02.11.2022.

Obljetnica reinkorporacije hrvatskih prekosavskih krajeva

200 godina od "skupsjedinjenja"

Ove godine, 1. studenoga, navršilo se 200 godina otkako su hrvatski prekosavski krajevi (i naš Samobor) reinkorporirani, t.j. opet vraćeni hrvatskom kraljevstvu.

Podsjetimo: nakon gubitka u ratu 1809. godine car i kralj Franjo I. mirom u Sch"ö" nbrunnu, 14. listopada 1809. godine, morao je caru Napoleonu ustupiti hrvatske zemlje južno od Save do mora, ušća Une i Dalmacije. Od tih je krajeva stvorena francuska oblast Ilirske pokrajine, kojih je bilo sedam, a glavnim je gradom proglašena Ljubljana. Tako je Sava bila granica između francuske Ilirije i preostalog hrvatskog kraljevstva.

No, Napoleonovim porazom u Rusiji 1812. godine te porazom kod Leipziga 1813. godine, austrijski je general Letermann u ime cara Franje I. preuzeo upravu Ilirskih pokrajina i od Kranjske i prekosavske Hrvatske proglasio austrijsku Kraljevinu Iliriju, s glavnim gradom Ljubljanom.

Staleži prekosavskih krajeva, t.j. onih podijeljenih u riječko i karlovačko okružje, izaslanici Zagrebačke županije osuđuju te pišu predstavke kralju i traže da se Ilirija vrati materi zemlji.

I, konačno, kraljevim reskriptima od 5. srpnja 1822., 2. kolovoza 1822. te 23. rujna 1822. odlučeno je kako će se provesti reinkorporacija. Svečanost reinkorporacije održana je u Zagrebu, 1. studenoga 1822. godine.

Na svečanosti vraćanja "Iliriuma" govorili su grof Josip Mailath, predsjednik Ugarske dvorske komore kao izaslanik kralja, zagrebački veliki župan Donat Lukavski i biskup Josip Vrhovec, pozvavši sve prisutne u katedralu na misu uz pjesmu "Te Deum Laudamus".

I Samobor je tih trinaest godina bio van hrvatskog kraljevstva i nestrpljivo čekao svečanost pripojenja. Za tu je svečanost dao tiskati pozivnicu za svečani općinski bal 17. studenoga 1822. godine u osam sati u općinskoj vijećnici.

Ponizno pozivasze od strani Prinil. Obchine Zamobor za Dan 17. Mesz. Novembra letta 1822 na Vecher k ¬¬– oszmi Vuri vu Hise obchinzke oppiduma Zamobor, na Obszlusavanye Veszelja Domorodichev Zverhu presebnoga Zkupzjedinyenya z - dragum Prekszavzkum Domovinum, doiti.

Anton Mersze,

Fiskus.

Troškovi svečanog općinskog bala održanog u povodu "skupsjedinjenja s dragum Prekosavskum Domovinum" iznosili su 187 forinti. Namirnice su nabavljane i kod domaćih trgovaca, ali se po neke išlo i u Zagreb.

Da se nije štedjelo vidi se iz specifikacije računa (Sztroshek) za desertna vina, torte, kolače, južno voće... U trošak su ušli i računi kao dnevnice dobavljačima, malta, skela preko Save itd. Plaćeni su i glazbenici koji su svirali dva dana i tri noći te trošak za vatromet (iluminacija).

Nakon bala, 29. studenoga 1822. godine, održana je "Prva sjednica privilegiranog opiduma Samobor", po starom zakonodavstvu.

Uz povike "Vivat, vivat, vivat!" odlučeno je da se velikom županu Donatu Lukavskom pošalje delegacija koja bi zahvalila na velikom činu sjedinjenja.

Ivanka Brekalo

 

Obljetnica reinkorporacije hrvatskih prekosavskih krajeva

Arhiva 2022

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002