24.03.2020.

Kak funkcionira primjena najnovijih propisa

Ze Samobora moreju si, vu njega samo domači!

Iz Samobora sam zišel lako. Išel sam prije 9. vure. Poslovno, nis naganjal cure. Vrnul sam se doma na obed oko jedne vure. Policajac je videl mog Zelenka i naljepnicu PRESS. Dok sam čekal v redu da me pusti doma doživel sam stres. Još su veči doživeli oni kaj nisu ze Samobora, pak su se na cesti okretali natrag od kud su i došli.

Sad sam doma, opral sam ruke, stuširal se i dezinficiral. Iznutra i malo izvana. Do zutra više nejdem iz stana.

Da, zabil sam reč. Kad me je policajac pital di stanujem zatajil sam da mi je adresa Čudomerščak. U ovoj gunguli morti bi si čovek pomislil da sam bedak.

Romeo Ibrišević

 

Kak funkcionira primjena najnovijih propisa

Arhiva 2020

2024

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002