31.08.2022.

Otvoreno pismo Samoborčeka gradonačelnici Petri Škrobot

O malverzacijama oko uvođenja komunalnog linijskog prijevoza

Otvoreno pismo Samoborčeka gradonačelnici Petri Škrobot

Poštovana gradonačelnice, gospođo Škrobot,

s obzirom na to da ste se prijevozniku SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. obratili otvorenim pismom u kojem ste iznijeli niz netočnih, prešućenih i nadasve zlonamjernih tvrdnji u cilju cjelovitog izvještavanja javnosti, neophodno je da se na isti način očitujemo i ukažemo na neke stvari koje su izuzetno bitne, a koje iz samo Vama znanih razloga u navedenom pismu niste nigdje spomenuli.

Nažalost, svako povećanje cijene, u ovom slučaju povećanje cijene prijevoza, kod krajnjih korisnika izaziva određeno nezadovoljstvo, neovisno o činjenici što je do toga došlo isključivo uslijed globalne krize i enormnog povećanja svih troškova koji utječu na poslovanje nekog Društva (enormno povećanje cijene goriva koja se mijenja svakih tjedan dana i to naviše, povećanje cijene obveznog osiguranja, povećanje cijene rezervnih dijelova i svega onoga što na neki način formira poslovanje svakog Društva u Republici Hrvatskoj). Svjedoci smo svakodnevnog povećanja cijena i samim time i porasta troškova života koje neizbježno vodi i u sve veću inflaciju. Znači li to da smo i za takvu situaciju, prema Vašim tvrdnjama, osobno krivi?

Nikada nismo ni mogli ni htjeli jednostrano donositi odluke koje bi na bilo koji način bile na štetu naših sugrađana, dakle, sredine u kojoj živimo i radimo. U svemu smo postupali u dogovoru s tadašnjim rukovodećim ljudima Grada Samobora. I u Vašem se mandatu odazovemo na svaki sastanak na koji uvijek dođemo s prijedlogom u smislu cjelovitog rješenja trenutno nastalog problema. Zanimljiv je, međutim, način na koji Vi taj sastanak evidentirate. Vjerojatno samo kako biste javnosti prikazali bilo kakav pokušaj daljnje poslovne suradnje s prijevoznikom u smislu pronalaženja nekog rješenja, a da nas pritom jednostavno ne želite ni saslušati. Jasno je da već unaprijed imate rješenje od strane Vašeg partnera, trgovačkog društva AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o., na čelu s gospodinom Franjom Grgurićem kao saveznikom i svesrdnim pomagačem u kreiranju nove vizije prijevoza na području Grada Samobora. Takvo je rješenje usmjereno jedino i isključivo na blaćenje ugleda trgovačkog društva SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o.

Kako bismo javnosti istinito prikazali sam tijek dosadašnjeg rada iz kojeg proizlazi i naša profesionalnost, očitovat ćemo se ovim putem o navodima na temelju kojih nas javno prozivate i to kako slijedi:

1. Kada govorite o starim i dotrajalim autobusima u našem Društvu koji su neadekvatni za prijevoz putnika, bilo bi više nego korektno s Vaše strane da iza svojih tvrdnji čvrsto i stojite, tim više što se vrlo lako može utvrditi koji je od dosadašnjih prijevoznika ulagao u javni prijevoz i to u smislu nabave novih klimatiziranih autobusa koji bi u potpunosti udovoljavali potrebama javnog prijevoza putnika.

2. Što se tiče cijena voznih karata, želimo ukazati kako su one rezultat ne naše samovolje ili želje za brzim bogaćenjem, kako Vi to u svojem pismu zlonamjerno tvrdite, već cjelokupno nastale situacije, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u ostatku Europe. Živimo u istoj državi, stoga bi Vam trebalo biti jasno kako na svakodnevno prekomjerno povećanje cijena, koje izravno utječe i na standard naših sugrađana, mi kao prijevoznik ni na koji način ne možemo utjecati.

