17.06.2022.

Reagiranje na tumačenje Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove Grada Samobora, kojim se opravdava gradonačelnica za neodržavanje redovitih mjesečnih konferencija za medije, propisanih Statutom Grada Samobora

Za otkrivanje, a ne prikrivanje

Reagiranje na tumačenje Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove Grada Samobora, kojim se opravdava gradonačelnica za neodržavanje redovitih mjesečnih konferencija za medije, propisanih Statutom Grada Samobora

Jednostavan upit Gradu Samoboru o (ne)poštivanju odredbi Statuta Grada Samobora, a Statut je, navodno, najvažniji pravni akt Grada i svi ostali akti moraju biti usklađeni sa Statutom (on je "Gradski Ustav") izazvao je neočekivano opsežno tumačenje Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove Grada.

A Statut u svojoj odredbi članka 104. stavak 3 jednostavno određuje kako se javnost rada gradonačelnika (u ovom slučaju gradonačelnice) osigurava, između ostalog, održavanjem redovitih mjesečnih konferencija za medije.

Kako se od ove prakse izvještavanja javnosti o radu gradske uprave i gradonačelnice odustalo, to je gradskoj upravi postavljeno pitanje zašto se ne poštuje "Gradski Ustav". Tumačenje navedenog Upravnog odjela je, u najmanju ruku, neočekivano. Autor tumačenja objašnjava kako ovu normu treba tumačiti teleološki, odnosno ciljno, te da su se promijenila vremena u odnosu na vrijeme donošenja te norme, prepisuje dijelove udžbenika s prve godine pravnog fakulteta katedre Teorije države i prava i na jednoj stranici pokušava tumačiti i obraniti neobranjivo. A to je - ako piše da gradonačelnik (gradonačelnica) treba održavati mjesečne konferencije za medije, to je dužan i činiti.

Možda bi autora teksta "tumačenja" trebalo uputiti kako je teleološko tumačenje tek jedno od vrsti tumačenja pravnih normi i da se isto koristi, u pravilu, kada postoje pravne praznine, odnosno kada neki odnos nije pravno reguliran. No, u konkretnom slučaju, odnos gradonačelnice i javnosti je jasno i nedvosmisleno reguliran i naredbodavan: održavati mjesečne konferencije za medije!

Nema ovdje mjesta teleološkim, jezičnim, logičkim, sistemskim, subjektivnim i povijesnim oblicima tumačenja pravne norme - ovu normu treba tumačiti i primijeniti upravo onako kako piše (neki stariji bi rekli "po Vuku - čitaj kako piše!") i - dovraga, sazivaj te mjesečne konferencije za medije!

To što je bivša gradska uprava odustala od te prakse ne abolira postojeću garnituru. Bivša vlast je upravo zato, ili, između ostaloga, i zato - bivša. To što za primjenu ovakve norme nema potrebe, jer navodno postoje društvene mreže, "svijet je globalno selo" i "u našem gradu se ionako sve o svemu i svakome zna", nije razlog za nepoštivanje Statuta.

Gradonačelnica je ovlaštena predložiti izmjenu Statuta, pa neka se svojim pravom i koristi. Ali, nije ona ta koja mijenja Statut. Odluku o izmjeni Statuta donosi Gradsko vijeće Grada Samobora i samo članovi Gradskog vijeća mogu reći je li sazivanje mjesečnih konferencija za medije oblik osiguravanja javnosti rada gradonačelnice i njene uprave ili nije. Ukoliko zaključe, kako to želi tumačiti gradska administracija, da je to nepotrebno, neka maknu ovu odredbu iz Statuta. Ali, dok se odredba nalazi u Statutu, treba ju poštivati i po njoj postupati.

Sve ostalo, sva ostala kvaziznanstvena tumačenja administracije kako to više nije potrebno, jer, evo, njima se ne da s time baviti, samo su novi pokušaji prevođenja građana žednih preko vode.

Ovo je bio više-manje pravni osvrt na tumačenje Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove Grada Samobora o nastalom problemu, a sada malo i o suštini stvari.

Svi vidovi komunikacije gradonačelnice s građanima, a u smislu potpune javnosti njenog rada (društvene mreže, radijske tribine, dan otvorenih vrata za stranke, komunikacija s građanima putem mjesnih odbora i gradskih četvrti i plaćenih članaka u Večernjem listu) ne mogu zamijeniti neposrednu komunikaciju s novinarima. Osim pitanja o konkretnim aktivnostima i stavovima odgovornih osoba, u neposrednoj su interakciji moguća potpitanja, rasvjetljavanja problema i otkrivanja mogućih rješenja, ali i razotkrivanja lutanja i krivih poteza vladajućih, pa bi tako građani Samobora mogli konačno saznati, na primjer:

- zašto je relativno novi direktor Komunalca (koji, uzgred, također neće razgovarati s novinarima) "izvučen iz šešira", a nije izabran putem natječaja?

- zašto je već skoro godinu dana na čelu Ustanove Sportski objekti Samobor v.d. ravnatelja, a nije izabran ravnatelj?

- zašto je na čelu Upravnog odjela za društvene djelatnosti "službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika", a ne pročelnik?

- zašto Turistička zajednica grada Samobora nema direktora (direktoricu), već njome upravlja predsjednica - gradonačelnica?

- zašto nakon provedenog natječaja nije izabran zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe, unatoč svim ispunjenim uvjetima? Odgovore na ovih nekoliko pitanja slične tematike nećete pročitati u plaćenim člancima u Večernjem listu niti na tribini u nekom mjesnom odboru, a, vjerujte, o tome gradonačelnica neće pisati ni na svojem Facebook profilu.

Otvaranju i "provjetravanju" tih i takvih tema trebale bi služiti redovite konferencije za medije predviđene Statutom Grada Samobora.

Robert Škiljan

 

Reagiranje na tumačenje Upravnog odjela za opće, pravne i tehničke poslove Grada Samobora, kojim se opravdava gradonačelnica za neodržavanje redovitih mjesečnih konferencija za medije, propisanih Statutom Grada Samobora

Arhiva 2022

2024

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002