23.11.2012.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora najviše je rasprave bilo o proračunu za 2013.

Različito čitanje brojki i slova

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora najviše je rasprave bilo o proračunu za 2013.

Na sjednici samoborskog Gradskog vijeća, održanoj u četvrtak, 22. studenoga, uz dosta prijepora usvojen je Proračun Grada Samobora za 2013. godinu u prvom čitanju.

Proračun Grada Samobora bi, prema prijedlogu, trebao biti za nešto manje od 6 milijuna kuna (ili 3%) veći od posljednjeg ovogodišnjeg rebalansa i iznosio bi 206.820.547 kuna. Pri izradi proračuna gradske službe vodile su se zakonskom regulativom, projekcijama Vlade RH i Strategijom razvoja Grada Samobora, koja bi trebala biti donesena do veljače sljedeće godine, pojasnio je gradskim vijećnicima pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Radovanić.

Na prihodovnoj strani još nisu poznati svi parametri. Ne zna se kakvi će efekti biti od novog poreza na nekretnine, koji bi trebao zamijeniti komunalnu naknadu, hoće li fiskalizacija donijeti veće prihode Gradu, te koliki će biti prihodi od legalizacije bespravne gradnje, za koju je već podneseno tristotinjak zahtjeva. Rashodi pak, naglasio je Radovanić, slijede nivo do sada dostignutog standarda u gotovo svim područjima, a projekcijom za 2014. i 2015. godinu planiran je i adekvatan razvoj.

S primjedbama vijećnika Tomislava Mastena (HDZ) da je proračun planiran nerealno i da je predizborni, odnosno "napuhan" s prihodovne strane, jer se niti ovogodišnji proračun ne ostvaruje prema planu, a razne su investicije stavljene samo tako, pročelnik Radovanić se nije složio.

- Točno je da je od planiranih 200 milijuna kuna do sada ostvareno 145 milijuna, kaže Radovanić, no istovremeno tvrdi da se jedino prihodi od prodaje nefinancijske imovine ne ostvaruju prema planu. Ukoliko se i ne ostvare ti prihodi u ovoj godini, ta će se imovina (gradsko zemljište, stanovi i poslovne zgrade) prodati sljedeće godine.

Kao i Radovanić, i vladajuća je koalicija optimistična te proračun smatra realnim i razvojnim pa ga je i podržala u tekstu kao što je predložen.

Svi vijećnici i klubovi mogu do sljedeće sjednice Gradskog vijeća u prosincu davati amandmane i prijedloge, a o njima će odlučivati gradonačelnik, koji će konačni prijedlog proračuna Grada Samobora za 2013. godinu predložiti vijećnicima na usvajanje.

Veliki revolt i teške riječi izazvao je prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu, koja je donesena prije nepunih godinu dana. Budući da se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu područja zona u gradu, prema kojima se određuje visina komunalnog doprinosa, razvrstavaju ovisno o pogodnosti pojedinog položaja i stupnja opremljenosti komunalne infrastrukture, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, razvoj i upravljanje imovinom Mario Anušić predložio je da se, zbog nedovoljne komunalne opremljenosti, naselja Dubrava Samoborska, Klokočevec Samoborski te Mala i Velika Jazbina, iz I. prebace u II. zonu za obračun i plaćanje komunalnog doprinosa.

Tome su se usprotivili vijećnici Anica Vraneković, Tomislav Masten i Boris Makarun, uz navođenje konkretnih primjera za usporedbu. Nakon konzultacija koalicijskih partnera, zamjenik gradonačelnika željko Stanec je prijedlog odluke povukao, uz obrazloženje da će biti vraćena stručnim službama i bolje pripremljena za sljedeću sjednicu.