3. Vama kao Gradonačelnici svakako bi trebao biti poznat podatak vezan za drastičan pad broja putnika u javnom prijevozu na području Grada Samobora, koji je većim dijelom nastao još u vrijeme privatizacije u Republici Hrvatskoj. Broj se putnika i nadalje svakodnevno smanjuje, dok se s druge strane od prijevoznika očekuje ne samo da zadrži vozne redove iz „najboljih dana”, već da ih na pojedinim linijama i poveća. Upravo zbog drastičnog svakodnevnog smanjenja broja putnika na našim linijama s jedne strane (što se neizbježno očituje i u smanjenju prihoda neophodnog za uredno poslovanje bilo kojeg Društva), i svakodnevnog povećanja troškova poslovanja s druge strane, broj polazaka na nekim je linijama smanjen. Naime, korekcijom voznih redova ukidaju se određeni polasci na linijama za koje se utvrdi da su u potpunosti nerentabilni i da svojim postojanjem pridonose stvaranju svakodnevnog gubitka. S tim ste problemom itekako upoznati, tim više što prijevoznik, suprotno Vašim tvrdnjama, od Grada Samobora ne dobiva nikakvu financijsku potporu za održavanje nerentabilnih polazaka autobusa.

4. Nije nam jasno o kakvom prometnom kaosu početkom prošle godine govorite, a da je rezultat našeg jednostranog ponašanja. Većina građana Grada Samobora upoznata je s postojanjem Ugovora o koncesiji koji je s Gradom Samoborom potpisan 26. siječnja 2010. godine. Vi biste svakako trebali biti upoznati s činjenicom da iz svakog potpisanog Ugovora za ugovorne strane proizlaze i prava i obveze. Tako je, između ostaloga, člankom 7. stavak 1. alineja 5. utvrđena obveza na strani Grada Samobora kao davatelja koncesije, da omogući koncesionaru isključivo obavljanje svih redovnih i posebnih linijskih prijevoza putnika na cjelokupnom području Grada davatelja koncesije, dok je člankom 8. istog Ugovora nametnuta obveza koncesionarima da s Gradom Samoborom sklope Ugovor o poslovnoj suradnji za korištenje prijevoza na međužupanijskim i županijskim linijama. Dakle, na linijama koje ni na koji način nisu u nadležnosti Grada Samobora. Da stvar bude bolja, takav je oblik suradnje uvjetovan po povlaštenim cijenama koje proizlaze iz tabelarnog prikaza cijene kojeg je Grad Samobor nametnuo kao davatelj koncesije.

Dakle, da pojasnimo, Ugovorom o koncesiji nije reguliran samo komunalni prijevoz na području Grada Samobora, već je i nametnuta obveza koncesionaru da prijevoz putnika s područja Grada Samobora i to na linijama koje nisu u nadležnosti Grada Samobora, naplaćuje po povlaštenim i nadasve nametnutim cijenama od strane Grada Samobora.

Sigurno znate, samo nam nije jasno zašto tu činjenicu svjesno prikrivate, da je Ugovor o koncesiji jednostrano raskinut od strane davatelja koncesije, u ovom slučaju od Grada Samobora i to 2016. godine, kada je prijevoz učenika na redovnim linijama po Ugovoru o koncesiji jednostrano izvučen iz koncesije i kada je prijevoznicima nametnuta obveza prijevoza učenika osnovnih škola na području Grada Samobora kao poseban prijevoz. Naime, onog trenutka kada je Grad Samobor jednostrano prekršio svoju obvezu koja je kao takva proizlazila iz važećih odredbi potpisanog Ugovora o koncesiji i to na način da je prijevoznicima nametnuo obvezu prijevoza učenika osnovnih škola na području Grada Samobora kao poseban, a ne više linijski prijevoz, sukladno svim važećim zakonskim propisma u Republici Hrvatskoj, Ugovor o koncesiji prestao je pravno egzistirati.

