19.05.2022.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Komunalac u gubicima - skuplji odvoz otpada

Iako su na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, održane 18. svibnja u Centru za mlade Bunker, uglavnom bila prošlogodišnja izvješća o radu, sjednica se za tridesetak točaka dnevnog reda bespotrebno odužila na gotovo četiri sata. Bespotrebno stoga što se u pitanjima i raspravama uz izvješća nije poštivao Poslovnik o radu pa se raspravljalo i o mnogočemu što nije bilo na dnevnom redu.

Ipak, sva su izvješća prihvaćena jednoglasno.

Većinom glasova, uz svega po 2 suzdržana i 1 protiv, usvojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Samobora u 2021. godini, kao i Odluka o raspodjeli rezultata Grada za 2021. godinu.

Proračun Grada Samobora, koji je lani planiran s gotovo 322 milijuna kuna, ostvaren je uz višak od 29 milijuna kuna, što je zasmetalo oporbi. Pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić pojasnio je da je veći dio toga do sada ugrađen u ovogodišnji proračun, a još preostalih 10 milijuna kuna bit će ugrađeni u rebalans proračuna koji je planiran za sredinu lipnja.

Željko Stanec (HSS) predbacio je gradskoj vlasti da nisu smjeli ostaviti taj novac neiskorišten i da su trebali ili nastaviti projekte koje je planirala i započela bivša vlast, ili smisliti i brže realizirati neke nove. Također je predložio da se gospodarstvenici proizvođači oslobode plaćanja komunalne naknade, kako bi im se pomoglo u ovo vrijeme kad sve poskupljuje.

Nezavisna vijećnica Irena Franceković predložila je da se i građanima pomogne smanjenjem komunalne naknade, koja je ne tako davno povećana za 15%.

Gradonačelnica Petra Škrobot pojasnila je da se Grad javio na natječaje za neke projekte (škole i vrtiće), kako se ne bi trošila samo gradska sredstva, a u planu su i drugi projekti.

Jednoglasno i bez rasprave su usvojena i izvješća o izvršenju Programa građenja i Programa održavanja komunalne infrastrukture u prošloj godini, dok se šira rasprava razvila uz Izvješće o poslovanju Komunalca u 2021. godini, koje je također usvojeno jednoglasno. Na pitanja vijećnika odgovarao je direktor Komunalca Renato Raguž.

Na pitanje Irene Franceković u kojoj je fazi restruktuiranje Komunalca, s obzirom na to da je poslovanje završio s gubitkom i da se priča da je veliki višak zaposlenih u kancelarijama, Raguž je potvrdio da je Komunalac prošlu godinu završio s gubitkom od 2,5 milijuna kuna, dok je ukupni preneseni gubitak iz prijašnjih godina 9,9 milijuna kuna. Također je smanjen temeljni kapital društva sa 60 na 48 milijuna kuna, loša je likvidnost, a 62 radnika su imala plaće manje od minimalnih (što su pokušali nadoknaditi uskrsnicama i regresima, povećanjem naknada za prijevoz, uz redovite dogovore s Radničkim vijećem). Ipak, nije se složio da je više zaposlenih u administraciji, jer, rekao je, 175 ih radi na operativnim poslovima, 50 u administraciji, a desetak na administrativno–operativnim poslovima. Također, naglasio je Raguž, on se "ne usudi" govoriti o višku djelatnika pa se sada snimaju poslovi i poslovni procesi, a onda će se vidjeti ima li i gdje viška te dodao da s tim treba biti oprezan jer se radi o ljudskim životima. Između ostaloga, dodao je da je problem i što je više od 45% zaposlenih na operativnim poslovima starije od 50 godina.

Raguž je naglasio da će za financiranje restruktuiranja, kad se snimi stanje, morati pomoći i Grad, a trebat će donijeti i neke teške odluke, jer su nerealne cijene odvoza otpada i održavanja groblja, gdje cijene nisu povećavane već 15 godina.

Irena Franceković složila se da se radnike treba platiti koliko rade, ali je podsjetila da Komunalac nije socijalna ustanova pa da se sada sve slomi povećanjem cijena na leđima građana. Također je podsjetila da se prije miješani komunalni otpad odvozio dva puta, a sada samo jednom tjedno.

Matija Hržić (HDZ) pohvalio je Komunalac da je popravio komunikaciju s građanima i sada odgovaraju na e-mailove te dodao i da je katastrofalno loš (po godinama starosti) vozni park Komunalca.

