26.01.2020.

Čuvajte se si vi kaj otpad pelate vu šume - tu je Vidoviti Milan!

Oj Milane udri na dušmane!

Jedna stvar mi ni jasna. Il Komunalac postavlja po Samoboru table baš tam di je več hrpa smeča, pol metra gliboka, il deneju tablu tam di hočeju da ljudi dopelaju smetje. Ni mi jasno kakav je to video nadzor i koja je tabla ikad nekog snimila da vozi svoja sranja u tuđu šumu? Ma fučkam ti ja na te table žute! Ak očete pravoga nadzora, zaposlite vi našeg vidovitog Milana. Taj se ni još rodil kaj bi uz Milana iskrcal otpad u šumu, a da ga ovaj ne bu videl i mam poslikal i narisal. Poglečte dokaze.

Prošlu sredu sreli smo Milana na dežurstvu i mogu reči da je nepogrešiv! Nepoznati negdo (za sada N.N.) iskrcal je na cesti od Dana prema Sv. Jani se kaj mu doma ni trebalo. I sudoper, i šutu, i šparhet.

I kaj bu ti bilo?! To se još nigdar ni dogodilo u našemu kraju, a ni šire. Ma ne samo da je Vidoviti videl di je N.N. to hitil, neg je zapisal i serijski broj traktora, dojavil to mam komunalcima u Jasku. Došla su dva redara. Dva poznam lično, bumo rekli čak i odlično. Zdravko i Branko. Pa delali su vu Samoboru godinama, a sad ih je otkupila Jaska. Bila je i jedna gospođa, al nju ne poznam. Uglavnom, smetje su momentalno otpelali – od sreče su popevali. Al ne bi našega Milana zvali vidovit da ni duhovit. Njegovo geslo je: "Kartu čitaj, seljaka pitaj". Onak uz put, uz fičok rakije, Mile je saznal još i puno više – sve pozicije di taj N.N. otpad godinama skriva. Zna kak se čovek taj vu knjigama opčinskim piše. Ime oca, majke, JMBG, OIB i, ak treba, broj cipela (za slučaj izuvanja v zraku). Saznal je Milan da je ova hrpica uz cestu tu samo zato kaj je tom N.N.-u traktor šlajsal pa ni mogel uz breg, a jako mu se žurilo.

Njemu se žurilo, a Milanu se zurilo. Se je zabiležil. Narisal je i facu čoveka. Pa naravno, kad je Milan profesionalni slikar. Za sebe veli da je inače slaboslikar, al na platnu N.N. zgleda čist kak živ, dvaput bolše nek fotografski robot policije. Sliku ne smemo još tiskat, jer bi nas na sudu mogli oko toga pritiskat. Al si su dokazi prikupleni javno. Se je po zakonu. Ni ovo nikakva zafrkancija. Jednostavno je bilo dost tih ekoloških tolerancija. Institucionalnih indolencija. Da ne velim, impotencija. Mislim, saki čovek ima pravo živeti vu čistom i zdravom okolišu. Ja bi dodal da to vredi i za živine. Člankom 69. Ustava RH se je to garantirano. V Ameriki te ima pravo saki upucati kak zeca ak, recimo, dojdeš nekomu, bumo rekli, na posed, a nisi se najavil. Mileni ni nikog upucal – na slikama se vidi da je od napornog posla tek malo ofucan.

Nis denas niš pil, časna reč. Pišem ovo pri čistoj svesti i ponosan sam kaj je Mile od prvog dana član Zelenih stopa i kaj je naš Mileni več postal legenda. Ušel je i u narodnu popevku. Sigurno ste ju čuli:

Moj Milane, jabuko sa grane,

tebi fala kaj je sada čisto selo Dane.

Kad na drvo kreneš, moj Milane,

a ti nogom u stran stani,

to je znak da stižu prokleti dušmani.

Za njih Mile ti ne mari, maramicom mani,

komunalci svi na tvojoj su strani.

Moj Milaneeee, mooooj Milane...

I zato, oprez si vi kaj otpad pelate vu šume. Nikad ne imali mira. Milan ima pod sobom 23 revira di operira. Jel vam sad jasno kaj je to pravi nadzor? Kakve žute table i video... Ovakvog Milana nema ni Montevideo. HTV upravo o njemu snima prilog radnog naslova Od bedaka do super junaka. Javim kad sud presudi slučaju N.N. i saznam pravni epilog.

Do tada – bok!

Romeo Ibrišević

 

Čuvajte se si vi kaj otpad pelate vu šume - tu je Vidoviti Milan!

Arhiva 2020

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002