Tijekom razdoblja od 1. rujna 2016. godine do 31. prosinca 2020. godine trgovačko je društvo SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. s trgovačkim društvom AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. kao zajednica ponuditelja, sukladno postupku javne nabave, obavljalo prijevoz učenika osnovnih škola s područja Grada Samobora i to kao poseban prijevoz, s time da smo mi u vremenu od 1. rujna 2016. do 30. lipnja 2018. godine obavljali poseban prijevoz učenika osnovnih škola i to za potrebe dvije škole, dok je prijevoznik AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. obavljao poseban prijevoz učenika za potrebe tri škole. U vremenu od 3. rujna 2018. godine do 31. prosinca 2020. godine, mi smo obavljali poseban prijevoz za tri škole, a drugi prijevoznik za dvije osnovne škole s područja Grada Samobora. Naposljetku, trgovačko društvo SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. je i u vremenu od 1. travnja 2021. godine do 24. prosinca 2021. godine samostalno, po osnovi Ugovora o javnoj nabavi za pružanje usluga posebnog školskog prijevoza učenika osnovnih škola, obavljalo prijevoz učenika osnovnih škola i to za potrebe tri osnovne škole s područja Grada Samobora. I dok tijekom 2021. godine trgovačko društvo SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. prijevoz učenika osnovnih škola i to za potrebe tri škole obavlja kao poseban prijevoz učenika, za to vrijeme trgovačko društvo AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. (tijekom istog razdoblja) taj prijevoz obavlja kao komunalni linijski prijevoz. Da stvar bude zanimljivija, Vi ste potpisnik Ugovora o subvencioniranju učeničkih osnovnoškolskih mjesečnih relacijskih pokaznih markica, važećim za razdoblje od 1. rujna 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine, što nesumnjivo ukazuje na to da ste od prvog dana stupanja na dužnost gradonačelnice Grada Samobora zauzeli različite kriterije prema prijevoznicima i to po osnovi iste vrste prijevoza, a to je prijevoz učenika osnovnih škola.

Više je nego neumjesno da za svoje pogreške s osnova vođenja Grada Samobora, pokušaja uvođenja drugačijeg načina prijevoza učenika osnovnih škola s područja Grada Samobora i to tijekom 2022. godine i općenito za sve probleme koje su snašli građane Grada Samobora, prikazujete trgovačko društvo SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. Kao jedinog i isključivog krivca. Kako je moguće da trgovačko društvo SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o., punih pet godina (od 1. rujna 2016. godine do 31. prosinca 2021. godine), prijevoz učenika osnovnih škola s područja Grada Samobora obavlja kao poseban prijevoz, dakle, prijevoz na koji nikada nije bilo prigovora ni od strane škola ni od strane roditelja, a da Vi tvrdite kako smo svojim odnosom prema povjerenom poslu na području Grada Samobora izazvali pravi kaos u prometu? Samo Vi osobno znate iz kojih je razloga besprijekoran prijevoz tijekom pet godina, prema Vašem shvaćanju, postao problematičan.

Kada je tome tako, iz kojih ste razloga tijekom 2021. i 2022. godine i to direktnom pogodbom za otprilike 500.000,00 kn mjesečno, odnosno otprilike 5.000.000,00 kn na bazi školske godine, prijevoz učenika osnovnih škola s područja Grada Samobora povjerili trgovačkom društvu AUTOTURIST SAMOBOR, koje ima pravomoćnu presudu za gospodarski kriminal? Vjerojatno ste se iz samo Vama znanih razloga opredijelili za direktnu pogodbu s trgovačkim društvom AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o., u smislu da se prijevoz učenika na području Grada Samobora prikaže kao komunalni prijevoz jer znate (ili biste trebali znati) kako isto Društvo zbog postojanja pravomoćne presude za gospodarski kriminal ne može sudjelovati u postupcima javne nabave. Na koji ste način taj povjereni posao milijunske vrijednosti progurali pored Gradskog vijeća, umjesto da ste s obzirom na njegovu vrijednost za isti proveli postupak javne nabave?

Ako ste se iz samo Vama znanih razloga opredijelili da komunalni prijevoz učenika osnovnih škola na području Grada Samobora povjerite trgovačkom društvu AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. koje, usput rečeno, posjeduje pravomoćnu presudu za gospodarski kriminal, zar nije onda logično da to isto društvo u cijelosti i u potpunosti preuzme uslugu prijevoza osnovnih škola, a ne da za tzv. kaos u prometu prozivate prijevoznika koji prema Vama nema nikakve ugovorne obveze? Toliko o Vašem savjesnom postupanju i vođenju računa o interesima građana Grada Samobora.