Na konstataciju Sanje Horvat Iveković (SDP) da se otpad odvozi čak u Otočac, Raguž je rekao da se na to troši 5 milijuna kuna, a Komunalac je morao kupiti i kamion koji tamo otpad odvozi svakodnevno. Uz to se dio otpada odvozi (svaki drugi dan) i u Koprivnicu, no to se mora, jer su visoke kazne, a do sada su imali čak 3 inspekcije.

Jednoglasno i gotovo bez rasprave usvojena su izvješća o poslovanju u prošloj godini Odvodnje, Energo metana i Poduzetničkog centra.

Jednoglasno je prihvaćeno i Izvješće Samoborskog športskog saveza za 2021. godinu, a Irena Franceković izrazila je sumnju u sukob interesa Nike Fleiss, koja je tajnica tog saveza, a ujedno i vijećnica GV (HDZ), pa je gradonačelnica najavila da će o tome poslati upit Povjerenstvu za sukob interesa. Irenu Franceković zasmetalo je i što sada NK Samobor oglašava iznajmljivanje terena s umjetnom travom, koji im je osigurao Grad, kao što je slučaj i s iznajmljivanjem igrališta OŠ Bogumila Tonija, a djeca ne mogu koristiti te terene, za što je gradonačelnica također rekla da će ispitati.

Bez rasprave i jednoglasno prihvaćena su izvješća za prošlu godinu Ustanove za upravljanje sportskim objektima, Samoborskog muzeja, Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta, Dječjih vrtića Grigor Vitez i Izvor. I Izvješće Zajednice tehničke kulture prihvaćeno je jednoglasno, ali uz raspravu o eventualnom zapošljavanju profesionalca u toj zajednici i osiguranju prostora za budući (gradski, a možda i županijski) centar, na koju su potaknuli vijećnik Matija Hržić i predsjednik Zajednice Ivan Vlainić raspravom o igralištu u Langovoj i financiranju projektne dokumentacije.

Na kraju je gradonačelnica konstatirala da nitko nije protiv tog projekta, no trebaju se definirati uvjeti, interes i uključenost Zagrebačke županije i drugih subjekata.

Vijećnici su donijeli i zaključak o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Samobora, koji će biti objavljen na web stranici Grada.

Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić najavio je sljedeću sjednicu za sredinu lipnja.

AKTUALNI SAT

Đurđica Jančikić (HSS) pohvalila je rekonstrukciju mosta na potoku Bistrac, a pitala je za sanaciju šest prekopa na prometnicama kao posljedice popravka puknutih vodovodnih cijevi, kao i za izvršenje godišnjeg plana rada u MO Lug Samoborski, ponajprije postavljanja uspornika prometa u Ulici kneza Domagoja kod dječjeg igrališta. Pročelnik za komunalne djelatnosti Zvonko Župančić rekao je da će prekope do kojih je došlo zbog prespajanja potrošača na novi vodovod Komunalac sanirati za koji dan. Za godišnje planove rada je zamjenik gradonačelnice Petar Burić rekao da su ih dobro proučili te će vijeća mjesnih odbora ovih dana biti upoznata s onim što je prihvaćeno.

Irena Franceković upitala je razmišlja li Gradska uprava o mogućnostima za subvencioniranje ugradnje solarnih kolektora, toplinskih pumpi i sličnog za građane, s obzirom na znatan porast troškova energenata svih oblika. Petar Burić rekao je da se o tome razmišlja, ali da se tu gleda i na mogućnosti koje se nude preko resornog ministarstva ili raznih "zelenih" fondova.

Irena Franceković pročitala je i više pitanja Daniela Kalaice vezanih uz obnovu Planinarskog doma Ivice Sudnika na Velikom dolu. Dogradonačelnik je rekao da će se na Velikom dolu sanirati desni dio dograđenog aneksa glavnom objektu, kako bi bio pristupačniji planinarima, a u glavnom objektu uredit će se sanitarni čvorovi. Za to je dobiveno i oko 600 tisuća kuna preko Lokalne akcijske grupe Sava, a objekt će i dalje ostati u zakupu, ali će sanirani dio biti dostupan svima.

Matija Hržić zatražio je objavu završene studije o javnom gradskom prijevozu te ponovno zatražio da mu se dostave prijedlozi aktivnosti mjesnih odbora i gradskih četvrti za manifestacije i projekte te predložio subvencioniranje javnog gradskog prijevoza za građane. Petar Burić složio se da je javni prijevoz i dalje bolna točka Grada te dodao da se intenzivno radi na pripremi natječaja za novog koncesionara, a o subvenciji će se razmisliti.

