kaj bi to moglo biti. Je, znam, rekli bute nek prestanem piti. Al prošla su sedamdeset i dva dana kak na mom srcu leži rana...

Srečom, ni od bolesti. Znate kak narodna popevka dale ide. U pitanju je tuga i žalost. Na kraju popevke se spominje puška, al ja bi prije rekel da je ovdi na Čudomerščaku u pitanju ona stvar muška. Rekel bi pjesnik - zabole ih kruška.

Jer, ti kaj su po drevima risali, kaj mi nisu kakvo otpusno pismo napisali... Morti malo objasnili, stvari pojasnili to kaj se meni čini da su malkice zakasnili.

Ak je po drevima oznake metala šumarija, nema mi drugo nek žifce det na hozntregere i popevat Ave Maria...

Romeo Ibrišević

 

Zimska služba odraz je nesposobnosti gradskog čelništva

Naš suradnik i najpoznatiji hrvatski eko-aktivist u fajtu je s drvima i šumarima

Arhiva 2023

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002