5. Unatoč svim oblicima Vašeg blaćenja i jednostranog prebacivanja krivnje na našu tvrtku, osigurali smo sve preduvjete da novoosnovano društvo SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. kao prijevoznik na području Grada Samobora u kontinuitetu, bez zastoja ili prekida, osigura prijevoz na području Grada Samobora, ali isto tako i na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba i to za dobro svih građana Grada Samobora. Ne samo da smo održali kontinuitet prijevoza, nego smo tijekom svih ovih godina omogućili svim kategorijama putnika s područja Grada Samobora i dalje kupnju voznih karata po povlaštenoj cijeni na linijama koje nisu u nadležnosti Grada Samobora i po cijeni koja nam je nametnuta od strane Grada Samobora. Toliko o našoj profesionalnosti i odnosu prema sugrađanima. Zašto iz svih ranije navedenih razloga građanima Grada Samobora napokon javno ne priznate, a morali biste znati za tu činjenicu, da Ugovor o koncesiji iz 2016. godine više nije pravno valjan, a sve iz razloga što je Grad Samobor jednostrano prekršio njegove odredbe te da samim time ne postoji nikakav “naslijeđeni” komunalni prijevoznik, a napose ne prijevoznik AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. koji ima potvrđenu pravomoćnu presudu za gospodarski kriminal? Zašto sve navedene činjenice skrivate od građana Grada Samobora? Smatrate li da građani Grada Samobora, kao Vaši birači, ne bi trebali biti upoznati s činjenicom da ste organizaciju komunalnog linijskog prijevoza na području Grada Samobora povjerili (i to bez provedbe postupka javne nabave i suprotno važećim zakonskim propisima!) trgovačkom društvu koje usput rečeno ima pravomoćnu presudu za gospodarski kriminal?

6. Zanimljivo je napomenuti kako sve informacije vezano za održavanje prijevoza na području Grada Samobora, Zagrebačke županije i Grada Zagreba, kao i uvođenja novog oblika prijevoza na području Grada Samobora, dobivate isključivo i jedino od predstavnika trgovačkog društva AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o., gospodina Franje Grgurića kao osobnog savjetnika i kreatora nove regulacije prijevoza na području Grada Samobora. Upravo ste takve novosti u javnom prijevozu prikazali kao svoje dostignuće u obraćanju javnosti 29. kolovoza 2022., iako je svakome tko imalo razmišlja u Gradu Samoboru jasno da je idejni tvorac navedenih promjena upravo odgovorna osoba trgovačkog društva AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o., kojega ste iz samo Vama znanih razloga osobno i jednostrano odabrali kao prijevoznika na području Grada Samobora i kojega neizmjerno hvalite i prikazujete javnosti kao spasitelja građana Grada Samobora. Istovremeno javnosti prikazujete kako je trgovačko društvo SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. glavna smetnja daljnjoj normalizaciji prijevoza na području Grada Samobora, prozivajući ga kao prijevoznika s kojim se ne vrijedi ni sastati, a kamoli nešto dogovoriti budući da mi svaki Vaš prijedlog (koji ustvari nije Vaš prijedlog, već prijedlog Vašeg partnera trgovačkog društva AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.) na svaki mogući način “miniramo”. Tako ste, između ostaloga, besramno izjavili kako trgovačko društvo SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. nije prihvatilo u dogovoru s predstavnicima trgovačkog društva AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. zajedničko obavljanje prijevoza i to na dobrobit građana Grada Samobora, već ste se za promjene u javnom prijevozu uspjeli izboriti isključivo i jedino zahvaljujući “dobroti i susretljivosti” Vašeg partnera trgovačkog društva AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o., iako je istina sasvim drugačija. Upravo smo mi bili ti koji smo htjeli i dalje obavljati zajednički prijevoz putnika, koji smo to u pismenom obliku i predložili trgovačkom društvu AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o., ali su nas oni u cijelosti odbili. Vi ste to osobno iskoristili i iz samo Vama znanih razloga prikazali kao naše odbijanje, iako posjedujete pisani dokument kojim tu tvrdnju možemo u cijelosti odbaciti.