Gradsko je vijeće odlučilo koncesiju za obavljanje prijevoza skelama na Savi u Medsavama, koje povezuju samoborsko i zaprešićko područje, dodijeliti jedinim ponuđačima koji su se javili na natječaj, udruženim dosadašnjim prijevoznicima iz Medsava. Podsjetimo, skele u Medsavama nisu vozile otkako je državni inspektorat skelarima zabranio rad, jer nemaju registrirane obrte pa ne izdaju račune za obavljenu uslugu. Koncesija za prijevoz putnika i vozila skelama na Savi je dodijeljena na rok od 30 godina.

Gradski su vijećnici, uz negodovanje oporbe, donijeli i odluku o prodaji nekretnina – zemljišta u vlasništvu Grada Samobora. Na javnom natječaju za prodaju naći će se i jedno zemljište u Gajevoj ulici u Samoboru, za koje Tomislav Masten tvrdi da je zapravo parkić.

Na prijedlog odbora za izbor i imenovanja Gradsko vijeće je, nakon ostavke Mladena Guliša na članstvo u Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o., razriješilo Mladena Guliša te dužnosti i za novog člana Skupštine imenovalo Pavla Groma iz Samobora.

D.K.

AKTUALNI SAT

Na opasnu izmjenu "greške" u Generalnom urbanističkom planu Grada Samobora, koji je lani izmijenjen i dopunjen nakon dugotrajne javne rasprave, upozorio je vijećnik Tomislav Masten. On tvrdi da je tom ispravkom, koju je napravio tajnik Grada Dragutin Kušić, bez konzultacija s Gradskim vijećem, omogućena višestambena izgradnja objekata bez ikakvog ograničenja. Kao primjer naveo je i zahtjev za izgradnju "mastodonta" od 40 stanova, koji bi, zahvaljujući ispravci koja je objavljena u Službenim vijestima, mogao biti i izgrađen.

Cilj izmjena i dopuna GUP-a, podsjetio je Masten, upravo je bilo smanjenje višestambene izgradnje, a brisanjem tablice koja određuje da manji višestambeni objekti mogu imati od 3 do 6 stanova, taj se cilj ne može ostvariti.

Kušić je izjavio da je tu izmjenu napravio u konzultaciji s izrađivačem plana, Urbanističkim zavodom Grada Zagreba, no i predsjednik Gradskog vijeća željko Žarko bio je mišljenja da je o tome trebalo biti konzultirano Gradsko vijeće, pa je zaključeno da se detaljno izvješće o toj temi pripremi za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

Anicu Vraneković zanimalo je do kada će biti gotov vrtić koji se gradi na prostoru bivše vojarne te kakvi se radovi izvode u Mirnovečkoj. Vrtić će biti završen do travnja sljedeće godine, odgovorio je zamjenik gradonačelnika Željko Stanec, a u Mirnovečkoj se radi o pojačanom održavanju zbog ulegnuća koja su se pojavila na toj cesti te o presvlačenju novim asfaltom od rotora do Kladja.

Odgovarajući na pitanja Zlatka Korenčića, Stanec je rekao da će oborinska odvodnja u Ulici M. Bogovića u MO Galgovo biti završena za dva do tri tjedna, a novoasfaltirani nogostup uz Karlovačku cestu u Rakovom Potoku prekopao je HEP postavljajući podzemni kabel pa je njihova obveza i da ga saniraju.

Stanec je također obećao vijećnici Maji Gračanin da će biti sanirana cesta od Bregane prema Klokočevcu, zarasla u raslinje, a Andriji Noršiću rekao je da se za autobusno stajalište u Ulici Tina Ujevića čeka suglasnost MUP-a.

Stanec se složio s Tomislavom Mastenom da se treba u Ulici Grada Wirgesa, kod semafora gdje se silazi s autoputa, napraviti odvojeni trak za skretanje lijevo, a na upit o tržnici u Bregani podsjetio je da nisu imali zainteresiranih ozbiljnih investitora pa će Grad preko Komunalca urediti sanitarni čvor i fasadu, a za ostalo će pričekati zainteresirane investitore.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora najviše je rasprave bilo o proračunu za 2013.

Arhiva 2012

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002