14.03.2023.

Održana sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije

Saniranje zdravstva i financiranje izvrsnosti

Održana sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije

Zagrebačka županija će s 1,6 milijuna eura sanirati gubitke tri zdravstvene ustanove kojima je osnivač i to Doma zdravlja Zagrebačke županije s gotovo 900 tisuća eura, Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije s 414 tisuća eura i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan s 281 tisućom eura – odlučeno je na sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije.

Najznačajniji uzroci gubitaka su smanjeni prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nedovoljan broj priznatih timova hitne medicine, nedostatak zdravstvenog kadra koji rezultira porastom rashoda za prekovremeni rad, porast cijene energenata, posebice goriva te lijekova i potrošnog materijala.

Kako bi ispunila jedan od preduvjeta za prijavu projekta izgradnje nove osnovne škole i sportske dvorane u Dugom Selu za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Zagrebačka županija s Gradom Dugo Selo sklopit će ugovor o darovanju nekretnine na kojoj će se buduća škola graditi. Riječ je o preko 15 tisuća kvadratnih metara procijenjene vrijednosti 399 tisuća eura, a koje Grad daruje županiji.

Krajem 2023. godine radovi i opremanje objekata u Velikoj Gorici, Dugom Selu i Samoboru u sklopu 15 milijuna eura vrijednog europskog projekta Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0 bit će gotovi te će u spomenutim centrima izvrsnosti krenuti edukacija učenika iz cijele županije. No, za uspješno vođenje i upravljanje RCK bit će potrebno osigurati sredstva, stoga je danas članovima Skupštine prezentirano Izvješće o provedbi projekta s procjenom potrebnog sufinanciranja za razdoblje od 2024. do 2028. godine. Tako bi Zagrebačka županija za spomenuto petogodišnje razdoblje trebala osigurati ukupno 3,3 milijuna eura, ali je plan sredstva osigurati i iz drugih izvora.

Kreće se u izradu VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, u kojem će se prostorna planska rješenja uskladiti s propisima iz područja energetike vezana uz korištenje obnovljivih izvora energije i gospodarenja energetskim mineralnim sirovinama. S ciljem unapređenja turističke ponude, razmotrit će se mogućnost povećanja turističkih kapaciteta te će se prostorna planska rješenja uskladiti sa zahtjevima i mišljenima nadležnih ministarstava, javnopravnih tijela te JLS. Donesena je Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rugvica, koja obuhvaća naselja Grada Dugog Sela te Općine Rugvica.

Županijskoj skupštini izvješće je podnijelo Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za 2022. godinu. Ukupna šteta od prirodnih nepogoda (tuča, suša) za područje Zagrebačke županije, temeljem prihvaćenih konačnih izvješća gradskih i općinskih povjerenstava, iznosi 170.885.905,75 kuna. Vlada RH odobrila je pomoć općinama Krašić i Žumberak za sanaciju štete na poljoprivredi nastale uslijed tuče u iznosu od 450.000 kn, za sanaciju nerazvrstanih cesta 40.000 kn te sanaciju obiteljskih zgrada i društvene infrastrukture u iznosu 397.800 kn.

Na sjednici su doneseni programi zaštite okoliša te zaštite zraka za period do 2025. godine, procjena rizika od velikih nesreća za područje Zagrebačke županije, izvješće o stanju zaštite od požara, kao i Izvješće o radu župana za drugu polovicu 2022. godine. Na dnevnom redu našla su se i izvješća o radu Savjeta mladih, Koordinacije za ljudska prava, Savjeta za socijalnu skrb, Savjeta za zdravlje te Povjerenstva za zaštitu pacijenata.

Za vrijeme Aktualnog sata vijećnike je zanimalo kada će se pustiti u promet nadvožnjak u Dugom Selu, hoće li županija dati podršku revitalizaciji "kumrovečke pruge", kada će biti završena rekonstrukcija Krapinske ulice u Jablanovcu te u kojoj je fazi projekt Integrirani prijevoz. Zanimalo ih je kako će novi zakon o obnovi utjecati na javne pozive Zagrebačke županije vezane uz obnovu zgrada javne namjene i financiranje troškova priključenja na postojeći vodoopskrbni sustav, kao i u kojoj su fazi sanacije klizišta za koje je Zagrebačka županija sredstava osigurala iz Fonda solidarnosti EU. Vijećnike je zanimalo kada će biti raspisani javni pozivi za sufinanciranje projekata gradova i općina, u kojoj je fazi priprema projekata energetske obnove škola i ispostava domova zdravlja, u kojoj je fazi uvođenje mobilnih ljekarni te financiranje specijalizacija. Ostala vijećnička pitanja odnosila su se na rad odbora Županijske skupštine, reviziju dodjele stipendija, organizaciju školske prehrane, financiranje vrhunskih sportaša, poslovanje tvrtke Županijske ceste Zagrebačke županije, uređenje fizikalne terapije u Samoboru, provedeni upravni nadzor itd.

M.B.

 

Održana sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije

Arhiva 2023

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002