01.02.2020.

Održana 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Putnici se prebrojavaju s razlogom

Održana 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

U petak, 31. siječnja, održana je 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, kojoj je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika. Dnevni red od 5 točaka jednoglasno je usvojen, nakon čega je u sklopu Aktualnog sata pitanje postavio vijećnik Goran Kanižaj (HDZ), a odnosilo se na javni prijevoz na području Svete Nedelje. Nakon otvorenja rotora, ukinuto je 9 autobusnih linija Samoborčeka i Autoturista prema Zagrebu, a koje prolaze kroz Novake i Rakitje. Pohvalio je inicijativu Grada i gradonačelnika na sazivanju hitnih sastanaka, koji su rezultirali povratom pojedinih autobusnih linija. Kanižaja je zanimalo i zašto se putnici prebrojavaju, na što je gradonačelnik Zurovec rekao da su prijevoznici to najavili kako bi utvrdili korištenje pojedinih autobusnih linija. Složio se da bi trebali koristiti drugačiji način brojanja putnika, kako ljude ne bi dovodili u nelagodnu situaciju, te će o tome razgovarati s predstavnicima tvrtki.

Točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provedbu aktivnosti na projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na području gradova Samobor i Sveta Nedelja te Općine Stupnik uvodno je obrazložila viša savjetnica za gospodarstvo i EU projekte Martina Fabijan, istaknuvši kako je u tijeku 3. faza Javnog poziva i prikupljanje potrebnih dokumenata. Odluka je jednoglasno prihvaćena, a gradonačelnik je ovlašten da potpiše i potreban Aneks II. sporazuma o suradnji.

Uslijedile su točke dnevnog reda vezane uz koncesiju za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Svete Nedelje, koje je pojasnio zamjenik gradonačelnika Davor Nađi, istaknuvši kako je rujnu 2019. godine Gradsko vijeće donijelo odluku o sporazumnom raskidu ugovora i aneksu ugovora o koncesiji, a Grad je bio u obvezi do 31. siječnja 2020. godine zaključi novi Ugovor o koncesiji, no za isto nisu bili ispunjeni uvjeti. Grad je zato krajem prosinca donio novu odluku o pružanju ove javne usluge, čime su se ispunili preduvjeti za izradu dokumentacije o nabavi za predmetnu koncesiju, sve kako bi se na vrijeme proveo postupak i sklopio ugovor.

Dodatno je najavljen porast cijene odvoza otpada od ožujka 2020. godine (na primjeru kante od 120 litara porast je u visini od 35%), što će biti na snazi do ugovaranja nove koncesije za odvoz otpada. Porast cijene je posljedica promjene tržišnih prilika, kao i porast troškova odvajanja otpada poduzećima koje se bave tom djelatnošću. Nakon kraće rasprave, vijećnici su prihvatili odluke većinom glasova.

T.I.

 

Održana 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Arhiva 2020

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002