I Darko Lisec (SDP) upitao je što su na temu javnog prijevoza razgovarali predstavnici Samobora, Svete Nedelje i Stupnika, a gradonačelnica Petra Škrobot rekla je da u dogovoru ove tri jedinice lokalne samouprave pokušavaju zajednički riješiti barem neke autobusne linije koje ih povezuju, što bi moglo ublažiti probleme s prijevozom, a građanima Samobora približiti ZET-ove linije (preko Rakovog Potoka prema Savskom mostu) te dodala da su dobre naznake da bi takvu liniju mogla financirati Zagrebačka županija.

Lisec je ukazao i na curenje vode u Galgovu, zapitavši se tko to plaća. Brine ga i hoće li dvije nove proizvodne hale u Galgovu moći dobiti priključak na vodu. Upozorio je i na problem kapaciteta prostora u OŠ Mihaela Šiloboda u Svetom Martinu pod Okićem. Zamjenik gradonačelnice Petar Burić rekao je da se nastoji riješiti taj problem, no da je u fokusu rješavanja smještajnih problema u ovom trenutku OŠ Bogumila Tonija, zbog čega se kao privremeno rješenje renovira stara škola u Langovoj ulici, dok se ne krene s izgradnjom nove škole.

Davor Daničić (SDP) pitao je kada će se izgraditi dječje igralište u Južnom naselju, za što su osigurana sredstva te hoće li doći do obnove vlakića u tom parku. Pročelnik Zvonko Župančić rekao je da se igralište projektira, a obnova vlaka za sada nije u programu.

Željko Stanec pitao je Petra Burića što je s ispunjenjem FOKUS-ovih predizbornih obećanja, razmišlja li se, zbog poskupljenja, o povećanju plaća djelatnicima gradske uprave i svima koji su vezani na gradski proračun, a zanimalo ga je i koliko je trenutačno novca na računu Grada. Na dogradonačelnikov odgovor da se radi o 60 milijuna kuna Stanec je rekao da se mora više raditi, jer Grad ne treba akumulirati sredstva na računu.

Zamjenik gradonačelnice odgovorio je da u Gradu nisu zatekli ni jedan veliki kapitalni projekt bivše vlasti te dodao da se novi projekti rade i da će se novac brzo početi trošiti. Stanec se nije složio s konstatacijom da projekata nije bilo, već je ustvrdio da ih je nova vlast poništila i počela raditi nove, što je njihovo pravo. Gradonačelnica Petra Škrobot rekla je da je smjer ove Gradske uprave u prvom redu povlačenje novca iz europskih fondova, a tek ako to sufinanciranje ne bude izvjesno, okrenut će se vlastitom proračunu ili zaduženju.

Petar Burić je dodao da se za školu i dvoranu u Bregani čeka otvaranje EU fondova i da će se prema državi ići s okrupnjenim planom potreba poput obnove Staroga grada. Također je rekao da se rade analize i izračuni plaća, kako bi se izjednačili koeficijenti za sve one koji plaću primaju iz proračuna, bez obzira na ustanovu u kojoj rade.

Sanja Horvat Iveković (SDP) rekla je da su zabrinuti građani u Kolodvorskom naselju, gdje se rekonstruira vodovod, oko popravka prometnica. Petar Burić rekao je da je sanacija kolnika i pločnika obaveza izvođača radova.

Potpredsjednica Vijeća Maja Gračanin (SDP) pitala je kada će biti sklopljen ugovor za rekonstrukciju "betonke" prema Bregani u vrijednosti od 18 milijuna kuna koje ulažu Hrvatske ceste, dok Grad za izgradnju pješačke i biciklističke staze izdvaja 4 milijuna kuna. Gradonačelnica Petra Škrobot je navela da je za ovaj posao odabrana tvrtka Pionir, da se radi o rekonstrukciji prometnice u dužini od 2,4 kilometra od Perivoja do Šetališta uz mlinove, te da bi izvođač radova gradilište trebao otvoriti nakon završetka nastave u školama. U sklopu ovih radova trebala bi biti asfaltirana i Ulica svete Helene, a pokrenuto je i pitanje nastavka izgradnje pješačke i biciklističke staze duž "betonke" prema Bregani, ali i prema Svetoj Nedelji.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Martin Komes (FOKUS), zatražio je pisani odgovor na pitanje kakvi su daljnji planovi s Uskočkom ulicom.

Matiju Hržića zanimalo je zašto se u studiji izvodljivosti mosta preko Save Zaprešić spaja sa Svetom Nedeljom, a ne sa Samoborom. Gradonačelnica je odgovorila da je to iz strateških i poslovnih razloga zatražio i dogovorio Grad Zaprešić.

D.K.

 

Sjednica Gradskog vijeća Grada Samobora

Arhiva 2022

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002