28.09.2012.

Zagrebačka županija postigla dogovor s prijevoznicima oko prijevoza srednjoškolaca

Besplatno za one koji se školuju u županiji, Zagreb "na čekanju"

Zagrebačka županija postigla dogovor s prijevoznicima oko prijevoza srednjoškolaca

U Zagrebačkoj županiji 27. rujna održan je sastanak s autobusnim koncesionarima kako bi se riješilo pitanje financiranja prijevoza učenika srednjih škola s područja županije. Kako nam je rekao pročelnik za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Vjeran Štublin, dogovoreno je financiranje pokaza za učenike koji putuju u srednje škole na području Zagrebačke županije.

- Dogovorene su kondicije ugovora prema kojem će prijevoznici prodavati subvencionirane karte, a Zagrebačka županija obvezala se da će subvencionirati 75% cijene redovne mjesečne karte na relacijama koje dijete prolazi od kuće do škole. Naglašavam da se to odnosi na djecu koja putuju u škole na području Zagrebačke županije – rekao je Štublin.

Što se pak tiče učenika koji s područja Zagrebačke županije putuju u srednje škole u Zagreb, oni i dalje čekaju odluku Grada Zagreba o načinu sufinanciranja prijevoza. S obzirom da će županija pokriti 75% troškova prijevoza srednjoškolaca koji putuju unutar županije, postavlja se pitanje koga će teretiti preostala četvrtina cijene. Pročelnik Štublin kaže da bi to mogli učiniti gradovi i općine, budući da su neki, poput Samobora i Svete Nedelje, već prethodnih godina sufinacirali značajno prijevoz, čak i do 50%. Stoga vjeruje da će oni ostati kod te svoje subvencije, jer se sada radi o samo 25% koje bi mogli sufinancirati te bi onda dijete koje ide u školu na području županije imalo besplatan prijevoz. To se odnosi samo na učenike koji su udaljeni više od 5 km od svoje škole. Da bi ostvarili svoja prava, učenici pri kupnji pokaza moraju donijeti potvrdu škole i roditelja.

Iz gradova Samobora i Svete Nedelje, koji su i do sada subvencionirali prijevoz srednjoškolaca, najavili su da su spremni nastaviti tu praksu, tj. subvencionirati preostali iznos za prijevoz. I oni su istaknuli kako se čeka dogovor prijevoznika s Gradom Zagrebom i ministarstvom oko pokrivanja troškova prijevoza učenika koji pohađaju zagrebačke srednje škole.

M.Š.

 

Zagrebačka županija postigla dogovor s prijevoznicima oko prijevoza srednjoškolaca

Arhiva 2012

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002