7. Vezano za problem na koji također ukazujete, a koji se tiče postavljanja tabli s oznakom perona i postavljanja voznih redova na Autobusnom kolodvoru Samobor, uslijed čega je navodno nastao kaos na Autobusnom kolodvoru, riječ je o netočnoj tvrdnji s Vaše strane i iznošenju neistine s očitom željom da što više naštetite ugledu našeg Društva. Pretpostavljamo kako Vam je poznata prava istina o upravljanju Autobusnim kolodvorom, pa ukoliko je Vi ne želite podijeliti s javnošću, u kratkim crtama ćemo pojasniti važne činjenice.

Prije puštanja Autobusnog kolovora Samobor u funkciju, od nas kao prijevoznika tražilo se da vlastitim sredstvima financiramo izradu oznaka perona, kao i oznake na kojima se nalaze vozni redovi. Možda Vam ovo zvuči zaista nevjerojatno, ali je tako doista i bilo i to se može u svako doba provjeriti. Da stvar bude bolja, naši su prometnici, a ne djelatnici Autobusnog kolodvora Samobor, uredno svaki mjesec vodili očevidnik o polascima i dolascima autobusa, sve to sukladno važećim odredbama Pravilnika o autobusnim kolodvorima. Prema tome, sve Vaše tvrdnje kako smo „prisvojili” vlasništvo kolodvora i kako se ponašamo kao da je on naš, a ne u vlasništvu Grada Samobora, naprosto je nešto što je inicirano isključivo s Vaše strane. Nikada nismo ni na koji način dovodili u pitanje samo vlasništvo kolodvora, tim više što nam je itekako jasno u čijem je vlasništvu, već samo navodimo što smo sve morali umjesto čelnika Autobusnog kolodvora Samobor osobno obavljati. Naravno, ukoliko želite, sve te tvrdnje možete i provjeriti, podijeliti s javnošću, pa tek onda osmisliti novu strategiju upravljanja samim kolodvorom. I dalje nam nije jasno što ste htjeli osobno postignuti kada ste nam na Autobusni kolodvor proslijedili inspekciju cestovnog prometa.

8. Smatramo bitnim za ukazati na činjenicu da problem s kupnjom mjesečne markice i prebacivanjem odgovornosti na Grad nije nastao na našem prodajnom mjestu. Stoga Vas umoljavamo da svaku informaciju koju javno iznosite najprije dobro provjerite.

9. Naposljetku, nakon Vašeg predstavljanja novosti u javnom prijevozu 29. kolovoza 2022. očito je javno favoriziranje jednog prijevoznika za kojeg ste, usput rečeno, i jednostrano donijeli odluku kako će određena kategorija putnika, koja putuje na trasama kretanja trgovačkog društva AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o., prilikom kupnje mjesečne karte imati pravo na subvenciju Grada Samobora, dok ta ista kategorija putnika, ukoliko putuje na trasama kretanja trgovačkog društva SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o., od Grada Samobora ne ostvaruje pravo ni na kakav oblik subvencioniranja cijene mjesečne pokazne karte.

Iz svih naprijed navedenih razloga i dalje ne razumijemo s kojim ste se pravom i iz kojih razloga obrušili na trgovačko društvo SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o.. Odakle Vam pravo da po naputku Vašeg partnera u svojim javnim istupima besramno iznosite lažne tvrdnje i tako blatite naše Društvo? S kojim pravom jednostrano i samovoljno kao gradonačelnica Grada Samobora provodite neke radnje na području Grada Samobora, koje nisu ni logične, a kamoli zakonite? Smatrate li doista kako za Vas i Vašu vladavinu ne vrijede važeći zakonski propisi te da iste u vođenju Grada niste dužni poštivati?

Unatoč svemu, želimo Vam ukazati na činjenicu da smo mi uvijek za korektan i partnerski odnos, naravno, uz pretpostavku da taj isti korektan odnos imate prema oba prijevoznika, bez favoriziranja i hvalospjeva prema bilo kojem od prijevoznika. Smatramo kako je samo na takav način moguće pronaći rješenje svih trenutno aktualnih problema vezano za prijevoz na području Grada Samobora.

S poštovanjem,

Luka Grgurić, direktor

SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o.

U Samoboru 31. kolovoza 2022. godine

 

Otvoreno pismo Samoborčeka gradonačelnici Petri Škrobot

Arhiva 2022

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002